Sparegris med graf på

Fondssparing – få pengene dine til å vokse

Gode sparevaner kan gi deg en sunn økonomi og større frihet. Sparing i fond gir deg høyere forventet avkastning enn om pengene står i banken.

Start sparing i indeksfond i dag

Våre indeksfond skiller seg fra konkurrentene. Vi utelukker selskaper som bryter med Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Likevel følges indeksene tett.

Storebrand Global ESG Plus – et bærekraftig indeksfond

  • Et fossilfritt, indeksnært aksjefond
  • Investerer ikke i selskaper i olje- eller gassnæringen
  • Investerer i globale aksjemarkeder, men ikke i fremvoksende markeder
  • 0,4 prosent i årlig forvaltningshonorar

Sparingen plasseres i en aksjesparekonto for deg.

Andre utvalgte fond

Storebrand Indeks Norge

Et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det norske aksjemarkedet. 0,2 % i årlig forvaltningshonorar.

Barcode-området i Oslo

Storebrand Verdi

Et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. 2% i årlig forvaltningshonorar.

Storebrand Global solutions

Fossilfritt aksjefond som har som mål å gi langsiktig meravkastning ved å investere i bærekraftige selskaper. 0,75 % i årlig forvaltningshonorar.

Sparer du i fond hos oss, får du:

  • tilgang til et bredt utvalg av spareløsninger – aksje-, rente- og kombinasjonsfond. Sammen finner vi den spareløsningen som passer best for deg.
  • mulighet til å velge en fast spareavtale eller sette inn penger når du ønsker. Du bestemmer selv når du vil ta ut pengene.
  • ingen administrasjons- eller etableringskostnader. Du betaler for forvaltningskostnaden i fondene du sparer i.

Se hvordan sparepengene vokser hvis du sparer i fond

Fondssparing er ideelt for deg vil spare langsiktig, enten det er snakk om sparing til bil, båt, hytte, barn eller barnebarn. Eller rett og slett at du ønsker at pengene dine skal gi best mulig avkastning.

Eksempelet viser forventet avkastning med en månedlig spareavtale på 2000 kroner i spareløsningen «Anbefalt pensjon» og sparing i 27 år.»

FORUTSETNINGER: Prognosen er basert på spareløsningen «Anbefalt pensjon». Beregningen er etter kostnader for forvaltning og i henhold til Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser. Tallene er ikke inflasjonsjustert. Illustrasjon: Storebrand

Alle våre fond

Her finner du oppdaterte avkastningstall for fond og pensjonsporteføljer forvaltet av Storebrand, Delphi og Skagen.

Ikke alle fond er tilgjengelig i både Aksjesparekonto og fondskonto. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


  Fant du det du lette etter?