Fondssparing — langsiktig og lønnsomt

Gode sparevaner gir deg en sunn økonomi og større frihet. Storebrand tar vare på sparepengene til over én million nordmenn, og har fond som dekker alle sparebehov.

Spar smart i indeksfond

Kom i gang med sparingen i dag: Storebrand Global ESG Plus A er et rimelig, indeksnært aksjefond som investerer i selskaper som vi mener er best mulig rustet for å møte fremtidens utfordringer.

Sparingen plasseres i en aksjesparekonto for deg.

Fondstyper

Vi har mange typer fond. Velg det fondet som passer best til deg og din sparing best.

Indeksfond

Rimelige fond som speiler utviklingen i markedet. Enkelt og greit.

Fondene plasseres i en aksjesparekonto for deg. 

Ekstra bærekraftige fond

Fond som får pengene dine til å vokse – samtidig som du kan sove godt om natten. 

Pengene plasseres i en fondskonto for deg. 

Alle våre fond

Se lister fra alle våre fondsløsninger. Du kan selv sortere på avkastning, bærekraftsnivå og risiko.

Aksjesparekonto eller fondskonto?

Hvis du skal spare i fond, så bør du gjøre dette på en egen konto. Det fins to skattegunstige løsninger for fondssparing:

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er vår anbefaling når du skal spare langsiktig i aksjefond. Med aksjesparekonto har du mulighet til å bytte fra aksjefond til aksjefond uten at det utløser skatt. I tillegg kan du skattefritt ta ut innskutt beløp.

Detaljer om aksjesparekonto

Fondskonto

Fondskonto et fleksibelt forsikringsspareprodukt der du sparer i fond eller porteføljer av fond etter eget valg. Det er en liten forsikringsdekning som sørger for at 105% av spareverdien utbetales ved død. Skatt betaler du først den dagen du tar pengene ut av kontoen.

Detaljer om fondskonto

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


  Fant du det du lette etter?