Detaljer om fondskonto

Her kan du lese om de forskjellige spareprofilene du kan velge mellom når du skal spare i fondskonto. Du ser også de ulike kostnadene og vilkårene som er knyttet til spareavtalen.

Om fondskonto

 • Fondskonto er et fleksibelt forsikringsspareprodukt der du sparer i fond eller porteføljer av fond etter eget valg.
 • Du kan velge å starte en spareavtale eller sette inn engangsbeløp.
 • Hvis du starter en spareavtale, trekkes det faste sparebeløp fra kontoen din hver måned.
 • Hvis din arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, kan du spare i samme pensjonsprodukter på denne kontoen.
 • Sparepengene er ikke låst – du kan ta dem ut når du vil.
 • Når du har kommet i gang med sparingen, kan du når som helst bytte fond og spareprofil ved å logge deg inn på dine personlige sider.
 • Det er en liten risikodekning som sørger for at 105% av spareverdien utbetales ved død.

Spareprofiler

De fleste kundene våre ønsker ikke å velge fond selv. Derfor har vi satt sammen flere spareprofiler bestående av gode aksje- og rentefond. I tillegg har vi som eneste aktør supplert med eiendom og private equity (unoterte aksjer), for å spre risikoen.

Forsiktig spareprofil

Når du velger forsiktig spareprofil, vil bare en liten andel av sparepengene dine plasseres i aksjer (20 prosent). Det betyr at du får en moderat verdiutvikling, men en lavere forventet avkastning over tid enn balansert eller offensiv spareprofil.

Balansert spareprofil

Når du velger balansert spareprofil, vil aksjeandelen være om lag 50 prosent. Det betyr at verdien på sparepengene kan svinge i spareperioden, men dette gir deg mulighet for bedre avkasting over tid.

Offensiv spareprofil

Hvis du velger offensiv spareprofil, får du en aksjeandel på 80 prosent. Det betyr at verdien på sparepengene dine kan svinge en del over tid. Dette gir deg mulighet for en langt høyere avkastning enn med forsiktig eller balansert spareprofil.

Fondsbytte

Når du har startet sparing i fondskonto, får du tilgang til et stort utvalg fond. Du kan bytte fond ved å logge deg inn på dine personlige sider. Hvis du bestiller et fondsbytte før klokken 23:00 på hverdager, vil du få kurs påfølgende dag. To dager etter at du bestilte fondsbyttet, kan du se saldoen for de nye fondene på dine personlige sider. Fondsbytte er helt gratis og det utløser ingen skatt.

Se alle fondene i fondsutvalget vårt for fondskonto

Forvaltningskostnader

Det er ingen kjøps-, salgs- eller administrasjonskostnader knyttet til fondskonto. Du betaler kun forvaltningshonorar for de fondene du har valgt (tabell 1) og en liten, aldersbetinget forsikringskostnad (tabell 2).

Tabell 1: Årlig forvaltningshonorar av innestående sparesaldo

Hvis arbeidsgiveren din sparer til pensjon for deg hos oss, er du medlem av Storebrand Fordel. Det gir deg mange fordeler,  blant annet lavere forvaltningshonorar på fondskonto.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Kundeforhold Forsiktig spareprofil Balansert spareprofil Offensiv spareprofil
Fordelskunder 0,80 % 0,95 % 1,10 %
Øvrige kunder 0,95 % 1,10 % 1,25 %

Forvaltningshonorar for disse fondene og andre fond

Tabell 2: Forsikringskostnad (priseksempel ved saldo 100 000 kroner)

Forsikringskostnaden skyldes at dine etterlatte får utbetalt 105 prosent av beløpet hvis du dør mens du fortsatt har penger på fondskonto.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Alder Årlig pris
30 år 4 kroner
40 år 7 kroner
50 år 16 kroner
60 år 43 kroner
70 år 125 kroner

Du kan sammenlikne våre priser med andre selskaper på finansportalen.no

Skatt

 • Det er ingen skatt på avkastningen i oppsparingstiden.
 • Bytte av fond utløser ikke skatt.
 • Du får skjermingsfradrag på aksjeandelen. Når du tar ut penger fra fondskonto, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.
 • Aksjeandelen vil få en rabatt ved beregning av formueskatt, slik at kun 65 prosent av verdien av aksjeandelen regnes som formue på skattemeldingen.

Fordelingen mellom aksjer og renter ved uttak

Ved uttak vil avkastningen på fondskonto fordeles mellom aksjer og renter. Andelen aksjer og renter måles 1. januar hvert år, og gjennomsnittet av disse målingene bestemmer hvor mye av avkastningen som skattlegges som aksjer- og renteavkastning ved uttak. 

 • Har du mer enn 80 prosent aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som aksjeinntekt med 31,68 prosent (for 2019).
 • Har du mindre enn 20 prosent aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som renteinntekt med 22 prosent (for 2019).
 • Når aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent, vil avkastning bli forholdsmessig fordelt.
 • Du får skjermingsfradrag på aksjeandelen i fondskonto fra og med 2019. Når du tar ut penger fra fondskonto, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.
 • Aksjeandelen vil få en rabatt ved beregning av formueskatt. Kun 75 % av verdien av aksjeandelen regnes som formue på skattemeldingen.
 • Gjennomsnittlig årlig rente- og aksjeandel (målt 1. januar), fra og med 2019, gir grunnlaget for gjennomsnittlig aksjeandel hvert år i eierperioden. Det er dette gjennomsnittet som legger grunnen for fordelingen mellom aksjer og renter ved uttak fra fondskontoen.

Avtalegiro

Når du starter en spareavtale, må du opprette en AvtaleGiro. Du kan etablere avtalen på nett med BankID.

Hvis du ikke har BankID, må du skrive ut AvtaleGiro-blanketten som kommer på siste steg i kjøpsløsningen. Fyll ut, signer og send AvtaleGiro-blanketten til oss. Når vi har mottatt avtalen, tar det to til fire uker før det første trekket blir gjennomført

Uttak — salg/innløsning av fondsandeler

 • Det er ingen bindingstid på sparebeløpet.
 • Du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når du selv ønsker det.
 • Du kan avtale å ha månedlige utbetalinger hvis du ønsker det.

Flytt fondskonto til Storebrand

Flere andre selskaper og banker tilbyr også en type fondskonto. Den heter ofte investeringskonto, pensjonskonto eller flexipensjon. Har du en av disse, kan vi flytte dem til Storebrand for deg uten at du trenger å betale skatt.

Hos oss får du tilgang til gode spareprofiler og et bredt utvalg av enkeltfond i toppklasse. Vi har heller ingen kostnader ut over forvaltningskostnadene i fondene.

Fullstendige vilkår (pdf)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?