Silverkunder – fra fripolise til fripolise med investeringsvalg

Fripolisene med alderspensjon er overført til Storebrand og endret til fripolise med investeringsvalg. Her finner du informasjon om hva endringen betyr, basert på den fripolisen du har i Silver.

Hva er fripolise med investeringsvalg i Storebrand?

  • En fripolise med investeringsvalg er oppspart pensjon uten avkastningsgaranti.
  • Nye fripoliser med investeringsvalg blir plassert i spareløsningen «Anbefalt pensjon». Her er det alderen din som styrer hvordan pensjonspengene blir investert.
  • Fripolise med investeringsvalg har fritt investeringsvalg. Du kan selv bestemme hvordan pensjonen blir investert ved å endre pensjonsprofil eller bytte fond.
  • Pengene blir utbetalt sammen med den øvrige pensjonen din.
  • Fripolise med investeringsvalg har samme skatteregler som andre fripoliser.

Detaljer om fripolise med investeringsvalg

Fripoliser med alderspensjon

Hadde du en fripolise som inneholdt kun alderspensjon, er den overført til en fripolise med investeringsvalg. Her blir pensjonen plassert i spareløsningen «Anbefalt pensjon», hvor aksjeandelen automatisk blir trappet ned jo nærmere pensjonsalder du kommer. Du kan når som helst velge en annen pensjonsprofil eller bytte fond.

Fripoliser med alderspensjon og forsikringsdekninger.

Hadde du en fripolise som inneholdt både alderspensjon og forsikringsdekninger, er den overført til en fripolise med investeringsvalg. Her blir pensjonen plassert i spareløsningen «Anbefalt pensjon», hvor aksjeandelen automatisk blir trappet ned jo nærmere pensjonsalder du kommer. Du kan når som helst velge en annen pensjonsprofil eller bytte fond.

Forsikringsdekninger som er tilknyttet fripolisen blir videreført med samme årlige ytelse som tidligere.

Fripoliser med kun forsikringsdekninger

Hadde du en fripolise som kun inneholdt forsikringsdekninger, er denne videreført med samme årlige ytelse som tidligere.

Fripoliser under utbetaling

Hvis du hadde en fripolise under utbetaling, er denne overført til en fripolise med investeringsvalg. Utbetalingene blir beregnet på nytt. Første utbetaling fra Storebrand er i februar. Pensjonen for januar blir etterbetalt i februar. Utbetalingsdato i Storebrand er 20. hver måned.

Pensjonspengene blir plassert i spareløsningen «Anbefalt pensjon» hvor aksjeandelen blir tilpasset alderen din. Du kan når som helst velge en annen pensjonsprofil eller bytte fond.

Utbetalinger av forsikringsdekninger, som for eksempel uføre- eller etterlattepensjon, blir utbetalt som tidligere.

Hva er forskjellen på fripolise og fripolise med investeringsvalg?

En fripolise er oppspart pensjon du har fra en tidligere arbeidsgiver. Du kan ha flere fripoliser hvis du har hatt flere arbeidsgivere, eller hvis din nåværende arbeidsgiver har endret pensjonsordningen din. Fripolisene har garantert avkastning på omtrent 3,5 prosent i året, og pengene blir utbetalt som et tillegg til øvrig pensjon.

En fripolise med investeringsvalg er oppspart pensjon uten avkastningsgaranti. Du kan selv bestemme hvordan midlene i fripolisen skal forvaltes. Du får muligheten til bedre avkastning og dermed høyere pensjon. Avkastningen kan også bli lavere enn den garanterte du har i den ordinære fripolisen.


  Fant du det du lette etter?