Sykkelforsikring

Dyre sykler er populære blant tyver, og kan koste mye å reparere hvis de blir skadet.

Har du sykkelforsikring hos oss, får du:

  • dekket alle plutselige skader ved tyveri og hærverk, kollisjon og utforkjøring – i hele verden.
  • dekket tap eller skade på sykkelen, inkl. montert tilbehør og sykkelhjelm, som er forårsaket av et uhell.
  • dekket tyveri av sykkelen, inkl. fast montert tilhørende utstyr.

Har du el-sykkel dekker vi også skader på motor og drivverk som skyldes en plutselig ytre påvirkning.

Du kan kjøpe sykkelforsikring til sykler med verdi inntil 100 000 kroner, herunder el-sykler med maks hastighet på 25 km/t med motorhjelp.

Vår innboforsikring dekker

  • Standard innboforsikring dekker tyveri av låst sykkel hvor som helst i Norden inntil 10 000 kroner pr. sykkel.
  • Super innboforsikring dekker tilsvarende inntil 25 000 kroner.
  • Er sykkelen oppbevart inne i bebodd bolig og det oppstår brann eller tyveri, har vi ingen sumbegrensning.
  • Innboforsikringen dekker ikke skader/uhell på sykkelen din.

Vår reiseforsikring dekker

  • tyveri av sykkel opp til 40 000 kroner, men kun tyveri oppstått utenfor den kommunen du bor, studerer eller arbeider i.
  • Dekker ikke skader/uhell på sykkelen din.

Sykkelregister

Før forsikringen kan starte å gjelde, må du registrere sykkelen din i FG-godkjent sykkelregister. 

Her kan du registrere sykkelen din

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.