Detaljer om pensjonskapitalbevis

Her kan du lese om fritt sparevalg, hvilke spareprofiler du kan velge mellom og hvordan du enkelt kan gjøre endringer på pensjonskapitalbeviset ditt.

Hva er et pensjonskapitalbevis?

 • Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon du har fra en tidligere arbeidsgiver hvor du har hatt innskuddspensjon.
 • Du får et pensjonskapitalbevis når du slutter i en jobb.
 • Du må selv betale for forvaltning og administrasjon av ditt pensjonskapitalbevis.
 • Pengene blir utbetalt sammen med din øvrige pensjon.
 • Pensjonskapitalbevis har fritt investeringsvalg — du kan selv bestemme hvordan pengene skal investeres.
 • Du får full oversikt over pensjonskapitalbevisene dine på norskpensjon.no.

Fritt investeringsvalg

I Storebrand kan du endre pensjonsprofil på pensjonskapitalbeviset ditt helt kostnadsfritt. Med en riktig spareprofil kan du oppnå mye bedre avkastning og dermed mer i pensjon. Du har du mange spennende fond å velge mellom. De ulike fondene har ulike forvaltningshonorar. Dette avhenger først og fremst av den risiko de ulike fondene representerer. Her kan du se en oversikt over fondsutvalget vårt for pensjonskapitalbevis.

Utbetaling

Utbetaling fra pensjonskapitalbevis kan tidligst starte fra 62 år. Utbetalingen må vare i minimum 10 år og frem til fylte 77 år. Hvis årlig pensjonsutbetaling blir mindre enn 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan utbetalingsperioden likevel omgjøres til største a

Kostnader

 • Årlig administrasjonsgebyr er 2 prosent av sparesaldo, men ikke mer enn 400 kroner.
 • Forvaltningshonorar: avhenger av hvilke fond du har investert i, varierer fra 0,2 til 2,5 prosent.
 • Fondsbytte: ingen kostnader.

 • Papirgebyr: gebyret kan unngås ved å bli papirfri kunde hos oss. Papirgebyr er på 0,07 prosent av G per produkt per utsendelse (G=folketrygdens grunnbeløp).

Eksempel på administrasjonsgebyr ved saldo 10 000 kroner:

For et pensjonskapitalbevis med saldo 10 000 kroner vil det årlige administrasjonsgebyret utgjøre 200 kroner.

Eksempel på administrasjonsgebyr ved saldo 100 000 kroner:

For et pensjonskapitalbevis med saldo 100 000 kroner, vil det årlige administrasjonsgebyret utgjøre 400 kroner.

Best på bærekraft

Storebrand garanterer at plasseringene i Storebrands egne fond er bærekraftige. Vi investerer mest i selskapene som er best tilpasset for fremtiden. I tillegg har vi et strengt regelverk som ikke tillater plasseringer i selskaper som medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, korrupsjon og alvorlig miljøskade.

Les mer om bærekraft i Storebrand

Flytte pensjonskapitalbevis

 1. Når vi har mottatt skjemaet ditt kontakter vi selskapet der du har pensjonskapitalbeviset ditt i dag.
 2. Overføringen tar vanligvis en måned.
 3. Når pensjonskapitalbeviset ditt er registrert hos oss vil du motta et brev med informasjon om avtalen.
 4. Ved oppstart hos oss plasseres pensjonskapitalbeviset ditt i pensjonsprofilen «Anbefalt pensjon».
 5. Du kan når som helst bytte pensjonsprofil eller fond om du ønsker det.

Slik bytter du spareprofil eller fond

Det er gratis å bytte pensjonsprofil eller fond.

 1. Logg deg inn på dine personlige sider.
 2. Velg fanen «Pensjon» og menypunkt «Pensjonsavtaler».
 3. Finn avtalen du vil endre spareprofil på.
 4. Trykk på «Vis detaljer», deretter «Endre spareprofil».