Avtalefestet pensjon – hva bør du tenke på med AFP?

AFP er en tariffbasert ordning for ansatte i privat sektor. Den gir en livsvarig utbetaling og kan tas ut fra du fyller 62 år.

For å motta AFP, må du oppfylle visse vilkår, som antas endret i 2019. Vi anbefaler derfor som hovedregel at du tar ut AFP så tidlig som mulig slik at du unngår å miste retten til AFP.

Få en gratis rådgivningstime

De viktigste kvalifikasjonskravene

Må oppfylles før du fyller 62 år:

  • Du må ha jobbet i en bedrift med AFP-ordning i minst syv av de siste ni årene. Kravet gjelder for deg som er født i 1955 eller senere. Kravet er ett år mindre for hvert årskull til og med 1951-årskullet.

Må oppfylles på det tidspunktet du velger å ta ut AFP:

  • Du må ha jobbet i en bedrift med AFP-ordning i minimum 20 % stilling de siste tre årene før uttak. Innenfor denne treårsperioden er det mulig å ha et lite opphold. Når du starter uttak må du jobbe hos en arbeidsgiver som har AFP-ordning.
  • Du må minimum ta ut 20 % av folketrygden (med mindre du har fylt 70 år), men dette kan du stoppe etter 1 måned.

Ta ut AFP når du jobber?

  • Du behøver ikke å slutte å jobbe selv om du tar ut AFP. Inntekten din påvirker ikke hvor mye du får i AFP.
  • Dersom du fortsetter å jobbe, bør du sjekke om summen av pensjon og arbeidsinntekt medfører at skatten din øker (trinnskatt).
  • Fortsetter du å jobbe og ikke bruker AFP-pengene, anbefaler vi å plassere AFP-pengene i fond. Da unngår du å tape kjøpekraft. 

Dette bør du være oppmerksom på

  • Om du er usikker på egen arbeidssituasjon, bør du også ta ut AFP så raskt så mulig.
  • Hvis du tror du kommer til å leve lenger enn gjennomsnittet, vil det lønne seg å vente med AFP-uttak. Men dette må veies opp mot usikkerheten rundt kvalifikasjonskravene. De fleste velger derfor å ta ut AFP så tidlig som mulig.
  • Det er flere kvalifikasjonskrav enn de vi har beskrevet her. Du kan lese mer om dette på afp.no.
Lys blond businessdame i skjorte

Dette bør du vite om AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) er en gullkantet og verdifull ordning for ansatte som vil ta ut pensjon fra de er 62 år. Men AFP er en såkalt kvalifikasjonsordning, noe som betyr at du må oppfylle noen krav. Her er noen snubletråder i regelverket som du bør være klar over.

Unngå AFP-fellene

  Fant du det du lette etter?