Utleieforsikring med ekstra gode betingelser

Storebrand utleieforsikring gjør det tryggere og enklere for deg å leie ut boligen din. Utleieforsikringen kan kjøpes som en tilleggsdekning sammen med husforsikringen vår, eller du kan kjøpe den separat.

Som medlem av Huseierne får du 18 prosent rabatt på Storebrands ordinære priser. Det kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

Er du ikke medlem i Huseierne?
Det går fint. Du kan likevel sjekke pris for medlemmer, og enkelt melde deg inn når du kjøper forsikringen.

Med utleieforsikring hos oss, får du blant annet

  • trygt skadeoppgjør.
  • juridisk bistand som medlem av Huseierne.
  • dekning for skadeverk på både bolig, innbo og hageanlegg på forsikringsstedet.

Husleie og pris på forsikringen 
Prisen på forsikringen avhenger av hva husleien er pr. måned. Velg alternativet som passer ditt utleieforhold.

De viktigste dekningene

Husk at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Hærverk
Hærverk på bygninger og hageanlegg samt innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakerens gjester. Erstatningen er begrenset til 500 000 kroner pr. skadetilfelle.

Tyveri og underslag
Tyveri og underslag av innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500 000 kroner pr. skadetilfelle.

Erstatning ved tapt husleie
Dekker tapt husleieinntekt, hvis leietaker ikke betaler i henhold til avtalen. Erstatningen er begrenset til et beløp tilsvarende 6 måneders husleie.

Utgifter i forbindelse med utkastelse
Dekker utgifter i forbindelse med utkastelse, hvis leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet. Erstatningen er begrenset til 20 000 kroner pr. skadetilfelle.

Husker du ikke medlemsnummeret ditt?

Send kodeord «huseier» på SMS til 2007, og få medlemsnummeret i retur.

Betingelser ved kjøp av Storebrand utleieforsikring

Du må ha en skriftlig leiekontrakt og ha opprettet en depositumskonto eller bankgaranti på minimum to måneders leie. Er du medlem av Huseierne, kan vi hjelpe deg med utleiekontrakt. Den kan du laste ned her.

Forsikringen gjelder kun ved leieforhold fra privatperson, og kun for nye leieforhold. Forsikringen må tegnes før nye leieperioden starter. Dette gjelder ikke hvis forsikringen overføres fra annet selskap ved et eksisterende leieforhold.

Trenger du en depositumkonto?

Du kan opprette depositumkonto og husleiekonto i Storebrand Bank.

Ofte stilte spørsmål

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.