Detaljer om Ekstrapensjon

Her kan du lese om de forskjellige måtene du kan spare, og de ulike prisene og vilkårene som er knyttet til spareproduktet.

Om spareproduktet

 • Ekstrapensjon er en fleksibel spareløsning som gir deg mulighet til å spare i enkeltfond eller i pensjonsprofiler som vi setter sammen for deg.
 • Du kan starte en spareavtale, sette inn et engangsbeløp, eller en kombinasjon av begge deler.
 • Hvis du starter en spareavtale trekkes sparebeløpet fra kontoen din hver måned.
 • Du kan når som helst stoppe eller endre spareavtalen.
 • Sparepengene er ikke låst – du kan ta dem ut når du vil.
 • Når du har kommet i gang med sparingen, kan du når som helst bytte pensjonsprofil på dine innloggede sider

Anbefalt pensjon

«Anbefalt pensjon» er et smart valg for folk flest. Vi anbefaler at du velger denne spareløsningen om du ønsker at våre pensjonseksperter skal ta hånd om sparingen for deg. I tråd med Storebrands anbefaling, vil aksjeandelen være høy mens du er ung. Een etter hvert som årene går, vil stadig mer av pengene flyttes over i rentepapirer.

Det vil si at vi sørger for at du til en hver tid har riktig plassering av aksjer og rentepapirer i forhold til alderen din. Du slipper dermed å tenke på hvilke fond som er smartest – vi tar hånd om alt for deg.

Hvor mye sparer andre til pensjon?

Ut fra alder, sparer andre så mye i snitt hver måned:

 • 0-24 år sparer 550 kroner
 • 25-29 år sparer 550 kroner
 • 30-39 år sparer 1 000 kroner
 • 40-49 år sparer 1 300 kroner
 • 50-59 år sparer 1 800 kroner
 • 60-66 år sparer 2 000 kroner
 • 67-100 år sparer 1 400 kroner

Bytte fond

Når du har startet sparing i Ekstrapensjon får du tilgang til et stort utvalg fond du kan velge å spare i. Du kan enkelt bytte fond ved å logge deg inn på dine personlige sider. Fondsbyttene er helt gratis og utløser ingen skatt.

Dødsfalldekning

Dersom du dør før utbetalingen er fullført, vil spareverdien pluss ytterligere fem prosent bli utbetalt til dine etterlatte. Utbetalingen vil gå til ektefelle, og deretter arvinger etter lov eller testamente i henhold til lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, §15-1.

Kostnader

Hvis arbeidsgiveren din sparer til pensjon for deg i Storebrand, er du medlem av Storebrand Fordel. Da får du våre beste betingelser på en lang rekke produkter.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Kostnader Storebrand Fordel Andre kunder
Kostnad ved kjøp 0 0
Kostnad ved fondsbytte 0 0
Årlig administrasjonskostnad 0 0

 Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskap på finansportalen.no

Forvaltningskostnader

Prisene i tabellen under er våre standardpriser. Du kan få enda bedre betingelser om du er ansatt i en bedrift som har en egen avtale for sine ansatte.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Årlig forvaltningskostnad Storebrand Fordel Andre kunder
Forsiktig pensjon 0,80 % 0,95 %
Balansert pensjon 0,95 % 1,10 %
Offensiv pensjon 1,10 % 1,25 %
Andre fond 0,2-4 % 0,2-4 %

Forsikringskostnader

Priseksempel ved saldo på 100 000 kroner

 • 30 år - 4 kroner
 • 40 år - 7 kroner
 • 50 år - 16 kroner
 • 60 år - 43 kroner
 • 70 år - 125 kroner

Skatt

 • Det er ingen skatt på avkastningen i oppsparingstiden.
 • Bytte av fond utløser ikke skatt.
 • Du får skjermingsfradrag på aksjeandelen. Når du tar ut penger fra fondskonto, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.
 • Aksjeandelen vil få en rabatt ved beregning av formueskatt, slik at kun 75 prosent av verdien av aksjeandelen regnes som formue på skattemeldingen.

Fordelingen mellom aksjer og renter ved uttak

Ved uttak vil avkastningen på Ekstrapensjon fordeles mellom aksjer og renter. Andelen aksjer og renter måles 1. januar hvert år, og gjennomsnittet av disse målingene bestemmer hvor mye av avkastningen som skattlegges som aksjer- og renteavkastning ved uttak. Hvordan pengene har vært investert før 2019 har ingen betydning.

 • Har du mer enn 80 prosent aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som aksjeinntekt med 31,68 prosent (for 2019).
 • Har du mindre enn 20 prosent aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som renteinntekt med 22 prosent (for 2019).
 • Når aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent, vil avkastning bli forholdsmessig fordelt.

Avtalegiro

 • Når du starter spareavtalen må du opprette en AvtaleGiro.
 • Hvis du har BankID, kan du etablere det direkte på nett.
 • Hvis du ikke har BankID, må skriv ut den AvtaleGiro-blanketten som kommer på siste steg i kjøpsløsningen.
 • Fyll ut, signer og send den til oss.
 • Når vi har mottatt AvtaleGiro-blanketten, tar det 2-4 uker før det første trekket blir gjennomført.

Fullstendige vilkår (pdf)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.