Velg fond i fondskonto

Sparing handler om å få pengene dine til å vokse – samtidig som du skal sove godt om natten. Vi har fond som dekker alle behov.  Storebrand investerer i selskaper som vi tror kan gi deg både i pose og sekk: Bedre avkastning, samtidig som de bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

Spareprofilene Storebrand Ekstra Forsiktig, Forsiktig, Balansert, Offensiv  og Ekstra Offensiv. Prisen i disse porteføljene inkluderer investeringer i omtrent 15 underfond. I tillegg til forvaltning av underfondene får du ved kjøp av en portefølje fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og nedtrapping av risiko frem mot pensjonsalder. Det er mulig å sette sammen en lignende investeringsportefølje selv til en lavere pris. Man må da sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og nedtrapping av risiko selv, dersom man ønsker det. Eksponering mot Eiendom og Private Equity har du ikke mulighet til å kjøpe selv som privatperson via Storebrand.

I kolonnen Risiko finner du en indikasjon på hvor høy eller lav avkastning du kan forvente deg i hvert fond. Avkastningen du ser i listene er historisk avkastning etter at kostnader er trukket i fra.

Fondskurser blir oppdatert hver virkedag etter at børsene har stengt og før klokken 23 hvis det er mulig. Avkastningstall er presentert i norske kroner (NOK). Prisen på Storebrands pensjonsporteføljer i denne oversikten er avhengig av at du er med i Storebrands Fordelsprogram. Dersom du ikke har tjenestepensjon i Storebrand vil prisene for disse fondene være 0,15 prosent høyere.

Eksterne forvaltere belaster kunden et forvaltningshonorar i fondene. Storebrand mottar en andel av dette forvaltningshonoraret som kompensasjon for distribusjon av fondet. Returprovisjonen Storebrand mottar varierer, og ligger mellom 0,3 og 1,15 prosent.

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

Logo for Gode penger

Når sparepengene dine kan vokse og samtidig gjøre verden til et bedre sted

Uansett hva slags sparing du velger hos oss, kan du få sparepengene dine til å vokse — og samtidig bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

Spar bedre med «Gode penger»

Aktive aksjefond

Aktive aksjefond har som mål å skape høyere avkastning enn markedet det følger over tid. Investeringsstil, analyser og aksjeplukking danner grunnlaget for resultatene. Oslo Børs er arenaen for våre aktive aksjefond.

Våre aktive aksjefond

Faktorfond

Et faktorfond kan sees på som en mellomting mellom aktive fond og indeksfond, både forvaltningsmessig og prismessig. Forvalterne identifiserer ny porteføljeselskaper effektivt ved hjelp av egenutviklede modeller.

Våre faktorfond

Indeksnære aksjefond

Indeksfondenes oppdrag er å gi samme avkastning som markedet det følger, for eksempel globale aksjer. Ved å integrere Storebrands standard for bærekraftige investeringer, skiller våre indeksfond seg fra konkurrentene.

Våre indeksnære aksjefond

Aktive rentefond

Rentefond passer for alle som ønsker et alternativt til banksparing, eller som foretrekker en kombinasjonen av renter og aksjer i sparingen. Også våre rentefond følger standarden for bærekraftige investeringer.

Våre rentefond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?