Anbefalt pensjon – riktig plassering til riktig tid

Langsiktig sparing handler om å få best mulig avkastning på pengene dine – men også om å sove godt om natten. Med «Anbefalt pensjon» gjør Storebrand jobben for deg, og tilpasser sparingen til din alder.

Har du «Anbefalt pensjon» hos oss, får du:

 • sparing automatisk tilpasset din alder. Er du ung, blir en stor del av pensjonspengene plassert i aksjemarkedet. Har du mange år igjen til pensjonsalder, er det ingen grunn til å la seg stresse av at markedene svinger. Da kan du sove godt, vel vitende om at aksjemarkedet gir høyest forventet avkastning over tid.
 • automatisk reduksjon av aksjeandelen i sparingen din. Etter hvert som du blir eldre flyttes pengene gradvis over i rentepapirer for å sikre din oppsparte pensjon.
 • god risikospredning. Pengene dine plasseres i bredt sammensatte spareprofiler, bestående av aksjer, eiendom, rentepapirer og private equity.

Hos oss kan sparepengene dine vokse – og samtidig bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

Slik investerer vi pengene dine

Anbefalt pensjon
Grafen viser hvordan sparingen din fordeles mellom aksjer og andre investeringer (som renter og eiendom), avhengig av alderen din.

Nå blir «Anbefalt pensjon» enda bedre

Høsten 2019 endrer vi «Anbefalt pensjon» for at du skal få en enda bedre pensjon.

Endringen innføres i oktober 2019. Har du «Anbefalt pensjon» i dag, så får du automatisk den nye spareløsningen.

Se hvilke endringer vi gjør og hvorfor vi gjør dette.

Derfor endrer vi «Anbefalt pensjon»

Vårt mål er å oppnå best mulig avkastning på pengene dine. Derfor tilpasser vi spareløsningen for å øke sannsynligheten for å gi deg en enda bedre pensjon.

I dagens «Anbefalt pensjon» sparer du med en høy andel aksjer til du blir 43 år. Deretter reduseres aksjeandelen gradvis. I den nye spareløsningen beholder du en høy aksjeandel helt til du fyller 56 år. Dette gir deg en høyere forventet avkastning, blant annet fordi hoveddelen av avkastningen skapes sent i yrkeslivet når du har mest sparepenger.

Verdien på aksjer påvirkes av utviklingen i verdens finansmarkeder. En høyere andel aksjer gir derfor samtidig økt risiko for negativ verdiutvikling på dine sparepenger. Denne risikoen er imidlertid lav i forhold til hva du kan forvente å få i økt avkastning på pengene. Sparing til pensjon er langsiktig sparing, og reduksjonen av aksjeandelen i sparingen starter 10 år før de fleste starter utbetaling av pensjon. Sidene pengene er plassert lenger i aksjer, får du totalt sett noe høyere kostnader, men dette utgjør en liten andel av den forventede økningen i pensjon.

Slik påvirker endringen din forventede avkastning

Tabellen viser forventet saldo (etter kostnader) og økning i samlede kostnader for tre kunder på 35, 52 og 67 år. Kundene starter med en sparesaldo på 200 000 kroner, som spares i hhv. ny og gammel «Anbefalt pensjon» frem til de blir 70 år.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Alder Sparing Saldo, ny Saldo, gammel Saldo, endring Økt kostnad*
35 år 200 000 859 000 780 000 +79 000 +11 762
52 år 200 000 397 000 372 000 +25 000 +3 710
67 år 200 000 219 000 219 000 0 0

*Avkastningen er basert på Finans Norges bransjestandard for avkastningsprognoser. Beregning av kostnader er kun relevant for individuelle spareprodukter - er du medlem av en innskuddspensjonsordning, så betaler arbeidsgiver kostnadene.

Trenger jeg å gjøre noe?

I oktober innføres den nye versjonen av «Anbefalt pensjon». Da har du tre alternativer:

 1. Hvis du allerede har et eller flere spareprodukter med «Anbefalt pensjon», flyttes disse automatisk til den nye løsningen i oktober. Du trenger med andre ord ikke å foreta deg noe. Er du under 43 år så vil nedtrapping utsettes til du fyller 56 år. Er du mellom 43 og 66 år vil du beholder din nåværende aksjeandel lenger, og videre nedtrapping settes på vent. Den oppdaterte versjonen innføres derfor gradvis over flere år.

 2. Dersom du er mellom 43 og 66 år og vil ha den oppdaterte versjonen av «Anbefalt pensjon», uten gradvis innføring, kan du fra oktober logge på dine personlige sider på storebrand.no og endre din spareprofilen din. Du får da en høyere aksjeandel i sparingen din.

 3. Hvis du ikke ønsker å fortsette å spare i «Anbefalt pensjon», kan du logge inn på dine personlige sider på storebrand.no og velge en annen spareprofil.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er forskjellen på ny og gammel «Anbefalt pensjon»?

  I dagens «Anbefalt pensjon» sparer du med en høy andel aksjer til du blir 43 år. Deretter reduseres aksjeandelen gradvis. I den nye spareløsningen beholder du en høy aksjeandel helt til du fyller 56 år. Dette gir deg en høyere forventet avkastning. En høyere andel aksjer gir noe økt risiko for negativ verdiutvikling på sparepengene, samtidig som dette utgjør en liten andel av den forventede økningen i pensjon.

 • Hva skjer dersom jeg er over 43 år og har startet nedtrapping av hvis jeg har «Anbefalt pensjon» med en redusert aksjeandel?

  Hvis du er over 43 år, så har vi begynt å flytte pengene dine gradvis over i rentepapirer (nedtrapping) for å sikre de oppsparte midlene dine. I den nye avtalen starter ikke denne nedtrappingen før du er 56 år. Hvis du har en avtale hvor vi allerede har startet nedtrapping, så "fryses" aksjeandelen din på dagens nivå, helt til du treffer den nye kurven for nedtrapping. Den nye versjonen innføres altså gradvis over flere år.

  Hvis du vil ha den oppdaterte versjonen av «Anbefalt pensjon», uten gradvis innføring, kan du fra oktober logge på dine personlige sider på storebrand.no og endre spareprofilen din. Du får da en høyere aksjeandel i sparingen din.

 • Hva betyr endringen for meg som er over 67 år?

  Endringene påvirker ikke deg. Aksjeandelen din er allerede ferdig nedtrappet til «Forsiktig Profil» med 20 % aksjer.

 • Passer anbefalt pensjon for alle?

  Anbefalt pensjon er en spareprofil som passer for de aller fleste av våre kunder. Hvis du er usikker på om dette er noe for deg, ta kontakt med en rådgiver, så hjelper vi deg videre.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall. Som kunde bærer du selv risikoen for verdiutviklingen i sparingen din, også når du sparer i «Anbefalt pensjon».