Hva trenger du egentlig som pensjonist?

Hvor godt rustet er du for å tre inn i det mange omtaler som «Livets lengste ferie»? Gapet mellom din lønn i dag og hva du får i pensjon, er ofte stort. Heldigvis reduseres skatt og noen utgifter går bort.

Mye kan endre seg når du blir pensjonist

Før du blir pensjonist utgjør nedbetaling av gjeld og sparing til pensjon en stor del av dine faste utgifter. Den dagen du går av med pensjon ser gjerne ting annerledes ut. Du vil kanskje kjøre mindre bil enn tidligere, men samtidig reise mer? Du bruker mindre i kantina på jobben, men det betyr ikke nødvendigvis at du vil bruke mindre penger på mat?

Redusert skatt

Skatt på pensjonsinntekt er lavere enn skatt på ordinær inntekt.

Ingen sparing til pensjon – du er pensjonist

Å spare til pensjon er noe som ofte opphører når du har blitt pensjonist. Nå har tiden kommet for å høste frukter av sparingen din i årene som har vært.

Nedbetalt boliglån

De fleste har et mål om å nedbetale gjelden sin, om ikke helt så i hvert fall store deler. Dette er ofte en stor del av husholdningens faste kostnader.

Forbruk

Våre erfaringer tilsier at mange pensjonister trapper ned forbruket. Samtidig ønsker mange å ha et like høyt forbruk som før, i hvert fall de ti første årene. Vi har lagt det inn i vår oversikt og forutsetter at du reduserer forbruket med ca. 2 prosent årlig.

Antatt forbruk som pensjonist

  Fant du det du lette etter?