Storebrand Global ESG Plus

Storebrand Global ESG Plus er et fossilfritt globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder.

 

AKSJEFOND


Stb Global ESG Plus A

Avkastning i år:
22.21 % (22.07.2024)

Siden start:
14.66 % (27.04.2017)

Forvaltningshonorar:
0.4%

Løpende kostnader 2023:
0.4%

Risiko:

5 av 7

Bærekraftscore:

8 av 10

 • Investeringsprofil

  Storebrand Global ESG Plus er et fossilfritt globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som selskaper innen fossilt brensel ekskluderes og et sterkt bærekraftsfokus anvendes. Et sterkt bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating. Fondet velger også aktivt selskaper med lavt CO2-avtrykk, selskaper med høy bærekraftsscore og løsningsselskaper (med løsningsselskaper mener vi selskaper som leverer produkter og tjenester som bidrar til løsninger på verdens klima- og bærekraftutfordringer).

 • Fakta om fondet

  ISIN:

  NO0010788292

  Etablert:

  27.04.2017

  Kurs:

  2692.4 NOK (22.07.2024)

  Aktiv andel:

  38.8461746666667 % (30.06.2024)

  Minimumsbeløp:

  100 NOK

  Referanseindeks:

  MSCI World  (NDDUWI Index)

 • Risiko og kostnad

  Risiko

  5 av 7

  Forvaltningshonorar:

  0.4 %

  Variabelt honorar:

  Ikke tilgjengelig %

  Løpende kostnader 2023:

  0.4 %

 • Bærekraft

  Bærekraftscore

  8 av 10

  Bærekraftindeks

   av 10


  Karbonavtrykkscore

  Karbonavtrykkindeks

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

 • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
 • Er fondet merket som «vårt mest bærekraftige fond» betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
 • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
 • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?