Sparing i fond

Storebrand har et bredt fondstilbud, og vi jobber knallhardt for å oppnå høyest mulig avkastning på sparepengene dine.

Fondssparing — langsiktig og lønnsomt

Med langsiktig sparing i aksjefond kan du forvente bedre avkastning enn renten du får på sparekontoen din. Start en spareavtale, så går sparingen av seg selv. Eller sett inn et engangsbeløp.

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er vår anbefaling når du skal spare langsiktig i aksjefond. Med aksjesparekonto har du mulighet til å bytte fra aksjefond til aksjefond uten at det utløser skatt. I tillegg kan du skattefritt ta ut innskutt beløp.

Detaljer om aksjesparekonto

12 kjappe om aksjesparekonto

Fondskonto

I fondskonto kan du velge om du vil spare i aksjefond, rentefond eller kombinasjonsfond. Du kan også velge ferdige fondspakker som vi setter sammen for deg.

Detaljer om fondskonto

Enkeltfond

Alle fondene er vurdert etter bærekraftsnivå. På den måten kan du selv velge både god bærekraft og mulighet for god avkastning.

Mer om sparing i verdipapirfond

«Green is Good»

I Storebrand forvalter vi pengene dine på en bærekraftig måte. Dette er viktig for sparingen din.

Les hele artikkelen «Green is Good»

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.