Koronaviruset: Hjelp og råd til deg som er investeringskunde

Spredningen av koronaviruset skaper uro i verdens finansmarkeder, som har falt kraftig i 2020. Her får du oppdatert informasjon om vårt markedssyn og svar på vanlige spørsmål. 

Oppdatert 6. april klokken 10:20.

kontorsituasjon-bedrift

Norge og resten av verden befinner seg i en svært krevende situasjon. Vi vet at mange nå er urolige og kjenner på bekymringer.  

Det er likevel verdt å minne om at svingninger er en naturlig del av det å være investert i aksjer. Det ligger i aksjemarkedets natur at verdiene på aksjene svinger – det er nettopp disse svingningene som på sikt gir deg en høyere forventet avkastning.

Grafen under viser utviklingen på Oslo Børs i perioden 01.01.96 til 18.03.20. Selv om vi har hatt flere kraftige børsfall, ser vi at aksjemarkedet samlet sett har gitt en avkastning på over 600 prosent i perioden. Historisk sett har perioder med fall i aksjemarkedet alltid blitt etterfulgt av perioder med god avkastning. Så for langsiktige sparere er hovedregelen å sitte mest mulig stille – også i urolige tider.

Grafen viser avkastningen på Oslo Børs siden 1996. På tross av flere børsfall, har aksjemarkedet samlet gitt en avkastning på over 600 prosent i perioden.

Hva skjer i markedet nå?

Oppdatering fra allokeringsteamet i Storebrand Asset Management mandag 6. april:

I forrige uke steg Oslo børs 6,8 prosent. Globale aksjer (DM) i norske kroner falt 0,7 prosent mens de falt 2,2 prosent i norske kroner. Aksjer fra fremvoksende økonomier (EM) steg 0,7 prosent i norske kroner. Amerikanske aksjer falt 2,1 prosent, i lokale dollar, gjennom uken. Hittil i år er de fleste markeder ned mellom 20 og 30 prosent i lokal valuta, i norske kroner er DM og EM aksjer ned rundt 8 prosent, da kronesvekkelsen hittil i år er på knappe 20 prosent. Oljeprisen steg tydelig gjennom uken men er fremdeles på nivåer rundt 30 dollar, et fall på rundt 50 prosent hittil i år.

Når vil viruset gå over? Når vil samfunnet åpne opp igjen? Hvordan ender pandemien? Vil man klare å stoppe viruset uten at de fleste blir smittet eller er full spredning det mest sannsynlige utfallet? Vil det komme en vaksine? Overlever dette viruset sommeren?

Tidsdimensjonen er den store usikkerhetsfaktoren. Ingen kan foreløpig med sikkerhet si hva utfallet blir. Det eneste vi vet er at ette vil gå over, og at dødeligheten er relativt lav. For å få full oversikt må man enten teste mange flere, fort, eller man må se at viruset dør ut gjennom at vi ser "PEAK DEATHS", og til slutt ingen Covid 19 dødsfall. En ny, begrenset undersøkelse på 180 personer i Kina viser at rundt 50 prosent ikke hadde noen symptomer på Covid 19. Dette er høyere enn den 30 prosenten som sa det samme i Italia og de 15 prosentene som var smittet og ikke hadde symptomer i Sør-Korea. Dersom mange er smittet uten å vite det går dette sin gang, dog dempet av omfattende social distancing og lockdown. Det positive med dette scenarioet er at vi vil bli ferdig hurtigere. Dersom man ikke har mange tilfeller som ikke blir rapportert, og enhver oppmyking av lockdown fører til nye utbrudd som sprenger kapasiteten i helsevesenet så er det trolig at nye begrensninger på aktivitet blir innført, samt at folk flest vil være forsiktige i lang tid fremover. Det er, naturlig nok, en sammenheng mellom folketetthet og smitterate. Det vil være vanskeligere å hindre spredning i fattige, folkerike, land.

Den økonomiske redningspakken, uten tidsbegrensning, er i stor grad på plass i de landene som påvirker finansmarkeder mest. Dette enorme bidraget til å hjelpe bedrifter og ansatte gjennom "TIME-OUT" perioden vi befinner oss i løftet markedet fra siste uken i mars. Nå er viruset hovedfokuset, også i markedet, og vi tror det mest fornuftige nå er å håpe på "kvadratrot-scenarioet" (eller enda bedre, V) for gjenninnhenting, og forholde seg til gjeldende retningslinjer. Gitt at mye nå har spilt seg ut tar denne markedskommentaren, som har vært daglig siden Norge ble stengt ned den 12 mars, i utgangspunktet også en time out i en uke, med mindre vi får nye, dramatiske, markedsbevegelser gjennom påsken.

Mandag morgen starter Oslo børs opp en prosent. Kina ned 0,5, Japan opp 4 prosent. USA future indkerer klar oppgang. Vix på 43.

Webinar om markedsutsiktene

1. april arrangerte vi et webinar der Olav Chen og Hans Thrane Nielsen snakket om vårt syn på utviklingen globalt, tidligere kriser, hvordan oljeprisen spiller inn og effekten av redningspakker.

Se hele webinaret i opptak

Vi mottok svært mange spørsmål underveis, og selv om Hans og Olav ble sittende igjen "etter sendetid", så rakk vi ikke å svare på alt. Her har vi samlet svar på en del av spørsmålene som vi ikke rakk å svare på under webinaret:

Avkastningsoversikt og markedsrapport

På storebrand.no finner du avkastningsoversikt for alle våre fond. Her finner du også allokeringsteamets månedlige markedsrapport, hvor de oppsummerer sine tanker om markedet de neste 3-12 månedene. Her kan du lese mer

Storebrand i media

Her finner du relevante saker hvor Storebrands forvaltere uttaler seg om markedet.

Dette spør kundene oss om nå

 • Hvor mye kan markedet falle før det snur?

  Ingen kan utelukke videre fall i dagene eller ukene som kommer. Relativt kraftige aksjefall vil inntreffe fra tid til annen. Aksjemarkedet svinger, også på enkeltdager. 

  Historisk sett har perioder med fall i aksjemarkedet alltid blitt etterfulgt av perioder med god avkastning. De siste 150 års historikk viser at risikoen for å tape penger på aksjer hvis man har noen års sparehorisont er svært liten.

 • Hvor bør jeg plassere pengene mine i urolige tider?

  Sparing i aksjefond er den spareformen som har høyest forventet langsiktig avkastning. Du må regne med at verdiene vil svinge mer underveis, men dersom du har fem års sparehorisont eller mer, kan du forvente bedre avkastning enn renten du får på sparekontoen din. 

  Hvor stor meravkastning du kan oppnå avhenger av tidshorisont, risikovilje og fondssammensetning.

 • Bør jeg redusere aksjeandelen i fondssparingen min, og heller øke risikoen når uroen har lagt seg?

  Dersom du sparer langsiktig, anbefaler vi at du holder deg mest mulig i ro – også i urolige tider. Svingninger er en naturlig del av å være investert i aksjer, og all historikk viser at aksjer på sikt gir bedre avkastning enn for eksempel banksparing.

 • Bør jeg stanse spareavtalen min når markedet faller mye?

  Det er svært vanskelig å spå markedet, og vi anbefaler at du fortsetter med spareavtalen. Da kjøper du fondsandeler til betydelig lavere kurs enn for en måned siden, og det er i slike perioder at spareavtaler bidrar til god langsiktig avkastning. Vi anbefaler samtidig at du vurderer nøye hva slags risiko du ønsker og tåler å ta. Det vil påvirke hvilke fond du bør investere i.

  En viktig faktor som må vurderes i disse dager, er om du vil få et kortsiktig behov for pengene som normalt plasseres i spareavtaler. Havner du i en situasjon med permittering eller andre eksepsjonelle forhold, kan det være aktuelt å bygge opp en god buffer før du investerer i fond. Kontakt gjerne en av våre rådgivere hvis du har spørsmål knyttet til fondsplasseringer.

 • Hva er Storebrands råd for langsiktig sparing?
  • Velg riktig risiko. Det vi ser nå, viser at du må kunne akseptere store verdisvingninger når du velger aksjefond. Hvis du føler at du må selge aksjer nå, har du trolig tatt for høy risiko. Kontakt gjerne en av våre rådgivere for å finne riktig risiko, og for å justere plasseringene dine, hvis du ønsker det.
  • Spre risikoen. Spisse fond kan påvirkes av enkelte hendelser, og det er viktig å spre risiko mellom aksjer og renter og mellom geografiske områder. For eksempel har fond som investerer i norske aksjer blitt hardt rammet av koronavirus og fall i oljeprisen. Fremvoksende økonomier har klart seg bedre i 2020 enn utviklede økonomier. Hvis du ikke ønsker å foreta fordelingen mellom ulike fond selv, anbefaler vi investeringer i en av våre fem spareprofiler. Her har vi sørget for god spredning mellom land og investeringsalternativer.
  • Unngå 'timing' og spar regelmessig. Det er svært vanskelig å forutse utvikling i aksjemarkedet, og dagens informasjon er allerede priset inn i aksjekurser. All empiri viser at privatpersoner sjelden lykkes når de prøver å 'time markedet', og at det koster dem for mye i form av tapt avkastning. Regelmessig sparing er særlig gunstig nå da du kjøper til lave kurser.
  • Hold strategien. Hvis du har en gjennomtenkt plan for langsiktig sparing, bør du holde deg til strategien. Har du bestemt at du skal ha 50 prosent aksjer, bør du kjøpe når aksjeandelen faller godt under 50 prosent, og selge aksjer da det har kommet godt over 50 prosent. Investerer du i en av våre spareprofiler,  gjør vi dette automatisk for deg.  
 • Hvordan kan jeg redusere risiko uten å utløse skatt?
  • Fondskonto og Ekstrapensjon. Ønsker du å redusere risiko, kan du foreta et fondsbytte fra for eksempel aksjefond eller spareprofiler til pengemarkedsfond eller spareprofiler med lavere risiko. Dette utløser ingen skatt, da det først er ved uttak fra kontoen at avkastning kommer til beskatning.
  • Aksjesparkonto. Du kan selge aksjefond, og la penger stå på en konto uten rente i aksjesparekonto. Dette utløser ikke skatt.  Når du har tatt stilling til hvilken risiko du ønsker å ta, kjøper du et fond du er komfortabel med, for eksempel Storebrand Indeks Alle Markeder.
  • Investorkonto. Hvis du eier fond i en investorkonto, vil et salg utløse skatt basert på FIFU prinsipp. Det vil si at de fondsandelene du kjøpte først vil bli solgt først. 
  • Pensjonssparing med investeringsvalg. På samme måte som i Fondskonto, kan du bytte fra fond og spareprofiler med høy risiko til fond og spareprofiler med lavere risiko. Dette utløser ikke skatt. Vi minner om at pensjonssparing er langsiktig sparing, og vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver før du tar forhastet beslutninger rundt pensjonssparingen din.
 • Hvordan ser denne krisen ut sammenlignet med tidligere børsfall?

  Siden 1998 har vi hatt fire børsfall av betydning (se også grafen øverst på denne siden). Her er en kort historietime:

  • "Asiakrisen" ble utløst av en valutakrise i Thailand, som førte til kapitalflukt fra det asiatiske markedet og ledet til en økonomi- og finanskrise i regionen. Oslo Børs falt nesten 40 prosent.
  • "dot.com-krakket" på tidlig 2000-tall ble utløst av omfattende spekulasjon i teknologi og internettselskaper. Dette ledet til en boble som sprakk i mars 2000. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen steg 400 prosent i perioden 1995 til 2000 men falt 78 prosent de neste to årene. Det norske markedet falt rundt 50 prosent i perioden.
  • Det som i dag bare omtales som "finanskrisen" ble utløst av amerikanske bankers overdrevne utlån til personer uten betjeningsevne. Dette førte til en global kreditt- og finanskrise som rammet finansinstitusjoner i alle land. Oslo børs falt nesten 60 prosent.
  • Statsgjeldskrisen i EU ("PIIGS-krisen") skyldtes at flere Europeiske land (Portugal, Irland, Hellas Spania) ikke klarte å finansiere sin statsgjeld eller støtte sine finansinstitusjoner uten hjelp. Det utløste en økonomisk krise i disse landene og i EU-regionen. I Norge falt markedet litt over 20 prosent.
  • Den pågående "koronakrisen" skyldes som kjent en global pandemi. For Norges del blir krisen ytterligere forsterket av "oljekrigen" mellom Saudi Arabia og Russland, som presser oljeprisen ned. I skrivende stund (19. mars 2020) er Oslo børs ned rundt 30 prosent.

  Felles for alle de foregående krisene er at markedet alltid har hentet seg inn igjen, og at tålmodige investorer har blitt belønnet for å forholde seg rolige.

 • Kan jeg kjøpe og selge fond som normalt?

  Ja. Alle tekniske løsninger som påvirker kundeforholdet ditt i Storebrand fungerer som normalt. Vi har rutiner som sørger for at driften opprettholdes, har etablert tiltak for å ivareta inn- og utbetalinger på investeringer og pensjonsavtaler, og vi har normal systemdrift.

 • Kan jeg booke et fysisk møte med rådgiver?

  De fleste i Storebrand jobber nå fra hjemmekontor, og vi følger myndighetens anbefalinger for å redusere smitte. Vi gjennomfører ikke fysiske møter, men ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi gjør det vi kan for å være til stede for kundene våre, og har bemannet opp alle kundeservicefunksjoner for å opprettholde et godt servicenivå. Vi ber likevel om forståelse for at det kan være lenger kø enn normalt i perioder.

 • Hvordan fungerer valutasikring av fond?

  Hvis du investerer i globale aksjefond, så investesrer du i verdiskapningen som skapes av selskaper rundt om i verden. Samtidig vil den avkastningen du får i norske kroner være avhengig av valutabevegelser. Dersom man ikke sikrer valuta vil man generelt tjene penger på at den norske kronen svekker seg, noe som har vært tilfellet i lengre tid nå og særlig de seneste ukene.
  For eksempel er den amerikanske S&P 500-indeksen ned 23,9 prosent i 2020 (per 24.03.2020) i USD, men for en norsk investor som måler avkastning i NOK, er S&P 500 kun ned 2,7 prosent. Dette fordi USD har styrket seg mot NOK i samme periode.
  Kort oppsummert: Ved å valutasikre sine investeringer, så kan man ta bort mye av effekten som skyldes valutabevegelser.

 • Den norske kronen har svekket seg mye i det siste. Er dette et godt tidspunkt for å kjøpe valutasikrede fond?

  Det er ikke lett å gi veldig bastante råd knyttet til valutasikring, og det er ikke lett å forutsi hvordan valutakurser beveger seg på kort sikt. Samtidig vi vet vi at den norske kronen nå er på rekordsvake nivåer. Tror man kronen skal styrke seg, er dette et godt tidspunkt å kjøpe valutasikrede fond.
  Får man samtidig en oppgang i aksjemarkedet, noe som det på lengre horisont er gode muligheter for, så får man effekten av begge deler.

Hvem kan jeg kontakte?

Ønsker du rådgivning eller hjelp med investeringene dine?

Legg igjen telefonnummeret ditt, så kontakter vi deg. 

Koronaviruset

Vi har samlet spørsmål og svar om blant annet renter, avdragsfrihet og avbestilling av reiser.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


  Fant du det du lette etter?