Storebrand Indeks - Alle Markeder A

Storebrand Indeks Alle Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på børser globalt, inkludert fremvoksende markeder.

AKSJEFOND


Stb Indeks - Alle Markeder A

Avkastning i år:
15.68 %
(21.05.2024)

Årlig avkastning:
15.17 %
(Gjennomsnittlig siste 10 år)

Siden start:
14.68 %
(20.06.2011)

Fondets størrelse (AUM):
11571670097 NOK
(30.04.2024)

 • Investeringsprofil

  Storebrand Indeks – Alle Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på børser globalt, inkludert fremvoksende markeder. Investeringene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Dette betyr at fondet vil oppnå omtrent samme avkastning og risiko som referanseindeksen. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

 • Fakta om fondet

  ISIN:

  NO0010611148

  Etablert:

  20.06.2011

  Kurs:

  5875.52 NOK (21.05.2024)

  Aktiv andel:

  15.55 % (31.01.2021)

  Minimumsbeløp:

  100 NOK

  Referanseindeks:

  MSCI All Countries  (M1WD Index)

 • Risiko og kostnad

  Risiko

  5 av 7

  Forvaltningshonorar:

  0.3 %

  Variabelt honorar:

  Ikke tilgjengelig %

  Løpende kostnader 2023:

  0.3 %

 • Bærekraft

  Bærekraftscore

  6 av 10

  Bærekraftindeks

   av 10


  Karbonavtrykkscore

  Karbonavtrykkindeks

Du hadde hatt

 kr

hvis du hadde spart

 kr

i Storebrand Indeks - Alle Markeder A

 de siste  år.

Basert på gjennomsnittlig årlig avkastning.  

Mer om fondet

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?