Konvolutt med skatt og pengesedler i

Hvor mye skatt betaler jeg som pensjonist?

Når du går av med pensjon, får du antakelig redusert inntekt. Den gode nyheten er at du som regel også får lavere skatt.

Skatt på pensjon

I prinsippet er det ingen forskjell på skatt på pensjon og skatt på lønn. Likevel er det noen områder hvor skatt på pensjon skiller seg fra skatt på lønn. I sum gjør disse at de aller fleste pensjonister har en lavere skattesats på enn lønnsmottakere.Få en gratis rådgivningstime

Tre ting som påvirker din skatt som pensjonist

1. Minstefradrag

Minstefradraget er et fast fradrag som automatisk trekkes fra lønn, pensjon og annen inntekt i selvangivelsen. Det betyr at du ikke skatter av denne delen av inntekten. For pensjonister er minstefradraget lavere enn for lønnsmottakere. I 2018 er minstefradraget på 31 prosent for pensjonsinntekt, opp til en øvre grense på 83 000 kroner.

For lønnsmottakere er fradraget på 45 prosent, opp til en grense på 97 610 kroner.

Hvis du kombinerer pensjon og arbeid, så er det taket for minstefradrag for lønnsmottakere (97 610 kroner) som gjelder.

Dette er en fordel for lønnsmottakere og dem som kombinerer pensjon og arbeid: Lønnsmottakere — Pensjonister 1-0.

Skatteetaten har mer detaljert info om minstefradrag.

2. Skattefradrag

Pensjonister som får alderspensjon fra Folketrygden (lenke) eller offentlig AFP (lenke) får i tillegg et skattefradrag. Fradraget starter på 29 940 kroner, og blir lavere jo høyere pensjon du mottar.

For pensjon inntil 188 700 kroner får du maksimalt skattefradrag. Det betyr at alle som har laveste pensjonsnivå (tidligere "minstepensjon") ikke betaler skatt.
I motsatt ende av skalaen, så faller skattefradraget helt bort hvis pensjonen er på mer enn 539 442 kroner.

Hvis du kombinerer pensjon og arbeid, så er det kun pensjonsinntekt som teller i beregningen av skattefradraget. Fradraget blir med andre ord ikke redusert av arbeidsinntekten din.

Skattefradraget er åpenbart en fordel for pensjonister og dem som kombinerer pensjon og arbeid: Lønnsmottakere – Pensjonister 1-1.

Skatteetaten har mer detaljert info om skattefradrag.

3. Trygdeavgift

Alle som omfattes av folketrygden, må betale en årlig trygdeavgift. Når du blir pensjonist, betaler du en lavere sats enn lønnsmottakere: 5,1 prosent, mot 8,2 prosent. Unntaket er lønnsmottakere under 17 eller over 69 år, som har samme sats som pensjonister.

Kombinerer du pensjon og arbeid, så betaler du en trygdeavgift på 5,1 prosent på pensjonsinntekt og 8,2 prosent på arbeidsinntekt. Dette er inntil du fyller 69 år. Når du fyller 70 år faller også satsen på arbeidsinntekt til 5,1 prosent.

Også dette er en fordel for deg som er pensjonist og dem som kombinerer pensjon og arbeid: Lønnsmottakere – Pensjonister 1-2.

Skatteetaten har mer detaljert info om trygdeavgift.

Hva bør jeg gjøre?

Skatt på pensjon er komplisert, og det er få fasitsvar. Ta likevel disse tingene med i betraktningen:

  • Et viktig prinsipp i det norske pensjonssystemet er at det skal lønne seg å jobbe.
  • Skattesystemet fungerer slik at jo høyere inntekt du har, desto høyere blir skattesatsen din. Dette gjelder også for pensjonister.
  • Full jobb kombinert med maksimalt uttak av pensjon kan gi deg høy skatt. I disse tilfellene kan det være smart å vente med å ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Vurder også:

  • Den årlige pensjonen blir lavere enn hvis du utsetter den. Dette gir deg en større effekt av skattefradraget (som blir mindre jo høyere pensjon du får).
  • Den samlede inntekt blir høyere, noe som gir deg økt trinnskatt (lenke). Det vil for mange overstige effekten av lavere skatt på pensjon.
  • Er det ikke-økonomiske argumenter som bør med i vurderingen? Hvor godt trives du i arbeidslivet? Hva gjør din partner?

  Fant du det du lette etter?