Avtalefestet pensjon – hva bør du tenke på med AFP?

AFP er en tariffbasert ordning for ansatte i privat sektor. Den gir en livsvarig utbetaling og kan tas ut fra du fyller 62 år.

For å motta AFP, må du oppfylle kvalifikasjonskravene. Oppfyller du de ikke, får du ingenting! Vi anbefaler derfor at du tar ut AFP så tidlig som mulig, slik at du ikke plutselig har mistet retten til AFP.

De viktigste kvalifikasjonskravene

Må oppfylles før du fyller 62 år:

  • Du må ha jobbet i en bedrift med AFP-ordning i minst syv av de siste ni årene. Kravet gjelder for deg som er født i 1955 eller senere. Kravet er ett år mindre for hvert årskull til og med 1951-årskullet.

Må oppfylles på det tidspunktet du velger å ta ut AFP:

  • Du må ha jobbet i en bedrift med AFP-ordning i minimum 20 % stilling de siste tre årene før uttak. Innenfor denne treårsperioden er det mulig å ha et lite opphold. Når du starter uttak må du jobbe hos en arbeidsgiver som har AFP-ordning.
  • Du må minimum ta ut 20 % av folketrygden samtidig med at du starter uttaket av AFP, med mindre du har fylt 70 år.
  • Utbetaling fra folketrygden kan du senere stanse eller endre, men AFP vil utbetales livsvarig etter at du først har startet uttaket.

Ta ut AFP når du jobber?

  • Du behøver ikke å slutte å jobbe selv om du tar ut AFP. Inntekten din påvirker ikke hvor mye du får i AFP.
  • Dersom du fortsetter å jobbe, bør du sjekke om summen av pensjon og arbeidsinntekt medfører at skatten din øker (trinnskatt).
  • Trenger du ikke å bruke pengene fra AFP, for eksempel hvis du fortsetter å jobbe, anbefaler vi å spare AFP-pengene i fond eller nedbetale lån. Ikke la deg friste til økt forbruk!

Dette bør du være oppmerksom på

  • Om du er usikker på egen arbeidssituasjon, bør du ta ut AFP så raskt så mulig.
  • Hvis du tror du kommer til å leve lenger enn gjennomsnittet, vil det lønne seg å vente med AFP-uttak. Men dette må veies opp mot usikkerheten rundt kvalifikasjonskravene. De fleste velger derfor å ta ut AFP så tidlig som mulig.
  • Det er flere kvalifikasjonskrav enn de vi har beskrevet her. Du kan lese mer om dette på afp.no.
Lys blond businessdame i skjorte

Dette bør du vite om AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) er en gullkantet og verdifull ordning for ansatte som vil ta ut pensjon fra de er 62 år. Men AFP er en såkalt kvalifikasjonsordning, noe som betyr at du må oppfylle noen krav. Her er noen snubletråder i regelverket som du bør være klar over.

Unngå AFP-fellene

  Fant du det du lette etter?