Fripolise med investeringsvalg – sjekk om det lønner seg for deg

En fripolise er pensjon fra en jobb du har hatt tidligere. For mange er det snakk om mye penger – som du kan gjøre noe med for å få en bedre pensjon. Fripolisekalkulatoren vår hjelper deg å få oversikt så du kan ta et godt valg.

Har du fripolise med investeringsvalg hos oss, får du:

 • Hjelp til å få oversikt og samle dine fripoliser, som er pensjonspenger fra tidligere arbeidsgivere med ytelsespensjon. Fripolisekalkulatoren viser om du kan forvente å få en bedre pensjon ved å flytte fripolisen til fripolise med investeringsvalg.
 • Mulighet til å selv bestemme over de oppsparte pensjonspengene dine hvis du velger fripolise med investeringsvalg. Det betyr at du sier fra deg en garantert avkastning til fordel for å kunne plassere pengene dine i enkeltfond eller i pensjonsprofiler vi har satt sammen for deg.
 • Ingen kjøps- eller administrasjonsgebyrer. Du betaler kun forvaltningskostnaden i spareprofilen eller fondene du sparer i.
 • Garanti mot verdifall i utbetalingsperioden. Det gir deg forutsigbarhet og stabilitet når pengene utbetales. Du kan velge bort denne garantien når du blir pensjonist.
 • Hjelp til å få pengene dine til å vokse. Spar i enkeltfond, eller i pensjonsprofiler som vi har satt sammen for deg. Velger du standardvalget, "Anbefalt pensjon", gjør vi jobben med å tilpasse aksjeandel og risiko etter hvor gammel du er. Se alle våre fond og pensjonsprofiler her.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er forskjellen på fripolise og fripolise med investeringsvalg?

  En fripolise er oppspart pensjon du har fra en tidligere arbeidsgiver. Du kan ha flere fripoliser hvis du har hatt flere arbeidsgivere, eller hvis din nåværende arbeidsgiver har endret pensjonsordningen din. Fripolisene har garantert avkastning på omtrent 3,5 prosent i året, og pengene blir utbetalt som et tillegg til øvrig pensjon.

  En fripolise med investeringsvalg er oppspart pensjon uten avkastningsgaranti. Du kan selv bestemme hvordan midlene i fripolisen skal forvaltes. Du får muligheten til bedre avkastning og dermed høyere pensjon. Avkastningen kan også bli lavere enn den garanterte du har i den ordinære fripolisen.

 • Kan jeg flytte min fripolise med investeringsvalg?

  Ja, det kan du. Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 915 08880 for å få tilsendt flyttefullmakt.

 • Hva skjer med min fripolise med investeringsvalg når jeg dør?

  Har avtalen din etterlattepensjon som ektefelle/samboerpensjon eller barnepensjon blir den utbetalt ved dødsfall. Disse pensjonene kan ikke endres eller fjernes.

  Ved dødsfall blir ikke gjenstående alderspensjon utbetalt til dine etterlatte. Fripoliser er utgått fra en kollektiv avtale. Det innebærer at pengene går tilbake til forsikringsfellesskapet når du dør. Pengene du har i en fripolise med investeringsvalg arves med andre ord ikke.

 • Hvordan blir fripoliser med investeringsvalg utbetalt når jeg blir pensjonist?

  I god tid før du skal gå av med pensjon, mottar du et brev fra Storebrand. Der ber vi om noen nødvendige opplysninger for å sette i gang pensjonsutbetalingen, for eksempel skattekort og kontonummer. Når disse tingene er på plass, starter utbetalingen av pengene til det kontonummeret du har oppgitt.

  For fripoliser med første års utbetaling mindre enn 30 prosent av grunnbeløpet i folketrygden på utbetalingstidspunktet, blir utbetalingsperioden forkortet. Det betyr du får pengene utbetalt tidlig i pensjonstilværelsen, og over færre år. Store fripoliser har livsvarige utbetalinger.

 • Hva gjør jeg hvis jeg angrer?

  Ved bytte til fripolise med investeringsvalg har du 14 dagers angrerett. Hvis du benytter angreretten, gjenopprettes fripolisen som den var før du byttet til investeringsvalg. For å angre, logger du deg inn på dine personlige sider og sender oss en melding.

Detaljer om fripolise med investeringsvalg

Informasjon om utbetaling, hvordan pensjonen investeres og hvilke valgmuligheter du har hvis du vil påvirke forvaltningen selv.

 • Om produktet
  • En fripolise med investeringsvalg er oppspart pensjon uten avkastningsgaranti.
  • Pengene blir utbetalt sammen med din øvrige pensjon.
  • Fripolise med investeringsvalg har fritt investeringsvalg — du kan selv bestemme hvordan pengene blir investert.
  • Fripolise med investeringsvalg har samme skatteregler som andre fripoliser.
 • Fritt investeringsvalg

  Alle nye fripoliser med investeringsvalg blir plassert i spareløsningen «Anbefalt pensjon» der aksjeandelen blir tilpasset alderen din. Du kan senere bytte pensjonsprofil eller velge fritt blant alle våre fond. På den måten kan du selv bestemmer hvordan pengene dine forvaltes.

  Når du har startet sparing i fondskonto, får du tilgang til et stort utvalg fond. Du kan bytte fond ved å logge deg inn på dine personlige sider. Hvis du bestiller et fondsbytte digitalt før klokken 23.00 på en hverdag, vil du få kurs påfølgende virkedag. To dager etter at du bestilte fondsbyttet, kan du se saldoen for de nye fondene på dine personlige sider. Fondsbyttet er gratis og det utløser ingen skatt.

  Fondsbytter registrert etter klokken 23.00 i helger og på helligdager vil bli registrert som mottatt førstkommende virkedag, med kursdato påfølgende virkedag.

 • Utbetaling

  Størrelsen på utbetalingene avhenger av den faktiske avkastningen som oppnås – både frem til pensjonsalder og i utbetalingsperioden. Hvis årlig pensjonsutbetaling blir mindre enn 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan utbetalingsperioden omgjøres. Utbetalingsperioden endres til største antall år som trengs for at årlig utbetaling skal bli minst 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

  I beregningen av de årlige utbetalingene forskutteres en avkastning på p.t. 3,0 prosent, kalt teknisk rente. Dette gjøres for at en større andel av pensjonskapitalen skal bli utbetalt i begynnelsen av utbetalingsperioden. Dersom den faktiske avkastningen blir høyere enn den tekniske renten, vil pensjonsutbetalingene øke. Ved lavere avkastning vil pensjonsutbetalingene reduseres. Den tekniske beregningsrenten kan endre seg, og det vil påvirke den beregnede utbetalingen.

 • Kostnader

  Det er ingen løpende administrasjonskostnader knyttet til alderspensjonsdekningen for fripolise med investeringsvalg. Forvaltningskostnaden avhenger av hvilket fond du til enhver tid er investert i.

  Papirgebyr

  Vi er opptatt av å redusere papirforbruket, og har derfor innført et gebyr når vi må sende informasjon i posten. Papirgebyret er på 0,07 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Per 1.5.2021 tilsvarer dette 70 kroner per utsendelse. (Beløpet blir regulert i mai hvert år.)

  Du slipper papirgebyret når du blir papirfri kunde hos oss. Logg deg inn på dine personlige sider, og gi ditt samtykke til å bli papirfri kunde.

 • Bærekraft

  Vi investerer mest i selskapene som vi mener er best tilpasset for fremtiden. I tillegg utelukker vi selskaper som medvirker til å krenke menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, korrupsjon og alvorlig miljøskade.

 • Slik bytter du pensjonsprofil eller fond

  Det er gratis å bytte pensjonsprofil eller fond.

  1. Logg deg inn på dine personlige sider.
  2. Velg fanen «Pensjon» og menypunkt «Pensjonsavtaler».
  3. Finn avtalen du vil endre pensjonsprofil på.
  4. Trykk på «Vis detaljer», deretter «Endre spareprofil».

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?