Slik søker du om pensjon

Søk om alderspensjon

Ved pensjonsalder for stillingen din kan du velge å gå av med pensjon. Du samarbeider med arbeidsgiveren din om søknadsprosessen.

 • Du vil tre måneder før nådd pensjonsalder motta melding fra Storebrand.
 • Ta kontakt med arbeidsgiveren din vedrørende når du ønsker og har mulighet til å gå av med pensjon. Dersom du ønsker å fortsette i deltidsstilling, må du også avtale stillingsprosent.
 • Det er to måter å søke om alderspensjon til normal pensjonsalder på:
  1. Bruk vårt vårt digitale søknadsskjema. 
  2. Benytt skjema for søknad av alderspensjon (PDF)
 • Når søknaden om pensjon er ferdigbehandlet, blir alderspensjonen din utbetalt fra og med pensjonsdato.
 • Pensjonen utbetales den 20. hver måned.

Søk om AFP

AFP (avtalefestet pensjon) er en tidligpensjonsordning for deg som er født i 1962 eller tidligere. Ordningen gjelder for deg som er offentlig ansatt, og som ønsker å trappe ned eller gå av med full pensjon når du er mellom 62 og 67 år. For deg som er født i 1963 eller senere er ikke regelverket avklart ennå. AFP kan tidligst tas ut den 1. i måneden etter fylte 62 år.

 • Avtal pensjonsdato med arbeidsgiver. Dersom du ønsker å fortsette i deltidsstilling, må du også avtale stillingsprosent.
 • Vi anbefaler at du søker tre måneder i forveien.
 • Arbeidsgiver melder om tidligpensjonering i Storebrands bedriftsportal.
 • Når alt er sendt inn og søknaden godkjent, vil AFP utbetales fra og med pensjonsdato.
 • Pensjonen utbetales deretter den 20. hver måned.

Søk om uførepensjon

Dersom du er helt eller delvis ute av stand til å jobbe pga. sykdom, kan du ha rett til uførepensjon fra Storebrand. Det er først når du har vært sykemeldt i ett år og sykepengeperioden har opphørt, at vi kan behandle din søknad.

 • To til tre måneder før utløp av sykepengeperioden må du avklare med arbeidsgiveren din at det skal søkes om uførepensjon.
 • Arbeidsgiver melder fra om uførhet i Storebrands bedriftsportal.
 • Du vil motta melding fra Storebrand om å fylle ut et søknadsskjema.
 • Vi behandler søknaden din så snart vi har mottatt nødvendige opplysninger fra deg.
 • Vil vil ta kontakt når søknaden er ferdig behandlet.
 • Hvis/når søknaden blir innvilget, utbetales pensjonen den 20. hver måned.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.