Maria Kasandra Hansen i lyserosa genser en vårdag i Oslo.
Foto: Harald Spjelkavik/NewsLab

– Som en 30-årsgave til meg selv, investerte jeg i et sikkerhetsnett

Istedenfor å kjøpe seg en dyr veske eller noe annet fjongt, spanderte Maria Kasandra Hansen på seg en uføreforsikring da hun fylte tretti. Skal vi tro eksperten kan det være noe av det lureste hun har gjort.

Av  Linn Isaksen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 07.05.2020
SIST OPPDATERT 29.03.2022

– Det er egentlig rart at ikke flere snakker om det, sier Maria Kasandra Hansen. 
 
Hun sikter til uføreforsikring – en personforsikring som reduserer mellomlegget mellom det du får utbetalt fra Nav og det du tjener i dag, dersom du blir syk eller skadet og du helt eller delvis må slutte å jobbe.
 
– Det har liksom ikke vært noe særlig tema verken hjemme eller blant venner. Så lenge var jeg ikke klar over at uføreforsikring var noe jeg burde ha, forteller hun.
 
Det var først da arbeidsplassen hennes fikk besøk av en forsikringsrådgiver for noen år siden at hun ble obs på hvor viktig uføreforsikring faktisk er.

– Forsikringsrådgiveren fortalte at hun selv hadde vært ufør en kortere periode, etter et uhell på treningssenteret. Det fikk meg til å tenke: «Herregud, noe sånt kan jo skje meg også!», forteller Maria.
 
– Det er jo merkelig at vi er mer opptatt av å forsikre leiligheten og eiendelene våre på reise enn vår egen helse, synes hun. 
 
Så da hun fylte 30 år bestemte hun seg for å ta grep.
 
– Jeg skaffet meg uføreforsikring og tenkte at det var min 30-årsgave til meg selv. Istedenfor å kjøpe meg en dyr veske eller noe, investerte jeg heller i et sikkerhetsnett.


Uføreforsikring gir utbetaling hvis du blir arbeidsufør


Kan få enorme konsekvenser

En slik tankegang er musikk i ørene til Ole-Kristian Lundal, som er leder for personforsikring i Storebrand. 
 
Han mener både livsforsikring og uføreforsikring er mye viktigere enn de fleste er klar over.
 
– Grunnen til det er at de økonomiske konsekvensene kan bli så enormt store om noe skulle skje.

– Vi råder alle som har uføreforsikring hos oss om å logge inn og få oversikt over hvor godt inntekten er sikret, for så å vurdere om dette er nok for deg og din livssituasjon, sier Lundal.

VANLIG Å IKKE VITE: – Bare ved å sette av en time til gjennomgang av egen økonomi og forsikring vil du få ganske godt grep om hva du bør gjøre, oppmuntrer han. Trenger du litt hjelp til å komme i gang anbefaler Lundal at du tar kontakt med en rådgiver i ditt forsikringsselskap. Foto: Storebrand

– Det er ingen som har noen garanti for at de ikke blir rammet av en ulykke eller sykdom.

– Det er heller ikke mulig å spare opp et beløp som hadde vært stort nok til å dekke opp de økonomiske konsekvensene hvis du skulle bli ufør. Er du ikke i stand til å jobbe, vil du kunne få et økonomisk tap på flere millioner kroner, understreker Lundal.

Påminnelse i pandemiform

– Om noe så har koronasituasjonen bare gjort meg enda mer sikker på at det er viktig å ha uføreforsikring. Man vet aldri når sykdom eller en ulykke kan inntreffe, sier Maria, og fortsetter: 
 
– Vi vet jo for eksempel svært lite om hvilke senskader covid-19 fører med seg.

Pandemien har kanskje også vært en påminnelse på at uventede ting plutselig kan skje, og at økonomien er mer sårbar enn vi var klar over. 
 
– Akkurat som meg, tror jeg det er mange som ikke er klar over hvilke forsikringer de burde ha. Det var bare flaks at jeg fikk vite om uføreforsikringen.

– Tenk å sitte der og først få vite om den når det er for sent, skyter hun inn.


Uføreforsikring sikrer inntekten din hvis du blir arbeidsufør


BURDE PRATES MER OM: – Jeg har vært på seminar om pensjon i regi av Storebrand via jobb, og det har ført til at det har blitt et samtaleemne oss kolleger imellom. Jeg skulle gjerne sett at det ble arrangert seminarer om forsikring også, sier hun. Foto Harald Spjelkavik/NewsLab

Andelen uføre øker

Selv om det kan være vanskelig å se for seg at du skal bli ufør når du er ung og sprek, er sjansen for det større enn mange kanskje tror.
 
Cirka 40 prosent av alle kvinner og 35 prosent av alle menn blir uføre en gang fra de er i 35-årsalderen og frem til de går av med pensjon. 
 
I dag er det rundt 350 000 mottakere av uføretrygd i Norge – noe som tilsvarer omtrent 10 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Andelen uføre mellom 18 og 39 år har dessuten økt betydelig de siste årene, og i denne gruppa er psykiske lidelser en vanlig årsak.
 
– På tross av disse tallene glemmer mange uføreforsikringen. Det er faktisk rundt 500 000 arbeidstagere i Norge i dag som ikke har uføreforsikring – verken på jobb eller privat.

«
Vi sikrer hjemmet vårt, men ikke inntekten. Dette på tross av at sjansen for at du blir ufør er langt høyere enn at huset ditt brenner ned.

Ole-Kristian Lundal
leder for personforsikring i Storebrand

– Vi sikrer hjemmet vårt, men ikke inntekten. Dette på tross av at sjansen for at du blir ufør før du går av med pensjon er langt høyere enn sannsynligheten for at huset ditt brenner ned, sier Lundal.

Han tror det i hovedsak er to grunner til at denne forsikringen ikke får den oppmerksomheten den fortjener: 
 
– Vi undervurderer sannsynligheten for at det skal skje noe, og vi har for stor tiltro til hvor mye hjelp vi kan få fra det offentlige, sier Lundal.

Større konsekvenser jo yngre du er

– Det at du ikke blir kompensert av staten for inntekt over 6G (711 720 kroner per 1. mai 2023), er noe vi erfarer at mange ikke er klar over, sier Lundal.

Alle som tjener over dette får et større gap mellom det de tjener i dag og det de ville fått utbetalt ved uførhet.

– Om du for eksempel tjener 12 G, altså 1 423 440 millioner kroner (per 1. mai 2023), vil uføretrygden du får fra staten bare være 33 prosent av lønnen din

– De som tjener mye, taper mest, sier Lundal. 

– I tillegg må du huske at du ved uførhet går glipp av alt av lønnsjusteringer og den type ting – noe som på sikt gjør at det vil få enorme konsekvenser.

Jo yngre du er, desto lenger kjenner du på den økonomiske belastningen det vil være å få redusert inntekten.
 
Lundal mener derfor at jo tidligere du skaffer deg uføreforsikring, desto bedre. Da reduserer du også faren for at du som "godt voksen" får avslag på forsikringen som følge av at du kan ha pådratt deg lidelser eller helseproblemer som forsikringsselskapene vil reserver seg mot.
 
– Storebrand har også uføreforsikring bakt inn i barneforsikringen, som du kan kjøpe fra barnet ditt er tre måneder gammelt.

– Den varer helt til barnet fyller 26 år, hvilket betyr at det også er forsikret mot uførhet i studieårene – en periode av livet hvor de fleste ikke er særlig godt dekket med forsikringer på egen regning, avslutter Lundal.


Uføreforsikring gir utbetaling hvis du blir arbeidsuførFant du det du lette etter?