IPA Link

Storebrand har valgt å stoppe nysalg av IPA Link.

Grunnen til dette er at regjeringen har vedtatt å fjerne skattefordelene som denne spareavtalen hadde tidligere. Hvis du allerede har en IPA-avtale hos oss, kan du logge deg inn for å se flere detaljer.

Hva er IPA link

  • IPA Link (Individuell pensjonsavtale med investeringsvalg) er en pensjonsforsikring uten avkastningsgaranti.

  • Pengene blir utbetalt sammen med din øvrige pensjon.

  • IPA Link har fritt investeringsvalg — du kan selv bestemme hvordan pengene skal investeres.

  • IPA Link i Storebrand inneholder en dødsfallsforsikring. Ved død blir 105 prosent av spareverdien utbetalt til begunstiget.
  • Produktet leveres av Storebrand Livsforsikring AS. Du eier ikke de underliggende finansielle investeringene, men har en fordring på Storebrand Livsforsikring AS.

Kostnader

For IPA Link er administrasjonsgebyret 0,56 prosent av spareverdien for fond forvaltet av Storebrand og Delphi. For fond fra eksterne forvaltere er kostnaden 0,96 prosent av spareverdien.

Du betaler også en risikopris for sikring av spareverdien, og du vil på din avtale finne hva som gjelder for deg. Risikoprisen vil avhenge av alder og nivået du har på avtalen din. Eksempelvis vil en 50-åring som har en sikring på 105 prosent har en risikopris om utgjør 0,0155 av saldo.

Utbetaling

Utbetaling fra IPA Link kan tidligst starte fra 64 år. Pensjonen må utbetales over minimum 10 år.

I noen tilfeller blir årlig pensjonsutbetaling mindre enn 10 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Årlig utbetaling skal være minst 10 prosent av folketrygdens grunnbeløp, så perioden for utbetaling kan reduseres. Du får samme beløp utbetalt, men fordelt på færre år.

Hva skjer ved død?

Ved død utbetales 105 prosent av spareverdien, eller det som er avtalt på din avtale, til begunstigelse som etterlattepensjon, livsarvingspensjon (barn, barnebarn osv.) eller som en kombinasjon av disse. Dersom begunstiget ikke er oppnevnt, tilfaller beløpet forsikringskollektivet som dødelighetsarv.

Utbetaling ved uførhet

Hvis du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, kan du starte utbetaling av sparebeholdningen i samsvar med den aktuelle uføregraden. Utbetalingen beskattes som alminnelig inntekt.

Bytte pensjonsprofil eller fond

Det er gratis å bytte pensjonsprofil eller fond – logg deg inn (på toppen av siden) og gå til "pensjon".

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, porteføljens risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Den kan være risiko knyttet til investeringer i porteføljen på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i all informasjon om porteføljen som porteføljens egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?