Fra IPA med investeringsvalg til IPA Link

Hadde du IPA med investeringsvalg, er denne overført til en IPA Link i Storebrand. Forsikringsdekninger blir videreført som i dag. Her finner du mer informasjon om hva endringen betyr.

Hva er IPA Link?

  • IPA Link er en pensjonsforsikring uten avkastningsgaranti.
  • Pengene blir utbetalt sammen med din øvrige pensjon.
  • IPA Link har fritt investeringsvalg — du kan selv bestemme hvordan pengene blir investert.
  • IPA Link i Storebrand inneholder en dødsfallsforsikring. Ved død blir 105 prosent av spareverdien utbetalt til begunstiget. Den som er satt som begunstiget på avtalen din, blir videreført i Storebrand.

Pensjonsmidlene blir plassert i spareløsningen «Anbefalt pensjon», hvor aksjeandelen automatisk blir trappet ned jo nærmere pensjonsalder du kommer. Du kan bytte pensjonsprofil eller velge fritt blant alle våre fond. På den måten bestemmer du selv hvordan pengene dine blir forvaltet.

Detaljer om IPA Link

IPA under utbetaling

Hvis avtalen din allerede har startet utbetaling, fortsetter utbetalingen fra Storebrand. Pensjonskapitalen blir investert i spareløsningen «Anbefalt pensjon», og du kan velge fritt blant alle våre fond.

Hvis du har utbetalinger av forsikringsdekninger, som for eksempel uføre- eller etterlattepensjon, blir disse utbetalt som tidligere.

Første utbetaling fra Storebrand er i februar. Pensjonen for januar blir etterbetalt i februar. Utbetalingsdato i Storebrand er 20. hver måned.


  Fant du det du lette etter?