Slik er pensjonen din bygget opp

Pensjonen din består av fire deler: folketrygd, pensjon fra nåværende arbeidsgiver, pensjon fra tidligere arbeidsgivere og egen sparing

Øyvind Bendz Strøm er finansiell rådgiver hos Storebrand, og gir deg en rask innføring i hvordan pensjonen din er bygget opp.

Hva består pensjonen din av?

Her er alt du trenger å vite om de ulike delene som pensjonen din består av.

 • Folketrygd

  Dette er pensjonen du får fra staten. Alle som er født i 1963 eller senere får betraktelig mindre i pensjon fra staten målt i forhold til lønn. Hvis du er født i 1953 eller tidligere beholder du de gamle opptjeningsreglene. Er du født mellom 1954 og 1962, får du en kombinasjon av nye og gamle regler. Les mer om opptjening av pensjon på nav sine nettsider.

  Slik er opptjeningsreglene

  • For hvert år du er i arbeid spares tilsvarende 18,1 prosent av din lønn opp til 7,1 G (G står for grunnbeløp i folketrygden). 
  • Pengene plasseres i pensjonsbeholdningen din i folketrygden.
  • Jo lengre du står i arbeid, desto større pensjon får du.
  • Når du går av med pensjon, blir pensjonspengene dine fordelt utover den forventede levetiden du har som pensjonist.
  • Lurer du på hva du har nå? Logg deg på nav.no
 • Nåværende arbeidsgiver

  Pensjon fra arbeidsgiver er det arbeidsplassen din sparer til pensjon for deg hvert år. Det finnes ulike typer pensjonsordninger. Du bør finne ut hvilken type du har, og hvilke muligheter det gir deg. Her er noen av de vanligste ordningene:

  Innskuddspensjon

  • Arbeidsgiver må spare minimum 2 prosent av din lønn inntil 12 G. (G står for grunnbeløp i folketrygden)
  • Pengene investeres i fondsbasert sparing – for eksempel hos Storebrand.
  • Størrelsen på pensjonen avhenger av hvor mye du har jobbet og hvilken avkastning du har fått.
  • Hvis du har pensjon i Storebrand, kan du påvirke avkastningen ved å bytte spareprofil. Du kan når som helst bytte profil eller fond på dine personlige sider.

  Ytelsespensjon

  • Pensjonen dekker en avtalt andel av din sluttlønn, vanligvis mellom 60 og 66 prosent, inntil 12 G. (G står for grunnbeløp i folketrygden)
  • Pensjonen din forvaltes av en pensjonsforvalter – for eksempel av Storebrand.
  • Du kan ikke påvirke avkastning på pensjonspengene selv.

  Offentlig pensjon

  • Arbeidsgiveren din betaler det meste av pensjonen din. Her finner du detaljer om offentlig tjenestepensjon
  • Du får uførepensjon hvis du blir varig syk mens du fremdeles er i arbeid.
  • Offentlig pensjon har gode ordninger for dine etterlatte hvis du dør.
  • Størrelsen på pensjonen din er knyttet opp mot det lønnsnivået du har når du går av med pensjon.

  Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor

  • Hvis du har AFP har du en tariffestet pensjonsordning som utbetales livet ut.
  • Hovedregelen er at du skal ha vært ansatt i en AFP-bedrift i syv av de siste ni årene. Ansettelsen må ha vært før du fyller 62 år.
  • Du kan tidligst gå av med pensjon når du fyller 62 år.
  • Du kan fritt kombinere AFP med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir redusert.
  • Størrelsen på pensjonen er avhengig av lønnen din, antall opptjeningsår du har hatt og når du velger å gå av.
  • AFP faller bort hvis du slutter i en bedrift som ikke har ordningen eller hvis arbeidsgiveren går ut av AFP-ordningen. AFP faller også bort dersom du får 100 prosent uførepensjon.

  Storebrand Fordel

  • Du er medlem av Storebrand Fordel hvis arbeidsgiveren din sparer til pensjon for deg i Storebrand.
  • Du får skreddersydd informasjon, oversikt og personlig rådgivning om pensjonen din.
  • Du får våre beste betingelser på en rekke produkter innen pensjon, sparing, bank og forsikring.

  Les mer og logg inn på Storebrand fordel

 • Tidligere arbeidsgiver

  Når du slutter eller bytter jobb, får du en fripolise eller et pensjonskapitalbevis. Dette er en del av dine oppsparte pensjonspenger. Du bør undersøke hvor de ligger og hva de består av.

  Pensjonskapitalbevis

  • Det er oppspart pensjon du har fra en tidligere jobb (med innskuddspensjon).
  • Hvis du har innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver, vil dine pensjonskapitalbevis være samlet på din Egen pensjonskonto – med mindre du har reservert deg mot dette.  
  • Les mer om pensjonskapitalbevis

  Fripolise

  • Det er oppspart pensjon du har fra en tidligere jobb (med ytelsespensjon).
  • Du kan ha flere fripoliser hos ulike selskap.
  • Du kan få full oversikt over hva du har på norskpensjon.no.
  • Les mer om fripoliser.

  Fripolise med investeringsvalg

  • Det er oppspart pensjon du har fra en tidligere jobb (med ytelsespensjon).
  • Du har fått fripolise med investeringsvalg ved å flytte pensjonspengene dine fra en ordinær fripolise (se ovenfor).
  • Les mer om fripolise med investeringsvalg
 • Egen sparing

  Egen sparing er det du sparer selv. Nye pensjonsregler gjør at morgendagens pensjonister må spare mer selv. Få oversikt og sjekk hvor mye du bør spare på Smart pensjon. Hvis du vil starte en spareavtale med det samme, anbefaler vi at du tar en titt på Storebrand Fremtid-fondene.

Få oversikt over pensjonen din

Logg inn på Smart pensjon og se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjons­tilværelsen du ønsker deg.


Fant du det du lette etter?