Ekstrapensjon for deg som er NITO-medlem

Kom i gang med fondsbasert sparing hvor du får mulighet til å tilpasse risiko etter hvor gammel du er.

Har du Ekstrapensjon hos oss, får du:

 • en spareportefølje bestående av aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond.
 • full fleksibilitet. Sparepengene er ikke bundet, og du kan gjøre uttak når som helst og bruke pengene på hva som helst.
 • mulighet til å velge en fast spareavtale eller sette inn penger når du ønsker.
 • mulighet til å endre sammensetningen i spareporteføljen uten at dette utløser skatt. Du betaler ikke skatt av avkastningen før den dagen du tar pengene ut av Ekstrapensjon. 
 • et fleksibelt forsikringsspareprodukt som inneholder en liten risikodekning. Dekningen sørger for at 101 prosent av spareverdien utbetales ved død.

Ekstrapensjon er et spareforsikringsprodukt levert av Storebrand Livsforsikring AS.

kunderådgiver

Starte sparing i Ekstrapensjon?

Vi hjelper deg i gang. Legg inn kontaktinformasjon, så blir du kontaktet av en rådgiver.

Få NITO-pris og se spareutvalget for Ekstrapensjon

NITO-medlemmer får lavere forvaltningskostnad på Storebrands pensjonsprofiler:
 

 • 0,49 % Storebrand Ekstra Forsiktig S
 • 0,60 % Storebrand Forsiktig S
 • 0,75 % Storebrand Balansert S
 • 0,90 % Storebrand Offensiv S
 • 0,99 % Storebrand Ekstra Offensiv S

For mer informasjon om kostnadene, gå til «Ofte stilte spørsmål».

Ofte stilte spørsmål

Detaljer om Ekstrapensjon

 • add Om spareproduktet
  • Ekstrapensjon er et fleksibelt spareforsikringsprodukt der du investerer i en spareportefølje bestående av aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond. Du kan når som helst gjøre endringer på investeringsvalget.
  • Du kan starte en spareavtale, sette inn et engangsbeløp, eller en kombinasjon av begge deler.
  • Hvis du starter en spareavtale, trekkes sparebeløpet fra kontoen din hver måned.
  • Du kan når som helst stoppe eller endre spareavtalen.
  • Sparepengene er ikke låst – du kan ta dem ut når du vil.
  • Hvis arbeidsgiveren din sparer til pensjon for deg i Storebrand, kan du spare i samme pensjonsprodukter på denne kontoen.
  • En liten risikoforsikringsdekning sørger for at 101 prosent av spareverdien utbetales ved død.
 • add Spareløsningen Anbefalt pensjon

  «Anbefalt pensjon» er et smart valg for folk flest. Vi anbefaler at du velger denne spareløsningen om du ønsker at våre pensjonseksperter skal ta hånd om sparingen for deg. I tråd med Storebrands anbefaling, vil aksjeandelen være høy mens du er ung. Etter hvert som årene går, vil stadig mer av pengene flyttes over i rentepapirer.

  Det vil si at du til enhver tid har plassering av aksjer og rentepapirer som er tilpasset alderen din. Du slipper dermed å tenke på hvilke fond som er smartest – vi tar hånd om alt for deg.

 • add Endre investeringsvalg

  Når du har startet sparing i Ekstrapensjon, får du tilgang til et stort antall fondsbaserte spareprodukter. Du kan enkelt bytte mellom produktene ved å logge deg inn på dine personlige sider. Byttene er helt gratis og utløser ingen skatt.

 • add Dødsfalldekning

  Dersom du dør før utbetalingen er fullført, vil spareverdien pluss ytterligere fem prosent bli utbetalt til dine etterlatte. Utbetalingen vil gå til ektefelle, og deretter arvinger etter lov eller testamente i henhold til lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, §15-1.

 • add Forsikringskostnader

  Priseksempel ved saldo på 100 000 kroner

  • 30 år - 0,80 kroner
  • 50 år - 3,20 kroner
  • 70 år - 25 kroner
 • add Skatt
  • Det er ingen skatt på avkastningen i oppsparingstiden.
  • Bytte av fondsbaserte spareprodukter utløser ikke skatt.
  • Du får skjermingsfradrag på aksjeandelen. Når du tar ut penger fra Ekstrapensjon, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.
  • Aksjeandelen vil få en rabatt ved beregning av formueskatt. Kun 80 prosent av verdien av aksjeandelen regnes som formue på skattemeldingen (for 2023).

  Fordelingen mellom aksjer og renter ved uttak

  Ved uttak vil avkastningen på Ekstrapensjon fordeles mellom aksjer og renter. Andelen aksjer og renter måles 1. januar hvert år. Gjennomsnittet av målingene bestemmer hvor mye av avkastningen som skattlegges som aksjer- og renteavkastning ved uttak. 

  • Har du mer enn 80 prosent aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som aksjeinntekt med 35,20 prosent frem til 6. oktober 2022. Fra 6. oktober 2022 og for 2023 vil skatt på aksjeinntekt være 37,84 prosent. 
  • Har du mindre enn 20 prosent aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som renteinntekt med 22 prosent (for 2023).
  • Når aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent, vil avkastning bli forholdsmessig fordelt.
  • Du får skjermingsfradrag på aksjeandelen i Ekstrapensjon fra og med 2019. Når du tar ut penger fra Ekstrapensjon, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.
  • Aksjeandelen vil få en rabatt ved beregning av formueskatt. Kun 80 prosent av verdien av aksjeandelen regnes som formue på skattemeldingen (for 2023)
  • Gjennomsnittlig årlig rente- og aksjeandel (målt 1. januar), fra og med 2019, gir grunnlaget for gjennomsnittlig aksjeandel hvert år i eierperioden. Det er dette gjennomsnittet som legger grunnen for fordelingen mellom aksjer og renter ved uttak fra Ekstrapensjon.
 • add Fullstendige vilkår (pdf)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.