Avtalefestet pensjon – hva bør du tenke på med AFP?

AFP er en tariffbasert ordning for ansatte i privat sektor. Den gir en livsvarig utbetaling og kan tas ut fra du fyller 62 år.

For å motta AFP, må du oppfylle visse vilkår, som antas endret i 2019. Vi anbefaler derfor som hovedregel at du tar ut AFP så tidlig som mulig slik at du unngår å miste retten til AFP.

De viktigste kvalifikasjonskravene

Må oppfylles før du fyller 62 år:

  • Du må ha jobbet i en bedrift med AFP-ordning i minst syv av de siste ni årene. Kravet gjelder for deg som er født i 1955 eller senere. Kravet er ett år mindre for hvert årskull til og med 1951-årskullet.

Må oppfylles på det tidspunktet du velger å ta ut AFP:

  • Du må ha jobbet i en bedrift med AFP-ordning i minimum 20 % stilling de siste tre årene før uttak. Innenfor denne treårsperioden er det mulig å ha et lite opphold. Når du starter uttak må du jobbe hos en arbeidsgiver som har AFP-ordning.
  • Du må minimum ta ut 20 % av folketrygden (med mindre du har fylt 70 år), men dette kan du stoppe etter 1 måned.

Få en gratis rådgivningstime

Dette bør du være oppmerksom på

  • Du behøver ikke å slutte å jobbe selv om du tar ut AFP. Inntekten din påvirker ikke hvor mye du får i AFP.
  • Dersom du fortsetter å jobbe, bør du sjekke om summen av pensjon og arbeidsinntekt medfører at skatten din øker (trinnskatt).
  • Fortsetter du å jobbe og ikke bruker AFP-pengene, anbefaler vi å plassere AFP-pengene i fond. Da unngår du å tape kjøpekraft. 
  • Om du er usikker på egen arbeidssituasjon, bør du også ta ut AFP så raskt så mulig.
  • Hvis du tror du kommer til å leve lenger enn gjennomsnittet, vil det lønne seg å vente med AFP-uttak. Men dette må veies opp mot usikkerheten rundt kvalifikasjonskravene. De fleste velger derfor å ta ut AFP så tidlig som mulig.
  • Det er flere kvalifikasjonskrav enn de vi har beskrevet her. Du kan lese mer om dette på afp.no.