Storebrand Norge Fossilfri

Storebrand Norge Fossilfri har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer på notert på Oslo Børs.

AKSJEFOND


Stb Norge Fossilfri A

Avkastning i år:
2.60 % (18.04.2024)

Siden start:
8.47 % (27.04.2017)

Forvaltningshonorar:
1.5%

Løpende kostnader 2023:
1.5%

Risiko:

6 av 7

Bærekraftscore:

8 av 10

 • Investeringsprofil

  Storebrand Norge Fossilfri er et fossilfritt aksjefond har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer på notert på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt og inneholder normalt 40-60 selskaper. Fondet avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon.

 • Fakta om fondet

  ISIN:

  NO0010788284

  Etablert:

  27.04.2017

  Kurs:

  1763.55 NOK (18.04.2024)

  Aktiv andel:

  33.34 % (31.12.2021)

  Minimumsbeløp:

  100 NOK

  Referanseindeks:

  Oslo Børs Fondsindeks  (.OSEFX)

 • Risiko og kostnad

  Risiko

  6 av 7

  Forvaltningshonorar:

  1.5 %

  Variabelt honorar:

  Ikke tilgjengelig %

  Løpende kostnader 2023:

  1.5 %

 • Bærekraft

  Bærekraftscore

  8 av 10

  Bærekraftindeks

   av 10


  Karbonavtrykkscore

  Karbonavtrykkindeks

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

 • Alle fond Storebrand tilbyr er kvalitetssikret etter Storebrand-standarden og Storebrands klimapolicy som utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet.
 • Er fondet merket som «bærekraftig» betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
 • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapenes til nødvendig omstilling. 
 • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.
   

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?