Detaljer om fripolise med investeringsvalg

Informasjon om utbetaling, hvordan pensjonen investeres og hvilke valgmuligheter du har hvis du vil påvirke forvaltningen selv.

Hva er fripolise med investeringsvalg?

  • En fripolise med investeringsvalg er oppspart pensjon uten avkastningsgaranti.
  • Pengene blir utbetalt sammen med din øvrige pensjon.
  • Fripolise med investeringsvalg har fritt investeringsvalg — du kan selv bestemme hvordan pengene blir investert.
  • Fripolise med investeringsvalg har samme skatteregler som andre fripoliser.

Fritt investeringsvalg

Alle nye fripoliser med investeringsvalg blir plassert i spareløsningen «Anbefalt pensjon» der aksjeandelen blir tilpasset alderen din. Du kan senere bytte pensjonsprofil eller velge fritt blant alle våre fond. På den måten kan du selv bestemmer hvordan pengene dine forvaltes.

Utbetaling

Størrelsen på utbetalingene avhenger av den faktiske avkastningen som oppnås – både frem til pensjonsalder og i utbetalingsperioden. Hvis årlig pensjonsutbetaling blir mindre enn 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan utbetalingsperioden omgjøres. Utbetalingsperioden endres til største antall år som trengs for at årlig utbetaling skal bli minst 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

I beregningen av de årlige utbetalingene forskutteres en avkastning på p.t. 3,0 prosent, kalt teknisk rente. Dette gjøres for at en større andel av pensjonskapitalen skal bli utbetalt i begynnelsen av utbetalingsperioden. Dersom den faktiske avkastningen blir høyere enn den tekniske renten, vil pensjonsutbetalingene øke. Ved lavere avkastning vil pensjonsutbetalingene reduseres. Den tekniske beregningsrenten kan endre seg, og det vil påvirke den beregnede utbetalingen.

Kostnader

Det er ingen løpende administrasjonskostnader knyttet til alderspensjonsdekningen for fripolise med investeringsvalg. Forvaltningskostnaden avhenger av hvilket fond du til enhver tid er investert i.

Papirgebyr

Vi er opptatt av å redusere papirforbruket, og har derfor innført et gebyr når vi må sende informasjon i posten. Papirgebyret er på 0,07 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Per 1.5.2017 tilsvarer dette 65 kroner per utsendelse. (Beløpet blir regulert i mai hvert år.)

Du slipper papirgebyret når du blir papirfri kunde hos oss. Logg deg inn på dine personlige sider, og gi ditt samtykke til å bli papirfri kunde.

Best på bærekraft

Storebrand garanterer at plasseringene i Storebrands egne fond er bærekraftige. Vi investerer mest i selskapene som er best tilpasset for fremtiden. I tillegg utelukkes selskaper som medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, korrupsjon og alvorlig miljøskade.

Du kan være trygg på at pengene dine blir investert i selskaper som bidrar i en bærekraftig og miljøvennlig retning. Det er bra for verden – og for lommeboken din.

Slik bytter du pensjonsprofil eller fond

Det er gratis å bytte pensjonsprofil eller fond.

  1. Logg deg inn på dine personlige sider.
  2. Velg fanen «Pensjon» og menypunkt «Pensjonsavtaler».
  3. Finn avtalen du vil endre pensjonsprofil på.
  4. Trykk på «Vis detaljer», deretter «Endre spareprofil».

Fant du det du lette etter?