Fondsutvalg for privatkunder

- oppdaterte avkastningstall for fond og pensjonsporteføljer forvaltet av Storebrand, Delphi og Skagen. 

Spareprofilene Storebrand Ekstra Forsiktig Pensjon, Forsiktig Pensjon, Balansert Pensjon, Offensiv Pensjon og Ekstra Offensiv Pensjon kan kun handles på Fondskonto/Ekstrapensjon, ikke på Aksjesparekonto.

I kolonnen Risiko finner du en indikasjon på hvor høy eller lav avkastning du kan forvente deg i hvert fond. Avkastningen du ser i listene er historisk avkastning etter at kostnader er trukket i fra.

Fondskurser blir oppdatert hver virkedag etter at børsene har stengt, normalt før klokken 23. Avkastning beregnes i norske kroner (NOK). Oppgitt pris på pensjonsporteføljer forutsetter at du er med i Storebrands fordelsprogram. Hvis du ikke har tjenestepensjon i Storebrand er prisene for disse fondene 0,15 prosent høyere.

Eksterne forvaltere belaster kunden et forvaltningshonorar i fondene. Storebrand mottar en andel av dette forvaltningshonoraret som kompensasjon for distribusjon av fondet. Returprovisjonen Storebrand mottar varierer, og ligger mellom 0,3 og 1,15 prosent.

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


  Fant du det du lette etter?