Har du lyst til å trappe ned før du blir pensjonist?

Fra du fyller 62 år har du rett til redusert arbeidstid hvis du ønsker det. Mange velger å jobbe mindre, kombinert med uttak av alderspensjon.

Mulighet for redusert arbeidstid

Arbeidsmiljøloven slår fast at du kan kreve redusert arbeidstid når du fyller 62 år, så lenge det ikke medfører en «vesentlig ulempe» for virksomheten du arbeider i. Det betyr at du for eksempel kan velge å jobbe færre dager pr. uke, og bruke mer tid på ting som å reise eller være sammen med barnebarn – samtidig som du holder kontakten med arbeidslivet.

Pensjonsreformen fra 2011 har gjort det mulig å kombinere uttak av alderspensjon fra folketrygden med å fortsette å jobbe.

Ting du bør tenke på hvis du vil ta ut pensjon tidlig:

  • Hvor mange dager ønsker du å ha fri i uken? Legger arbeidsgiver til rette for dette?
  • Undersøk hvordan den reduserte arbeidstiden vil påvirke din fremtidige pensjon. Det vil si: Hvordan blir økonomien den dagen du slutter å jobbe?
  • Hva ønsker partneren din? Hvordan blir deres totale økonomi dersom en av dere eller begge jobber deltid?

Rådgiverne våre kan hjelpe deg med å få en oversikt over de økonomiske konsekvensene og ta det rette valget for deg.