Ung dame som smiler

Jeg er i 20-årene, kan IPS lønne seg for meg?

IPS er individuell pensjonssparing med skattefordeler. Er det på tide å starte å spare til pensjon på egenhånd?

Av Ingrid Stakkestad
ARTIKKEL ·

 I korte trekk er IPS en spareordning som gir deg skattefordeler i bytte mot at du binder sparepengene til pensjonsalder.

Er du av typen som allerede i 20-årene har penger til overs, kan det være smart å begynne å spare langsiktig i aksje- eller kombinasjonsfond. Her er det flere muligheter, og IPS er én av dem.

– Hvis du tåler å binde en andel av sparepengene til pensjonsalder, så kan du plassere litt i IPS, og få redusert skatt det året du sparer – men husk da at pengene er bundet de neste 30-40 årene, sier pensjonsrådgiver i Storebrand, Øyvind Bendz Strøm.

«
Det er en kjempefordel å starte tidlig med langsiktig sparing. Selv beskjedne sparebeløp, for eksempel 200 kroner i måneden, gir deg et godt resultat i den andre enden.

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

Du må selv vurdere om bindingen er en ulempe eller en fordel for deg. Hvis du er en som tømmer sparekontoen med jevne mellomrom, og sliter generelt med å spare langsiktig, sikrer IPS at pengene vokser i fred og ro. Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, må du skatte 22 prosent av uttaket (i 2020), altså det samme som alminnelig inntekt.

Storebrands kunder i 20-årene sparer i snitt 500 kroner i måneden i fond. Hvis du har fylt opp den årlige BSU-kvoten og fremdeles har penger til overs, for eksempel hvis du har arvet penger, kan det være lurt å begynne å tenke langsiktig allerede nå.  

– Det er en kjempefordel å starte tidlig med langsiktig sparing. Selv beskjedne sparebeløp, for eksempel 200 kroner i måneden, gir deg et godt resultat i den andre enden. Du får nemlig stor glede av den såkalte rentes-rente-effekten underveis. Jo flere år pengene dine gir avkastning, desto høyere blir beløpet som du får avkastning av – litt som en snøball som ruller og blir større og større, påpeker Strøm.


Vet du hva du får i pensjon?


«Kenneth» (25) kan få 27 prosent mer

SPAR DET DU KAN: – Hvis du sparer i IPS, belønner staten deg med skattefordeler. Det er en god oppmuntring. Å komme i gang tidlig er viktig, fordi du da får hjelp av renters rente-effekten, sier pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm i Storebrand. Foto: Storebrand

La oss ta et eksempel: Kenneth er 25 år, og har akkurat begynt å jobbe. Han har litt til overs etter BSU-sparing, og sparer 234 kroner i måneden i aksjefond på en fondskonto. Han sparer samme beløp hver måned i hele 40 år (!). Når han blir 65 år kan han forvente å ha 310 000 kroner i sparesaldo etter skatt. Da har vi regnet med at Kenneth har hatt en årlig avkastning på sparepengene sine på 5,5 prosent i denne perioden, og at han må skatte 32 prosent av pengene når han tar de ut.

Dersom Kenneth sparer i det samme aksjefondet i IPS istedet, kan han spare hele 300 kroner i måneden, siden han får 66 kroner lavere skatt det året han sparer (22 prosent i 2020).

Netto sparing blir altså det samme, 234 kroner. Etter 40 år kan han forvente å ha 394 000 kroner i saldo, altså 27 prosent mer enn ved sparing i fondskonto. Forskjellen skyldes at han får avkastning på skattefordelen i 40 år, i tillegg til at han må skatte mindre når han skal ta ut pengene (22 prosent i IPS versus rett over 32 prosent for fondskonto/aksjesparekonto). Vi antar at Kenneth ikke betaler formuesskatt. Hadde han vært formuende ville forskjellen vært enda større – hele 46 prosent – siden IPS-pengene er unntatt formuesskatt

Infografikk som viser sparing i IPS versus fondskonto for en 25-åring. Dersom du er 25 år og sparer 2808 kroner årlig, vil du få 27 % mer (83 000) når du blir 65 år, dersom du har valgt IPS.

FORUTSETNINGER: Vi forutsetter en avkastning på 5,50 prosent årlig netto nominell avkastning, noe som er i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (tilsvarer våre indeksfond). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt, 22 prosent i 2020. Avkastningen på aksjesparekonto/fondskonto med 100 prosent aksjer blir beskattet med 31,68 prosent (2020). Formuesskatt er på 0,85 prosent årlig, men IPS er fritatt for formuesskatt. Skjermingsrenten er antatt lik 0,7%. Det er ingen ekstra kostnader i IPS-sparingen. Infografikk: Storebrand.

BSU på agendaen

Sparing i IPS er likevel ikke det som bør stå øverst på listen for deg som er i 20-årene. 

– Er du under 34 år, så gjelder det å komme seg inn på boligmarkedet, og da er nedbetaling av eventuelle boliglån og sparing i BSU obligatorisk. For BSU er dessuten skattereglene enda mer gunstige enn i IPS-ordningen, sier pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm i Storebrand.

– Det er viktig å betale ned eventuelle lån til et nivå du er komfortabel med. Å ha lånet under 70 prosent av boligverdien gir deg et god utgangspunkt for hele din privatøkonomi – og ofte billigere lån, avslutter pensjonsrådgiveren.


Nysgjerrig på hva du får å leve av den dagen du slutter å jobbe?


 

Fakta om IPS

  • Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2021).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2021).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 70 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?