Ung kvinne skriver på datamaskin

11 kjappe om IPS

Har du fortsatt ikke startet en IPS-spareavtale – eller sitter med ubesvarte spørsmål? Her kan du få svarene du trenger.

Av Ingrid Stakkestad
ARTIKKEL ·

1. Hvorfor skal jeg velge IPS?

Du bør velge IPS om du ønsker å spare langsiktig, er villig, og har mulighet til å binde pengene, og om du ønsker å få skattefordeler mens du sparer. IPS er en gunstig pensjonsspareordning hvor staten hjelper deg å spare, ved å gi deg en skattefordel på 22 prosent av det du klarer å spare. 

2. Hvilke skattefordeler er det i IPS?

Du kan få inntil 8 800 kroner i skattefordel på skattemeldingen din. Altså 22 prosent av det du sparer i året. Så det lønner seg å komme i gang så fort som mulig, hvert fall i god tid før nyttår. Samtidig betaler du ikke formueskatt av pengene du har i IPS-kontoen. Det er også viktig å påpeke at du trenger ikke å spare maksbeløpet på 40 000 kroner i året for å få skattefordelen på 22 prosent. Du kan spare så lite som 100 kroner i måneden, og fortsatt få skattefordelen.


Kom i gang med IPS


3. Hvorfor binde pengene når jeg kan spare i annen fondssparing uten å binde?

Noen vil nok se på bindingstiden som en ulempe. På den annen side: Bindingstiden tvinger deg til å være langsiktig, og gjør at du ikke bruker opp pengene før pensjonsalder, eller selger aksjefondene etter kursene har falt. De bundne IPS-midlene er dessuten kun en del av sparepengene dine. Mange vil også ha andre sparepenger i fond og banksparing, som du kan ta ut hvis du har behov.

4. Er det ikke sikrere å spare i banken?

I banken er det nå historisk lave renter. Når du skal spare langsiktig, lønner det seg å spare i fond. Trenger du en buffer, eller har kortsiktige sparemål, kan du sette penger i banken.

5. Hvorfor må jeg skatte ved uttak, hva er fordelen da?

Skatten på utbetaling er 22 prosent (2020). Du betaler denne skatten på hele beløpet. Det unike med dette er at du får et «rentefritt» lån fra staten hvert år du sparer i IPS, altså 22 prosent. Disse pengene må du ikke bruke opp, spar de også. Du bør altså sette skattefordelen du oppnår inn igjen på IPS-kontoen. Da får du avkastning på disse pengene også, og på denne måten vil rentes rente-effekten gjøre at sparing i IPS gir deg en forventet høyere pensjon, sammenliknet med andre ordninger.

Vær også oppmerksom på at fra du er 70 år, eller om du eventuelt begynner å ta ut pensjon tidligere, flyttes sparesaldoen din over i Storebrands Garantiportefølje. Her får du en garanti mot negativ avkastning (verdifall). Vi garanterer at du minimum får en rente på 0,6 % på pengene du har spart opp, etter at kostnader er trukket fra. Dette for å sikre deg forutsigbarhet og trygghet i de årene pengene skal utbetales.

6. Hvor sikre kan vi være på at skatten ved uttak ikke blir høyere enn i dag?

Det finnes ingen garantier for at det ikke skjer. Men det er viktig å huske på at det er bred politisk enighet rundt IPS, og at et viktig prinsipp i ordningen er at det skal være skattesymmetri – nemlig at skatten du betaler når du tar pengene ut ved pensjonsalder, skal være lik skattefordelen du får når du setter pengene inn på IPS-kontoen. Vi har ingen grunn til å tro at politikerne ønsker å endre på dette prinsippet.

7. Er det formuesskatt på IPS?

Nei, du betaler ikke formuesskatt på IPS.

8. Hvorfor spare i IPS i Storebrand?

Vi i Storebrand er opptatt av å gi deg god avkastning på sparepengene dine. Det gjør vi ved å investere i fremtidens finansielle vinnere – selskapene som er i stand til å produsere mer, for flere, med mindre bruk av ressurser. Dette gjør vi fordi vi tror det lønner seg for både lommeboka di, og den verden du skal gå av med pensjon i.  

9. Hva skjer med sparepengene hvis jeg dør?

Ved død utbetales resterende spareverdi på IPS-kontoen til etterlatte. 


Vet du hva du får i pensjon?


10. Hva hvis jeg blir ufør?

Hvis du har rett til uføreytelser fra folketrygden (arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd), kan du starte utbetaling av pensjonskapitalen i samsvar med den aktuelle uføregraden i folketrygden. Blir du for eksempel 50 prosent ufør, kan du ta ut 50 prosent løpende av pensjonskapitalen du har spart opp. Utbetalingen beskattes som kapitalinntekt (22 prosent i 2020).

12. Hva koster det å spare i IPS?

Det er ingen kjøps- eller administrasjonsgebyrer i IPS hos oss. Du betaler kun en årlig forvaltningskostnad i de spareprofilene eller fondene du til enhver tid sparer i. Ønsker du å bytte fond, er det selvsagt også gratis.

De vanligste pensjonsprofilene koster 0,8-1,1 prosent for fordelskunder, og 0,95-1,25 prosent for øvrige kunder. Ønsker du for eksempel indeksfond i IPS-en din, koster det fra 0,2 prosent.

Fakta om IPS

  • Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2021).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2021).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 70 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?