Detaljer om pensjonskonto

Egen pensjonskonto forventes innført fra 1. januar 2021. Da kan ansatte i privat sektor med innskuddspensjon samle pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere på samme avtale.

Pensjon fra arbeidsgiver

Hvis du jobber i en bedrift med innskuddspensjon, så sparer arbeidsgiver en andel av lønnen din i pensjon. Det er arbeidsgiver som bestemmer hvor disse pengene skal plasseres. Den dagen du slutter i bedriften får du med deg et pensjonskapitalbevis med de oppsparte midlene. Du kan plassere pengene der du vil, men mange ender opp med mange mindre avtaler spredt hos flere pensjonsleverandører. Dette er dyrt og gir dårlig oversikt over pensjonen.

Fripoliser og de fleste private spareproduktene dessverre ikke kan inkluderes i pensjonskontoen. Årsaken er ulike skatteregler, livsvarig utbetaling eller forsikringsdekninger som kan være inkludert i produktene.

Pensjonskonto der alt samles

Med egen pensjonskonto vil det i utgangspunktet fortsatt være arbeidsgiver som bestemmer hvor bedriftens pensjonsordning skal være. Som arbeidstaker får du muligheten til å velge andre leverandører.

All pensjon fra tidligere arbeidsgivere samles på den samme kontoen. Neste gang du bytter arbeidsgiver vil oppspart pensjon hos tidligere arbeidsgivere følge med inn på den nye kontoen. Du behøver å gjøre noe. Dette blir enklere og billigere for deg.

Arbeidsgiver betaler kostnadene for å forvalte pengene som er spart opp i den bedriften du arbeider i dag. Du må imidlertid selv fortsatt dekke kostnadene for forvaltningen av pengene fra tidligere arbeidsgivere. Arbeidsgiver betaler for administrasjonen av den samlede avtalen.

Hensikten med nytt regelverk er at pensjonen til arbeidstakere skal gi mer pensjon og bedre oversikt.

Fordeler for deg som bytter jobb ofte

I dag får du ikke med deg noe pensjonsopptjening om du slutter etter mindre enn 12 måneder. Denne regelen blir fjernet, noe som vil være en fordel for deg som bytter jobb ofte.

Når skjer endringene?

Endringene forventes å bli innført 1. januar 2021. Det blir en innføringsperiode hvor du kan reservere deg mot at sparing fra tidligere arbeidsgivere samles hos nåværende arbeidsgiver.

Storebrand vil holde alle kunder oppdatert om hva dette nye regelverket har å si for pensjonen.


  Fant du det du lette etter?