Smilende dame med briller på hodet

Jeg er i 40-årene, kan IPS lønne seg for meg?

IPS er individuell pensjonssparing med skattefordeler. Er det på tide å starte å spare til pensjon på egenhånd?

Av Anthon Andreassen
ARTIKKEL ·

I korte trekk er IPS en spareordning som gir deg skattefordeler i bytte mot at du binder sparepengene til pensjonsalder.

Er du i 40-årene bør du for alvor begynne å spare til pensjon. 40-åringer har gjerne høyt boliglån, kombinert med barn, bil, båt og/eller hytte. Som regel er dere to voksne i full jobb, og mange har en god inntekt. Dette er med andre ord en periode hvor du er nødt til å prioritere – også når det kommer til sparing.

«
Gjør du dette nå, gir du deg selv en mulighet for økonomisk valgfrihet senere i livet.

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

Storebrands kunder i 40-årene sparer i snitt cirka 1 400 kroner i måneden i fond.

– Vær disiplinert, og øk etter hvert det månedlige sparebeløpet. Du er inne i en alder hvor du bør ha et bevisst forhold til pensjonen din, og hvor du fortsatt kan ta grep uten at det sluker for mye av budsjettet ditt. Lag en plan for nedbetaling av lån og oppbygging av sparekapital. Gjør du dette nå, gir du selv en mulighet for økonomisk valgfrihet senere i livet, poengterer pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm i Storebrand.


Vet du hva du får i pensjon?


«Eva» (45) kan få 22 prosent mer

FÅ SKATTEFORDELER NÅ: – Skal du ha en realistisk mulighet til å påvirke din pensjonsøkonomi, er 40-årene den perfekte tiden å starte på, sier pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm i Storebrand. Foto: Storebrand

For å ta et eksempel, så kan vi se på Eva (45). Hun har begynt å tenke på pensjon. Hun har god råd og betaler formueskatt. Hun ønsker å utnytte skattefordelene i IPS maksimalt, og vil derfor spare 40 000 kroner i året i aksjefond i IPS. Hun får 8 800 kroner (22 prosent av sparebeløpet) lavere skatt det året hun sparer. Sparer hun også disse pengene i IPS hvert år, kan Eva etter 20 år med sparing forvente å ha rundt 1,1 millioner kroner i sparesaldo etter skatt. 

Hadde Eva spart samme netto sparebeløp i en fondskonto, 30 000 kroner (40 000–8 800) årlig i 20 år, ville sparesaldoen etter skatt vært 920 000 kroner. Det vil si at Eva hadde hatt 199 000 kroner mer dersom hun hadde spart i IPS. Forskjellen skyldes at hun får avkastning på skattefordelen i 20 år, at IPS-pengene er fritatt for formuesskatt, i tillegg til at hun må skatte mindre når hun skal ta ut pengene (22 prosent i IPS versus cirka 32 prosent i fondskonto/aksjefond). Da har vi regnet med 5,5 prosent årlig avkastning på sparepengene etter at kostnadene i aksjefondet er trukket fra, og 22 prosent skatt på utbetalingen.

Selv uten formuesskatt er IPS-sparingen vesentlig mer lønnsom enn sparing i samme aksjefond uten bindingstid. I eksempelet vårt sitter Eva igjen med 15 prosent mer sparepenger dersom hun sparer i IPS.

Hadde Eva spart samme netto sparebeløp i en fondskonto, 30 000 kroner (40 000–8 800) årlig i 20 år, ville sparesaldoen etter skatt vært 920 000 kroner. Det vil si at Eva hadde hatt 199 000 kroner mer dersom hun hadde spart i IPS. Forskjellen skyldes at hun får avkastning på skattefordelen i 20 år, at IPS-pengene er fritatt for formuesskatt, i tillegg til at hun må skatte mindre når hun skal ta ut pengene (22 prosent i IPS versus cirka 32 prosent i fondskonto/aksjefond). Da har vi regnet med 5,5 prosent årlig avkastning på sparepengene etter at kostnadene i aksjefondet er trukket fra, og 22 prosent skatt på utbetalingen.  Selv uten formuesskatt er IPS-sparingen vesentlig mer lønnsom enn sparing i samme aksjefond uten bindingstid. I eksempelet vårt sitter Eva igjen med 15 prosent mer sparepenger dersom hun sparer i IPS.

FORUTSETNINGER: Vi regner med 4,0 prosent forventet årlig avkastning etter kostnader i den balanserte porteføljen (2,75 prosent på rentedelen og 5,75 prosent på aksjedelen). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt, 22 prosent i 2020. Aksjeavkastning fra fondskonto skattlegges med 31,68 prosent (2020), mens renteavkastning skattlegges med 22 prosent. Vi har her antatt en 50/50 fordeling mellom avkastning fra aksjer og renter ved beregning av skatt. Formuesskatt er på 0,85 prosent årlig, men IPS er fritatt for formuesskatt. Skjermingsrenten er antatt lik 0,7 prosent. Infografikk: Storebrand.

Skattefordeler som monner

Med 20–30 år igjen til pensjonsalder har du fortsatt god tid til å starte en månedlig spareavtale med et moderat beløp, og se at dette vokser til et solid bidrag til din pensjon. Fordelen med å starte såpass tidlig, er at du ved positiv avkastning kan få stor glede av den såkalte rentes-rente-effekten underveis.

Jo flere år pengene dine gir avkastning, desto høyere blir beløpet som du får avkastning av – litt som en snøball som ruller og blir større og større.

Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, må du kun skatte 22 prosent av uttaket, altså det samme som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019).

– Sparing i IPS er dessuten fritatt fra formueskatt, så er du i formuesposisjon kan det være ekstra lønnsomt å starte med individuell pensjonssparing, sier Strøm, og legger til:

– Er du så heldig å ha en del penger i fond, aksjer, fondskonto eller aksjesparekonto kan det være smart å selge andeler for 40 000 kroner hvert år for å plassere i IPS. Skattefordelene gjør at du kan forvente høyere avkastning her, forutsatt at du har samme sammensetning på sparingen.


Vil du spare til pensjon og få skattefordel samtidig?


 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?