Detaljer om Ekstrapensjon

Her kan du lese om de forskjellige måtene du kan spare på, og de ulike prisene og vilkårene som er knyttet til Ekstrapensjon.

Om spareproduktet

 

 • Ekstrapensjon er et fleksibelt forsikringsspareprodukt der du sparer i fond eller porteføljer av fond etter eget valg.
 • Du kan starte en spareavtale, sette inn et engangsbeløp, eller en kombinasjon av begge deler.
 • Hvis du starter en spareavtale trekkes sparebeløpet fra kontoen din hver måned.
 • Du kan når som helst stoppe eller endre spareavtalen.
 • Sparepengene er ikke låst – du kan ta dem ut når du vil.
 • Hvis din arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, kan du spare i samme pensjonsprodukter på denne kontoen.
 • Det er en liten risikodekning som sørger for at 105% av spareverdien utbetales ved død.

Hvor mye sparer andre til pensjon?

Ut fra alder, sparer andre så mye i snitt hver måned:

 • 0-24 år sparer 550 kroner
 • 25-29 år sparer 550 kroner
 • 30-39 år sparer 1 000 kroner
 • 40-49 år sparer 1 300 kroner
 • 50-59 år sparer 1 800 kroner
 • 60-66 år sparer 2 000 kroner
 • 67-100 år sparer 1 400 kroner

Anbefalt pensjon

«Anbefalt pensjon» er et smart valg for folk flest. Vi anbefaler at du velger denne spareløsningen om du ønsker at våre pensjonseksperter skal ta hånd om sparingen for deg. I tråd med Storebrands anbefaling, vil aksjeandelen være høy mens du er ung. Etter hvert som årene går, vil stadig mer av pengene flyttes over i rentepapirer.

Det vil si at du til enhver tid har plassering av aksjer og rentepapirer som er tilpasset alderen din. Du slipper dermed å tenke på hvilke fond som er smartest – vi tar hånd om alt for deg.

Vilkår

 • add Bytte fond

  Når du har startet sparing i Ekstrapensjon får du tilgang til et stort utvalg fond. Du kan enkelt bytte fond ved å logge deg inn på dine personlige sider. Fondsbyttene er helt gratis og utløser ingen skatt.

 • add Dødsfalldekning

  Dersom du dør før utbetalingen er fullført, vil spareverdien pluss ytterligere fem prosent bli utbetalt til dine etterlatte. Utbetalingen vil gå til ektefelle, og deretter arvinger etter lov eller testamente i henhold til lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, §15-1.

 • add Kostnader

  Hvis arbeidsgiveren din sparer til pensjon for deg i Storebrand, er du medlem av Storebrand Fordel. Da får du våre beste betingelser på en lang rekke produkter.

  NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

  KostnaderStorebrand FordelAndre kunder
  Kostnad ved kjøp00
  Kostnad ved fondsbytte00
  Årlig administrasjonskostnad0,1 %*0,1 %*

   

  Årlig administrasjonsgebyret på 0,1 % av saldo gjelder fra 1. november 2023.

  Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskap på finansportalen.no

 • add Forvaltningskostnader

  Det er ingen kjøps- eller salgskostnader knyttet til fondskonto. Du betaler kun forvaltningshonorar for de fondene du har valgt (tabell 1) og en liten, aldersbetinget forsikringskostnad (tabell 2).

  Tabell 1: Årlig forvaltningshonorar av innestående sparesaldo

  Hvis arbeidsgiveren din sparer til pensjon for deg hos oss, er du medlem av Storebrand Fordel. Det gir deg mange fordeler,  blant annet lavere forvaltningshonorar på fondskonto.

  NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

  KundeforholdForsiktig spareprofilBalansert spareprofilOffensiv spareprofil
  Fordelskunder0,80 %0,95 %1,10 %
  Øvrige kunder0,95 %1,10 %1,25 %

  Forvaltningshonorar for disse fondene og andre fond

  Tabell 2: Forsikringskostnad (priseksempel ved saldo 100 000 kroner)

  Forsikringskostnaden skyldes at dine etterlatte får utbetalt 105 prosent av beløpet hvis du dør mens du fortsatt har penger på fondskonto.

  NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

  AlderÅrlig pris
  30 år4 kroner
  40 år7 kroner
  50 år16 kroner
  60 år43 kroner
  70 år125 kroner

  Du kan sammenlikne våre priser med andre selskaper på finansportalen.no

 • add Forsikringskostnader

  Priseksempel ved saldo på 100 000 kroner

  • 30 år - 4 kroner
  • 40 år - 7 kroner
  • 50 år - 16 kroner
  • 60 år - 43 kroner
  • 70 år - 125 kroner
 • add Skatt
  • Det er ingen skatt på avkastningen i oppsparingstiden.
  • Bytte av fond utløser ikke skatt.
  • Du får skjermingsfradrag på aksjeandelen. Når du tar ut penger fra fondskonto, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.
  • Aksjeandelen vil få en rabatt ved beregning av formueskatt. Kun 55 prosent av verdien av aksjeandelen regnes som formue på skattemeldingen.

  Fordelingen mellom aksjer og renter ved uttak

  Ved uttak vil avkastningen på Ekstrapensjon fordeles mellom aksjer og renter. Andelen aksjer og renter måles 1. januar hvert år. Gjennomsnittet av målingene bestemmer hvor mye av avkastningen som skattlegges som aksjer- og renteavkastning ved uttak. Hvordan pengene har vært investert før 2020 har ingen betydning.

  • Har du mer enn 80 prosent aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som aksjeinntekt med 31,68 prosent (for 2021).
  • Har du mindre enn 20 prosent aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som renteinntekt med 22 prosent (for 2021).
  • Når aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent, vil avkastning bli forholdsmessig fordelt.
  • Du får skjermingsfradrag på aksjeandelen i fondskonto fra og med 2019. Når du tar ut penger fra fondskonto, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.
  • Aksjeandelen vil få en rabatt ved beregning av formueskatt. Kun 55 % av verdien av aksjeandelen regnes som formue på skattemeldingen.
  • Gjennomsnittlig årlig rente- og aksjeandel (målt 1. januar), fra og med 2019, gir grunnlaget for gjennomsnittlig aksjeandel hvert år i eierperioden. Det er dette gjennomsnittet som legger grunnen for fordelingen mellom aksjer og renter ved uttak fra fondskontoen.
 • add Avtalegiro
  • Når du starter spareavtalen må du opprette en AvtaleGiro.
  • Hvis du har BankID, kan du etablere det direkte på nett.
  • Hvis du ikke har BankID, må skriv ut den AvtaleGiro-blanketten som kommer på siste steg i kjøpsløsningen.
  • Fyll ut, signer og send den til oss.
  • Når vi har mottatt AvtaleGiro-blanketten, tar det 2-4 uker før det første trekket blir gjennomført.

 • add Fullstendige vilkår

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?