Pensjonsprofiler

Storebrand tilbyr fem standard pensjonsprofiler som er spesielt tilpasset langsiktig pensjonssparing. Alle pensjonsmidlene blir investert i samsvar med internasjonale krav til bærekraftige investeringer.

Ekstra forsiktig pensjon

 • Passer for deg som ønsker lav risiko.
 • Pensjonsmidlene blir plassert i rentepapirer; hovedsakelig i norske statspapirer og i norsk banksektor.
 • Vi anbefaler denne pensjonsprofilen om du har inntil tre år igjen til pensjonsalder.

Alt om «Ekstra forsiktig pensjon»

Forsiktig pensjon

 • Passer for deg som har kort tid igjen til pensjonsalder, og som ønsker en stabil avkastning med lav risiko.
 • Vi anbefaler denne pensjonsprofilen om du har kortere enn fem år igjen til pensjonsalder.

Alt om «Forsiktig pensjon»

Balansert pensjon

 • Passer for deg som har en mellomlang sparehorisont, og som ønsker å ta moderat risiko for å oppnå høyere avkastning.
 • Vi anbefaler denne pensjonsprofilen om du har mer enn fem år igjen til pensjonsalder.

Alt om «Balansert pensjon»

Offensiv pensjon

 • Passer for deg som har langsiktig sparehorisont, og som tåler større kortsiktige verdisvingninger for å kunne oppnå høyere avkastning på lengre sikt.
 • Vi anbefaler denne pensjonsprofilen om du har mer enn ti år igjen til pensjonsalder.

Alt om «Offensiv pensjon»

Ekstra offensiv pensjon

 • Passer for deg som ønsker mulighet for høy avkastning og som aksepterer store verdisvingninger i pensjonsmidlene underveis i spareperioden.
 • Midlene blir utelukkende investert i aksjer.

Alt om «Ekstra offensiv pensjon»

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?