Fripolise med investeringsvalg

En fripolise er pensjon fra en jobb du har hatt tidligere. Fripolise med investeringsvalg gir deg mulighet til selv å bestemme hvordan pensjonspengene dine skal investeres.

Det er dessverre ikke mulig å endre fra fripolise til fripolise med investeringsvalg hos oss inntil videre.

Har du fripolise med investeringsvalg hos oss, får du:

 • Mulighet til å selv bestemme hvordan de oppsparte pensjonspengene dine blir investert i vårt investeringsunivers. 
 • Ingen kjøps- eller administrasjonsgebyrer. Du betaler kun forvaltningskostnaden for de investeringene du velger.
 • Garanti mot verdifall i utbetalingsperioden. Det gir deg forutsigbarhet og stabilitet når pengene utbetales. Du kan velge bort denne garantien når du blir pensjonist.
 • Full oversikt over pensjonen din i tjenesten Smart pensjon.  Her kan du enkelt følge utviklingen på pensjonspengene dine og beregne hva du får i pensjon.

Produktet leveres av Storebrand Livsforsikring AS. Du eier ikke de underliggende finansielle investeringene, men har en fordring på Storebrand Livsforsikring AS.

Ofte stilte spørsmål

 • add Hva er forskjellen på fripolise og fripolise med investeringsvalg?

  En fripolise er oppspart pensjon du har fra en tidligere arbeidsgiver. Du kan ha flere fripoliser hvis du har hatt flere arbeidsgivere, eller hvis din nåværende arbeidsgiver har endret pensjonsordningen din. Fripolisene har garantert avkastning på omtrent 3,5 prosent i året.

  Kostnader knyttet til fripolise blir betalt av arbeidsgiveren fripolisen stammer fra.

  En fripolise med investeringsvalg er oppspart pensjon uten avkastningsgaranti. Du kan selv bestemme hvordan midlene i fripolisen skal forvaltes. Du får muligheten til bedre avkastning og dermed høyere pensjon. Avkastningen kan også bli lavere enn den garanterte du har i den ordinære fripolisen.

  Kostnader knyttet til fripolise med investeringsvalg betaler du selv.

 • add Hva skjer med min fripolise med investeringsvalg når jeg dør?

  Har fripolisen din etterlattepensjon som ektefelle/samboerpensjon eller barnepensjon, blir den utbetalt ved dødsfall. Disse pensjonene kan ikke endres eller fjernes.

  I en fripolise med investeringsvalg går pengene til alderspensjon tilbake til forsikringsfellesskapet ved dødsfall. Pengene du har i en fripolise med investeringsvalg arves med andre ord ikke.

 • add Kan jeg flytte min fripolise med investeringsvalg?

  Ja, det kan du. Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 915 08880 for å få tilsendt flyttefullmakt.

 • add Hvordan blir fripoliser med investeringsvalg utbetalt når jeg blir pensjonist?

  I god tid før du skal gå av med pensjon, mottar du et brev fra Storebrand. Der ber vi om noen nødvendige opplysninger for å sette i gang pensjonsutbetalingen, for eksempel skattekort og kontonummer. Når disse tingene er på plass, starter utbetalingen av pengene til det kontonummeret du har oppgitt.

  For fripoliser med første års utbetaling mindre enn 30 prosent av grunnbeløpet i folketrygden på utbetalingstidspunktet, blir utbetalingsperioden forkortet. Det betyr du får pengene utbetalt tidlig i pensjonstilværelsen, og over færre år. Store fripoliser har livsvarige utbetalinger.

Detaljer om fripolise med investeringsvalg

Informasjon om utbetaling, hvordan pensjonen investeres og hvilke valgmuligheter du har hvis du vil påvirke forvaltningen selv.

 • add Om produktet
  • En fripolise med investeringsvalg er oppspart pensjon uten avkastningsgaranti.
  • Fripolise med investeringsvalg har fritt investeringsvalg — du kan selv bestemme hvordan pengene blir investert.
  • Fripolise med investeringsvalg skattes som pensjonsinntekt.
  • Utbetalingen fra fripolise med investeringsvalg kan starte fra du fyller 62 år.
 • add Fritt investeringsvalg

  Ved endring til  fripoliser med investeringsvalg blir pengene til alderspensjon plassert i spareløsningen «Anbefalt pensjon» der aksjeandelen blir tilpasset alderen din. Du kan når som helst bytte pensjonsprofil eller velge fritt blant alle våre fond. På den måten kan du selv bestemmer hvordan pengene dine forvaltes. Du betaler selv forvaltningskostnadene for det investeringsvalget du velger.

  Du kan bytte fond ved å logge deg inn på dine personlige sider. Når du gjør et investeringsvalg før klokken 23.00 på en hverdag, vil du få kurs påfølgende virkedag. To dager etter at du har gjort en endring, kan du se saldoen for de nye fondene på dine personlige sider. Å gjøre endring av investeringsvalg er gratis, og det utløser ingen skatt.

  Endringer registrert etter klokken 23.00 i helger og på helligdager vil bli registrert som mottatt førstkommende virkedag, med kursdato påfølgende virkedag.
   

 • add Utbetaling

  Hvor mye du får utbetalt i pensjon fra fripolise med investeringsvalg avhenger av den faktiske avkastningen som oppnås – både frem til pensjonsalder og i utbetalingsperioden. Hvis årlig pensjonsutbetaling blir mindre enn 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan utbetalingsperioden omgjøres. Utbetalingsperioden endres til største antall år som trengs for at årlig utbetaling skal bli minst 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

  I beregningen av de årlige utbetalingene forskutteres en avkastning på p.t. 3,0 prosent, kalt teknisk rente. Dette gjøres for at en større andel av pensjonskapitalen skal bli utbetalt i begynnelsen av utbetalingsperioden. Dersom den faktiske avkastningen blir høyere enn den tekniske renten, vil pensjonsutbetalingene øke. Ved lavere avkastning vil pensjonsutbetalingene reduseres. Den tekniske beregningsrenten kan endre seg, og det vil påvirke den beregnede utbetalingen.

 • add Kostnader

  Det er ingen løpende administrasjonskostnader knyttet til alderspensjonsdekningen for fripolise med investeringsvalg. Forvaltningskostnaden du betaler avhenger av hvordan du velger å investere pengene. 

 • add Slik bytter du pensjonsprofil eller fond
  1. Logg inn på dine sider
  2. Velg «Smart pensjon» og «Pensjonsavtalene dine»
  3. Finn avtalen du vil endre pensjonsprofil på
  4. Åpne detaljer, velg «Se alle detaljer om avtalen»

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, porteføljens risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Den kan være risiko knyttet til investeringer i porteføljen på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i all informasjon om porteføljen som porteføljens egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?