Anbefalt rekkefølge for uttak av pensjon

Rådene våre her må sees på som generelle og veiledende. Det viktigste er at du selv, basert på hva som er viktig for deg, gjør dine egne valg. Skaff deg oversikt, vurder hva som er viktig for deg og lag en plan.

Få en gratis rådgivningstime

Sammen finner vi ut hva som passer best for deg.


1. Avtalefestet pensjon (AFP)

Har du avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor kan det være fornuftig å ta ut den først. Da sikrer du deg denne verdifulle rettigheten. Det er strenge regler for hvem som har rett på AFP. Enkelte har opplevd å miste retten til AFP på grunn av endringer i arbeidsforholdet like før uttak. AFP i privat sektor utbetales så lenge du lever. For å kunne ta ut AFP, må du starte uttak av alderspensjon fra folketrygden med minimum 20 prosent. Du har anledning til å stoppe eller endre denne utbetalingen etter en måned. Utbetalingen av AFP vil fortsette selv om du stopper eller endrer utbetalingen fra folketrygden.

Dette bør du tenke på med AFP

2. Alderspensjon fra folketrygden/NAV

Pensjon fra folketrygden er et resultat av hvor mange år du har hatt arbeidsinntekt og hvor høy inntekten har vært. Pensjon fra folketrygden kan få lavere beskatning enn annen pensjonsinntekt. Detter er på grunn av skattefradrag som gjelder opp til en viss inntekt. Utbetalingen av alderspensjon fra folketrygden er livsvarig.

Slik kan du starte tidlig uttak av pensjonen din.

3. Fripoliser og ytelsespensjon

Ytelsespensjon og fripolise stammer fra samme type pensjonsordning. Ytelsespensjon er en aktiv pensjonsordning, mens fripolise er en pensjonsrettighet fra en tidligere arbeidsgiver.

Etter AFP og pensjon fra folketrygden, kan det være fornuftig å ta ut pensjon fra disse ordningene. Årsaken er at dine etterlatte ikke arver pengene fra en ytelsesordning. Mange har også flere fripoliser fra ulike arbeidsgivere.

Hvilke av avtalene du bør starte utbetaling fra først eller vente med, vil være forskjellig fra person til person. Våre rådgivere kan hjelpe deg med å finne ut hva som er den beste løsningen for deg.

Hva arver etterlatte?

4. Hybridpensjon og pensjonsbevis

Det samme gjelder hybridordninger (pensjonsbevis er navnet på rettighet fra en tidligere arbeidsgiver). Hybridordningen er en ny ordning som betyr at opptjeningen i ordningen er begrenset. Det kan tale for å vente.

5. Innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis og egen sparing

Pensjonskapitalbevis er en opptjent innskuddspensjon fra en tidligere arbeidsgiver. Det du bør vente lengst med å ta ut, er uttak av pensjon fra innskuddspensjon/ pensjonskapitalbevis og eventuell egen sparing. Hvis du dør før all pensjonen er utbetalt, vil det gå til arvingene dine. Les mer om hvem som arver pengene her. I tillegg har disse som regel ikke livsvarige utbetalinger, og det kan dermed være en fordel å vente.

Hvem arver pensjonspengene?


  Fant du det du lette etter?