Velg IPS-fond

Her er fondene du kan velge mellom når du skal spare med IPS. Det enkleste er å velge våre ferdige fondspakker, men du kan også finne dine egne favoritter blant alle våre fond.

I spareprofilen «Anbefalt pensjon» fordeles sparingen mellom fondene Storebrand Offensiv Pensjon, Storebrand Balansert Pensjon eller Storebrand Forsiktig Pensjon. Sammensetningen tilpasses automatisk årlig, basert på din alder. Det gir en årlig forvaltningskostnad på mellom 0,80 prosent og 1,10 prosent, basert på sammensetningen. Dersom du ikke har tjenestepensjon i Storebrand vil prisen for disse fondene være 0,15 prosent høyere. 

Fondskurs blir oppdatert hver virkedag etter at børsene har stengt og før klokken 23 hvis det er mulig. Avkastningstall er presentert i norske kroner (NOK). Avkastning er basert på NAV til NAV. 

Avkastningen du ser i listen er historisk avkastning etter at kostnader er trukket i fra.

Eksterne forvaltere belaster kunden et forvaltningshonorar i fondene. Storebrand mottar en andel av dette forvaltningshonoraret som kompensasjon for distribusjon av fondet. Returprovisjonen Storebrand mottar varierer, og ligger mellom 0,3 og 1,15 prosent.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


  Fant du det du lette etter?