Fornybar Energi – invester i fremtidens løsninger

Nå kan du plassere sparepengene dine i selskapene som utvikler fremtidens energi.

 

Invester i Fornybar Energi

Fornybar energi

Pengene investeres bredt på tvers av selskaper som jobber med ulike typer fornybar energi.

Enkelt

Du trenger ikke kunnskap om investering og kan sette i gang med så lite som 100 kr.

Fleksibelt

Du kan ta ut pengene når som helst. Det koster ingenting og det er ingen begrensninger på antall uttak.

Fordi verdens energibehov må dekkes på nye måter.

Fornybar energi er en sektor som forventes å vokse markant de neste tiårene. Veksten drives av overgangen fra fossil energi til fornybare alternativer, økende behov for energi på verdensbasis, samt elektrifisering av transportsektoren. I tillegg har fornybar energi i flere tilfeller allerede blitt billigere enn kull, en utvikling som forventes å fortsette. Estimater tilsier at prisen på solkraft vil reduseres med 66 % og offshore vindkraft med 71 % innen 2040.

Fornybar energi er en spennende og fremtidsrettet sektor som jobber med å løse noen av verdens største utfordringer.

Fornybar Energi investerer i områder som solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere strømmen. Med dette investeringsalternativet investerer du bredt i selskaper som spiller en viktig rolle i hele verdikjeden av fornybar energi. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer, og fondet vil derfor ha større risiko enn brede globale aksjefond.

Informasjon om fondet

 • Hvordan har det gått med fondet?

  Fondsinformasjon Storebrand Fornybar Energi (aksjefond)

  Siden det nye aksjefondet er helt nytt, har vi foreløpig ikke noen historiske data å vise deg på hvordan det har gått. Det er likevel lov å ta en sniktitt på hvordan det har gått med det parallelle Fornybar Energi

  Husk at historisk avkastning ikke gir noen garantier for fremtidig avkastning.

 • Hva koster det?

  Kostnadene er sånn midt på treet, eller litt under, avhengig av hva du sammenligner med. Fornybar Energi ligger litt over de aller billigste indeksfondene, men godt under aktivt forvaltede fond (som har en gjennomsnittspris på 1,5 %). 

  Fondet koster 0,75 % av sparebeløpet hvert år. Har du 25 000 kroner investert i fondet, koster det rundt 15 kroner per måned, omtrent det samme som en liten kaffe. 

 • Viktige dokumenter
 • Kan jeg tape penger?

  Ja, det er mulig.

  Sparing i aksjefond er tryggere enn sparing i enkeltaksjer.

  Du må ha litt is i magen når du sparer i aksjefond. Derfor anbefaler vi at du ikke plasserer i fond penger som du ikke har råd til å tape. Hvis du blir stresset av et børsfall vil du kanskje ta ut pengene når de har sunket i verdi. Da er ikke dette en fornuftig spareform for deg.

  Investeringen vil plasseres i selskaper som er en del av verdikjeden til produksjon, lagring og distribusjon av fornybar energi. Fondet er dermed utsatt for opp- og nedganger innen denne sektoren, som historisk har hatt en del verdisvingninger. 

  Vi anbefaler at du ikke investerer størsteparten av sparepengene dine i en enkelt sektor. Fornybar Energi er likevel veldig godt egnet som et supplement til langsiktig sparing. For å tåle verdisvingninger i denne sektoren anbefaler vi at du har en langsiktig tilnærming til investeringen din. Du bør ha mulighet til å ha pengene investert i minst fem år.

 • Hva hvis jeg trenger pengene?

  Da tar du ut pengene.

  Det er ingen begrensning på antall uttak. Det er ingen gebyrer når du tar ut pengene. Det tar tre til fire dager fra du ber om å ta ut pengene til de står på din bankkonto. Men husk at du må skatte av gevinst når du tar ut pengene.

  Men hvorfor skal jeg ha fem års tidshorisont hvis jeg kan få pengene innen fire dager? Vi anbefaler at du kan beholde pengene i fondet i minst fem år slik at du ikke må ta ut pengene rett etter et børskrasj. Dersom du har behov for pengene på kort varsel bør du derfor ikke ha pengene i fond.

 • Jeg finner fondet to steder i oversikten min, både i aksjesparekonto og fondskonto 

  I august 2020 ble aksjefondet lansert på alle plattformer: Aksjesparekonto, Fondskonto og Ekstrapensjon. 

  Tidligere har det bare vært mulig å kjøpe Fornybar Energi i Fondskonto eller Ekstrapensjon: Fornybar Energi før juli 2020

  Forvaltningen er lik, sammensetningen av fond i løsningen er lik, og det er samme forvalter som før. Forvaltningshonoraret er også det samme som før: 0,75 %.

  Detaljer om Fondskonto/Ekstrapensjon

  Detaljer om aksjesparekonto

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?