Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand.

Derfor er personforsikringer så viktig

Prisene i samfunnet stiger, og mange leter etter hvor de kan spare inn. Det å si opp forsikringer kan gå hardt utover økonomien.

Av  Marius Asp/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 02.02.2023
SIST OPPDATERT 25.08.2023

De fleste av oss har nok opplevd at strømpriser, renteøkninger og generell prisvekst har satt sitt preg på økonomien det siste året. 

Mange leter etter hvor de kan spare inn, og har kanskje vært inne på tanken om å si opp eller redusere forsikringene sine for å ha én mindre utgiftspost i hverdagen. 

Problemet er bare konsekvensene hvis noe skulle skje, og du står der uten viktige forsikringer. Da kan nemlig en stram økonomi bli langt strammere.

– Forsikringer er noe du må ha om ulykken inntreffer, men det føles ikke like viktig når alt funker som det skal, sier Cecilie Tvetenstrand, spare- og forbrukerøkonom i Storebrand.

– Likevel er det er viktig at du ikke sier opp forsikringene dine, selv om prisene i samfunnet stiger og alt rundt oss blir dyrere.


Sikre deg og dine med viktige personforsikringer


Derfor bør du ha uføreforsikring

En personforsikring, som for eksempel uføreforsikring, kan redde økonomien hvis du ikke lenger kan jobbe som før, og får lavere inntekt som følge av sykdom eller ulykke.

Hvis du sliter med å få lønna til å strekke til nå, kan det være lurt å tenke over hvordan du vil klare deg på 66 prosent av den. Foruten uføreforsikring er det nemlig fasiten – i beste fall.

De som har høyere lønn enn 6G, altså seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (711 720 kroner per mai 2023), får enda mindre. Da stopper nemlig folketrygden å gi deg noe.

– Du kan motta inntil 469 735 kroner i uføretrygd. Så hvis du har en lønn på 500 000 kroner i året, vil du motta 330 000 kroner hvis du er sykmeldt i mer enn 12 måneder, sier Tvetenstrand.

Har du 800 000 kroner i året, vil du motta 469 735 kroner før skatt, med mindre arbeidsgiver har en forsikring for deg.

– Den kan uansett maksimalt dekke rundt 70 prosent av lønna di. Begynner du nå å lure på hvordan det kan dekke alle utgiftene dine, er det med andre ord ikke denne forsikringen du bør spare penger på.

VIKTIGHETEN AV PERSONFORSIKRINGER: Har du tenkt gjennom hvorfor du har de forsikringene du har? Forsikring er nødvendig når den økonomiske belastningen av en hendelse blir større enn du kan leve godt med. Illustrasjonsfoto

Sørg for forsikringer tilpasset livssituasjon og behov

I tillegg til uføreforsikring, gir livsforsikring, barneforsikring og kritisk sykdom-forsikring deg en viktig økonomisk trygghet i hverdagen.

En livsforsikring sikrer dine etterlatte hvis du i verste fall dør. Videre vil en barneforsikring sikre familieøkonomien hvis barnet blir rammet av alvorlig sykdom eller ulykke, og gjelder helt frem til «barnet» fyller 26 år.

En kritisk sykdom-forsikring gir deg en skattefri engangsutbetaling, som kan komme godt med i en vanskelig tid. Du kan bruke pengene slik du selv ønsker, som for eksempel til å nedbetale gjeld, benytte spesialistbehandling i utlandet, eller på å være mest mulig sammen med dine nærmeste.

Men hvis du ser at økonomien virkelig kniper, er det viktig å be om hjelp så tidlig som mulig, så ser vi over ditt forsikringsbehov sammen med deg. 

– I stedet for å avslutte viktige forsikringer, kan du nedjustere dekningene og forsikringssummen noe, tilpasset den økonomiske situasjonen din og behovet ditt, sier Tvetenstrand.

– Det er fornuftig å nedjustere forsikringene fordi behovet ditt har endret seg, men hvis du gjør det ene og alene på grunn av økonomien, bør du tenke deg godt om. Det er nemlig ikke gitt at du får endret dette tilbake.

Noe annet du bør ha i bakhodet, er at hvis du velger å si opp forsikringer, er det ikke garantert at du kan kjøpe dem igjen.

– Hvis du allerede har fått eller senere får en sykdom, slitasjeskader eller andre helseutfordringer, kan det være du ikke får kjøpt dem, eller at du får kjøpt dem med begrenset dekning og til en høyere pris, sier Tvetenstrand.

Dette kan gi deg lavere pris på forsikring 

Det er imidlertid andre grep du kan ta for å få lavere pris på forsikringene dine. Har du gjennomgått livsendringer kan det medføre endret forsikringsbehov. Har du sluttet å røyke, kan du også få lavere pris på personforsikringene dine.

En annen mulighet er å dele forsikringene opp i månedlige trekk, fremfor kvartalsvis trekk eller halvårlige fakturaer. Ved å dele opp betalingen blir beløpet mindre, og du slipper å få en stor regning noen få ganger i året.

Tvetenstrand har i tillegg et siste tips i forbindelse med barneforsikring. 

– Når barneforsikringen opphører når «barnet» fyller 26 år, kan enkelte av dekningene videreføres, uten krav om ny helseerklæring.


Vil du snakke med en rådgiver?Fant du det du lette etter?