Spareprofilen «Anbefalt pensjon»

Mennesker i ulike livsfaser har ulike sparebehov. Derfor har vi laget en spareprofil som automatisk tilpasser seg det som er best for deg og din aldersgruppe.

Riktig plassering til riktig tid

Er du ung, og velger spareløsningen «Anbefalt pensjon», vil en stor del av pensjonspengene plasseres i aksjemarkedet. Etter hvert som du blir eldre, vil en stadig større del flyttes over i rentepapirer for å sikre din oppsparte pensjon (se graf nedenfor). Aksjemarkedet gir høyest forventet avkastning over tid, og vil sikre kjøpekraften din på en god måte, men sannsynligheten for verdisvingninger er til stede.

Graf: Spareprofilen «Anbefalt pensjon»

Vi gjør jobben for deg

Vårt mål er å oppnå god avkastning på pengene dine, slik at du får mest mulig utbetalt når den tid kommer. Derfor fordeler vi pengene dine mellom fond med ulik aksjeandel. Ved å kombinere disse fondene oppnår vi til enhver tid riktig sammensetning tilpasset din alder. Fondene har ulik grad av risiko. Ved å kombinere disse tilpasser vi sparingen til alderen din.

Slik bytter du

  1. Logg deg inn på dine personlige sider.
  2. Trykk på menypunktet «Pensjon», deretter «Pensjonsavtaler».
  3. Finn avtalen du vil endre spareprofil på.
  4. Trykk på «Vis detaljer», deretter «Endre spareprofil».