To åpne hender som holdes frem, ett med kastanje og ett med oransje blad
Foto: Felix Eussel Saw

IPS, aksjesparekonto, fondskonto eller Ekstrapensjon?

Få den kjappe oversikten og informasjonen som kan gi deg svar på hvilken sparing som passer best for deg.

Av Sindre Schjevik
ARTIKKEL ·

Hele 167.000 nye opprettelser av spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond ble opprettet i 2019, viser Tall fra Verdipapirfondenes forening. Antallet spareavtaler i Norge har for første gang har passert en million.

Småsparerne har også strømmet til børsene den siste tiden, og aldri før har så mange nordmenn eid aksjer. Det er nå 418.300 aksjonærer på Oslo Børs, en økning på 33.000 i første kvartal 2020.

Hvilken spareform passer best for meg?

Men nå som flere sparer, og med introduksjonen av en rekke sparenyheter de siste årene, er det betimelige spørsmålet for mange nordmenn å stille seg nå: Hvilken spareform passer best for meg?

Kvinne i rosa dressjakke og olabukser sitter på trapp

MARI RINDAL ØYEN, salgsleder for personmarkedet i Storebrand. Foto: Lise Eide Risanger

Er du en av dem som sparer langsiktig i fond, har du tre ulike skattegunstige alternativer å velge mellom. IPS (individuell pensjonssparing), fondskonto og aksjesparekonto. Disse gir bedre muligheter for å få maksimalt ut av beløpene man investerer.

«
Selv om du bare setter inn noen hundrelapper i måneden, får du glede av skattefordelene.

Mari Rindal Øyen
salgsleder for personmarkedet i Storebrand

Forskjeller og likheter mellom IPS, aksjesparekonto og fondskonto/Ekstrapensjon

Hvilken løsning du bør velge, avhenger i stor grad av hva slags fond du eier, og når du tenker å bruke pengene.

Individuell pensjonssparing

Hvis du er villig til å binde sparepengene til pensjonsalder, er IPS (individuell pensjonssparing) et godt valg. Her binder man pengene til en går av som pensjonist (tidligst ved fylte 62 år) og det knyttes noen fordeler til dette. Blant annet får du fradrag i alminnelig inntekt (med 22 prosent i 2019), slik at du kan få inntil 8 800 kroner igjen på skatten året etter dersom du sparer maksbeløpet på 40 000 i året.

Pengene er fritatt for formueskatt, og det er ingen skatt på verken fondsbytte eller løpende avkastning.  Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, blir uttaket beskattet som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019). 


Vet du hva du får i pensjon?


Aksjesparekonto

En aksjesparekonto (forkortet ASK) passer for de som sparer med litt høyere risiko. Det er en konto hvor du kan samle alle dine aksjer og aksjefond. Innenfor kontoen kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond, uten å betale skatt av gevinster underveis.

Det er ingen bindingstid på sparingen, og du betaler skatt først den dagen du tar gevinsten ut av kontoen. Dette er gunstig for deg som vil spare i aksjer og aksjefond, og passer ekstra godt hvis du er aktiv med kjøp og salg.

Fondskonto

For den jevne fondssparer, anbefaler vi fondskonto (for pensjonssparing: Ekstrapensjon), dersom du ikke nødvendigvis ønsker å binde pengene til pensjon. Mesteparten av våre kunders sparing er en blanding av både aksjer og renter, og for disse er fondskonto ideelt: Her kan du kjøpe og selge fond, uten at det utløser skatt. En stor fordel er at du kan spare i de samme spareprofilene som du kjenner fra din arbeidsgivers pensjonssparing.

Dette er en fleksibel spareform uten binding, så du kan ta ut pengene når du selv vil. Fondskonto gir deg også en forsikringsdekning på 105% av verdien til beholdningen.

Infografikk som viser hva slags type investering du kan velge på de forskjellige kontotypene. Den viser også hva slags skattefordeler de forskjellige kontotypene gir
Infografikken viser hvilke typer investeringer du kan plassere i henholdsvis IPS, Fondskonto og Aksjesparekonto - samt hvilke skattefordeler de ulike spareordningene gir.

– Nordmenn elsker skattefordeler

Med IPS har du virkelig mulighet til å gjøre et «sparekupp», eller «pensjonskupp» om du vil.

Mari Rindal Øyen har tro på at «skattegaver» som dette kan gjøre at stadig flere setter i gang med pensjonssparing på privaten. 

– Sist vi hadde en skattegunstig ordning for langsiktig sparing – AMS for nesten 20 år siden – var det kø utenfor Storebrands kontorer i desember hvert år. Vi vet at nordmenn elsker skattefordeler, og selv om du bare setter inn noen hundrelapper i måneden, får du glede av skattefordelene. Det tror jeg vil fenge mange, sier Øyen.

Øyen merker at sparing og investering er i sterk vekst, og at alle spareformer øker i volum. Da valg av spareform avhenger av behov, sparehorisont og risikotoleranse finnes det ikke en entydig favoritt blant disse, men ASK har hatt en særlig sterk vekst siden den ble innført i 2017.

Vi ser også at eldre gjerne er mer bevisst på behovet for sparing til pensjon og kjøper spareprodukter som IPS, selv om behovet til pensjon gjerne er større hos yngre generasjoner

PS! Utenom spareformene i artikkelen over, er det fremdeles mulig å kjøpe aksje-, rente- og kombinasjonsfond direkte, utenom aksjesparekonto, fondskonto eller IPS. Det kan handles på investorkonto.


Sjekk hva du får i pensjon


Fakta om IPS

  • Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2021).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2021).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 70 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?