Ofte stilte spørsmål

Hvor lenge får jeg utbetalt pensjon?

Det er forskjell på hvor lenge pensjon fra en hybrid-, ytelses- og innskuddspensjonsordning varer.

Hybridpensjon og pensjonsbevis utbetales vanligvis livsvarig, men bedriften kan også velge utbetaling til enten alder 80, 85 eller 90 år for sine ansatte.

For innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis utbetales pensjonen minimum til du fyller 77 år. Dette forutsetter at din pensjonssaldo er så stor at årlig utbetaling blir minimum 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Oppfyller ikke din saldo dette kriteriet, vil pensjonen utbetales over en kortere periode. 

Ytelsespensjon og fripoliser utbetales vanligvis livsvarig. Arbeidsgiveren din kan ha avtalt at pensjonene skal utbetales i en begrenset periode. Dersom dette er tilfelle, varer pensjonen i minimum 10 år.

Betaler jeg skatt på pensjon?

Ja, pensjon opptjent gjennom arbeidsgiver er skattepliktig. Vi innhenter skatteopplysninger direkte fra skattemyndighetene. Derfor trenger du ikke å sende skattekort til oss.

Kan jeg få utbetalt pensjon samtidig som jeg jobber?

Ja, du står fritt til å kombinere uttak av pensjon og jobbe videre. Så lenge du jobber mer enn 20 prosent, må arbeidsgiver opprettholde innbetaling til din pensjon. Dersom du kombinerer utbetaling av pensjon med videre jobb, kan dette påvirke skatten din.

Generelt lønner det seg å stå i arbeid uten å ta ut pensjon. Da opprettholder du lønnsinntekt og fortsetter å tjene opp pensjon. Den årlige pensjonen blir også høyere jo lenger du venter med å ta den ut.

Uttak av pensjon fra folketrygden ved 62 år kan gi deg opp til 30 prosent lavere årlig pensjon, sammenlignet med om du venter til du er 67 år.

Merk: Du kan starte utbetaling av pensjon fra Storebrand uavhengig av hva du velger å gjøre med pensjonen du får fra folketrygden.

Hva skjer med pensjonen hvis jeg utsetter den?

Hybridpensjon og pensjonsbevis

Da vil fortsatt pensjonsmidlene dine være investert i samme løsning som tidligere, frem til utbetaling. Fra tidspunktet utbetaling starter vil pensjonsmidlene bli forvaltet med en årlig avkastningsgaranti på 0 prosent.

Ytelsespensjon og fripoliser

Da vil hele pensjonen din bli beregnet på nytt fra det tidspunktet du velger å starte utbetaling. Velger du for eksempel å utsette utbetalingen i ett år, vil pensjonen for dette året bli brukt til å øke den fremtidige pensjonen din.

Innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis

Pensjonsmidlene dine vil fortsatt være investert i fond med lav risikoprofil (dersom du ikke har valgt annen profil) frem til du velger å starte utbetaling. Du bør ta med i vurderingen din at størrelsen på pensjonsmidlene vil svinge i takt med fondenes kursutvikling.

Hva skjer med pensjonen min hvis jeg dør?

For innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis:

Ved død vil pensjonssaldoen din utbetales til dine etterlatte. Loven om innskuddspensjon bestemmer at saldo utbetales i denne rekkefølgen:

  1. Barn under 21 år
  2. Ektefelle, samboer eller registrert partner
  3. Dødsbo

For hybridpensjon, pensjonsbevis, ytelsespensjon og fripoliser:

Ved død vil utbetalingen av alderspensjonen stoppe. Etterlattepensjon er vanlig for avtaler med ytelsespensjon, men uvanlig for hybridpensjon. Derfor bør du undersøke om avtalen din inneholder ektefellepensjon, samboerpensjon og/eller barnepensjon. Finnes det ikke etterlatte som har krav på etterlattepensjon, vil alle penger som er satt av for å sikre fremtidige utbetalinger, eventuell pensjonsbeholdning, bli overført til forsikringsfellesskapet (såkalt dødelighetsarv).

Hva kan endre utbetalingen av pensjonen min?

For pensjonsbevis og fripoliser reduserer vi automatisk utbetalingslengden på din pensjon dersom den årlige utbetalingen er under 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Den årlige pensjonsutbetalingen økes til om lag 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp i den perioden pensjonen utbetales.

Vi øker automatisk din pensjonsutbetaling dersom din avtale har en lav ektefellepensjon, det vil si dersom årlig ektefellepensjon er mindre enn 10 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Er disse forutsetningene til stede vil vi også bruke avtalens samboer- og barnepensjon til å øke pensjonsutbetalingen.

For mer informasjon, se forsikringsvilkår for pensjonsavtalen.

I hvilken rekkefølge bør jeg ta ut pensjonen?

Dette er ingen fasit. Våre råd må sees på som hovedregler og er veiledende. Det viktigste er at du selv, basert på kunnskap og egen helse, gjør dine egne valg. Få oversikt, og lag en plan.

Dersom du skal starte uttak av pensjonen din gradvis, og eventuelt kombinere med fortsette i jobb, anbefaler vi denne rekkefølgen:

Avtalefestet pensjon (AFP)

Har du avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor, bør du ta ut denne først. Da sikrer du deg denne verdifulle rettigheten. Det er strenge regler for hvem som har rett på AFP, og enkelte har erfart at de har mistet retten til AFP på grunn av at arbeidsforholdet deres endres like før uttak. AFP i privat sektor betales livet ut.

Alderspensjon fra folketrygden/NAV

Samtidig må du ta ut alderspensjon fra folketrygden/NAV (minst 20 prosent), siden dette er et krav for å kunne ta ut AFP. Denne utbetalingen er også livsvarig, men kan startes og stoppes når du vil. AFP vil fortsette selv om du eventuelt stopper eller endrer denne delen av pensjonsutbetalingen. Pensjon fra folketrygden kan dessuten få lavere beskatning enn annen pensjonsinntekt, på grunn av et skattefradrag som gjelder opp til en viss inntekt.

Fripolise, ytelsespensjon, pensjonsbevis og hybrid

Deretter velger du uttak fra fripoliser, ytelsespensjon, pensjonsbevis og hybrid.

Pensjonskapitalbevis og innskuddspensjon

Vent med uttak fra innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis og eventuell egen sparing så lenge du kan. Disse har oftest ikke livsvarige utbetalinger, og det kan dermed være en fordel å vente. Arvingene overtar saldoen på disse ordningene ved dødsfall.


Fant du det du lette etter?