Smart sparing til barn

Vil du gi barn eller barnebarn en ekstra god start på livet? Da bør du velge å spare i fond. Det er den smarteste og mest lønnsomme spareformen når du skal spare over tid. Du velger om du vil gi et engangsinnskudd eller starte en spareavtale.

Sparer du til barn hos oss, får du:

 • den perfekte gave til dåpsbarnet eller konfirmanten.
 • mulighet til å opprette og signere digital avtale.
 • en spareprofil tilpasset hvor lenge du ønsker å spare til barnet.
 • fokus på utgifter som kommer etter 18 år; studier, bolig, bil, familie.

Start sparing i fondskonto

Når du skal spare til barn, må du velge om du skal spare i barnets eller ditt eget navn. Vi anbefaler at du sparer i eget navn. En av fordelene ved det er at du selv bestemmer når barnet skal få bruke pengene.

Les mer og start sparing
Pat Torgeirson
Storebrand

Når du vil spare i barnets navn

Den største fordelen med å spare i fond i barnets navn, er at sparepengene er sikret barnet. Det vil si at barnets sparepenger ikke inngår i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.

Ofte stilte spørsmål

Spare i barnets eller ditt navn?

 • Spare i barnets navn

  Fordeler

  • Sparepengene er sikret barnet, fordi de ikke inngår i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.

  Ulemper

  • Barnet får disposisjonsrett over pengene som myndig, og kan i praksis ta ut alle pengene som 18-åring.
  • Stipendet fra Lånekassen reduseres hvis sparepengene overstiger formuesgrensen på 415 000 kroner (2018).
  • Når sparebeløpet overstiger 2G, kan overformynderiet begrense foreldrenes disposisjon over pengene, men dette kan dere unngå ved å skrive «Erklæring om gave». Erklæringen må skrives når dere åpner sparekontoen. (G = folketrygdens grunnbeløp. Justeres årlig.)

 • Spare i foreldrenes navn

  Fordeler

  • Du bestemmer når barnet skal disponere sparepengene.
  • Stipendet fra Lånekassen reduseres hvis sparepengene overstiger formuesgrensen på 415 000 krone (2018). Sparer du i ditt eget navn, kan du passe på at studenten ikke disponerer mer enn formuesgrensen til Lånekassen.
  • Nå som arveavgiften er borte, blir det enklere å velge å spare i eget navn til barna. Barna slipper å betale avgift hvis du overfører penger du har spart i ditt eget navn.

  Ulemper

  • Midlene inngår i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.

Når sparepengene dine kan vokse og samtidig gjøre verden til et bedre sted

Uansett hva slags sparing du velger hos oss, kan du få sparepengene dine til å vokse — og samtidig bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

Spar bedre med «Gode penger»

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.