Psykiske lidelser gjør unge uføre

Mange barneforsikringer inkluderer uførepensjon, men Storebrands barneforsikring er en av få som ikke har unntak for psykiske lidelser. Det kan bety nesten 100 000 kroner i året i forskjell for barn som blir uføre.

En forsikring uten forbehold

I 2019 var det i følge NAV mer enn 18 000 uføre i alderen 18 til 29 år. En økende andel av disse var uføre på grunn av psykiske lidelser. Ingen vet sikkert hvorfor det er sånn.

I Storebrand tar vi ikke noe generelt forbehold mot psykiske helseplager som årsak til arbeidsuførhet, sier Ole Kristian Lundal, leder for personforsikring i Storebrand.

– Når du kjøper en forsikring hos oss, skal du være trygg på at den dekker det du forventer.

En barneforsikring hos Storebrand innebærer blant annet at ved uførhet hos barn, kan familien få utbetalt både engangserstatning og uførepensjon.

En barneforsikring godt inn i 20-årene

En viktig grunn til å kjøpe barneforsikring er at den også gir sikkerhet for unge som ennå ikke har kommet seg ut i arbeidslivet.

– Både sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pensjon er rettigheter vi opparbeider oss gjennom å ha en jobb. Studenter og unge voksne uten arbeid er en sårbar og utsatt gruppe, påpeker Lundal.

En barneforsikring i Storebrand kan gjelde helt frem til fylte 26 år.

– Vi har satt grensen sånn at du kan være forsikret helt til du får din første jobb. Forsikringen dekker en viktig og ofte vanskelig periode i livet, nemlig studietiden.

Så mye som en av fire studenter opplever alvorlige psykiske plager.

– Hvis du er uheldig og blir ufør i ung alder uten forsikring, må du leve for mindre enn du antagelig tror, sier Lundal.

Ole-Kristian-Lundal_800p
TYDELIG: Ole-Kristian Lundal anbefaler alle foreldre å tegne barneforsikring med god uførepensjon. 

Unngå et liv som minstepensjonist

Er du ung og ugift og blir helt ufør, får du fra NAV årlig utbetalt litt over 230 000 kroner i uføretrygd og sykepenger. (2019-tall, beløpet justeres årlig).

– Det er lite å leve på for en som skal stifte familie og kjøpe seg bolig. I tillegg kommer gjerne ekstra utgifter knyttet til sykdommen man har.

Med uførepensjon fra Storebrand får du etter skatt i tillegg utbetalt rundt 93 000 kroner ekstra per år.

– Det øker disponibel inntekt med cirka 40 prosent, nok til å gjøre livet mindre vanskelig. 

I tillegg til uførepensjon får du i Storebrand utbetalt en engangserstatning hvis uførheten varer i fem år eller mer. De pengene kan for eksempel bli egenkapital ved boligkjøp.

familieikornaker_540x360
EN AV TO: Halvparten av alle norske barn har barneforsikring.

Sparepenger er ofte ikke nok

Å forsikre barnas fremtid er noe du som forelder bør gjøre, mener Lundal.

– Jeg snakker av og til med folk som har valgt å heller spare penger som en form for forsikring, men det er jo ikke sånn det fungerer.

Lundal forklarer at hovedpoenget med barneforsikring er å dekke fremtidige konsekvenser av tap av arbeidsevne.

– De færreste har sparepenger nok til å erstatte det man kan få ut av en barneforsikring dersom noe alvorlig skjer.

De økonomiske konsekvensene kan bli mye større enn mange er klar over. Et nyfødt og tilsynelatende velskapt barn er det i utgangspunktet lett å forsikre.

– Kjøp forsikring til barnet ditt tidlig, så unngår du at du ikke får den forsikringen du ønsker.

Noe mange overser, er at dagpenger fra en barneforsikring også kan bidra til at foreldre får råd til å ta seg fri og for eksempel kan følge barnet til behandling.

– Når barn blir syke, vil man som forelder være der for dem, avslutter Lundal.


  Fant du det du lette etter?