Cecilie Tvetenstrand, spare- og forbrukerøkonom i Storebrand.

Derfor er personforsikringer så viktig

Det å si opp livs- og uføreforsikringer kan gå hardt utover økonomien på lang sikt.

Av  Marius Asp/NewsLab og Marte Slaastad Rudberg
ARTIKKEL · PUBLISERT 02.02.2023
SIST OPPDATERT 03.06.2024

Mange har opplevd at strømpriser, renteøkninger og generell prisvekst har satt sitt preg på økonomien de siste årene.

Flere har kanskje vært inne på tanken om å si opp eller redusere forsikringene sine for å ha én mindre utgiftspost i hverdagen. 

Problemet er konsekvensene hvis noe skulle skje, og du står der uten viktige forsikringer. Da kan nemlig en trang økonomisk hverdag bli langt tøffere.

– Forsikringer er noe du må ha om ulykken inntreffer, selv om det ikke føles like viktig når alt fungerer som det skal, sier Cecilie Tvetenstrand, spare- og forbrukerekspert i Storebrand.


Sikre deg og dine med viktige personforsikringer


Hva sikrer uføreforsikringen?

En uføreforsikring kan redde hverdagsøkonomien hvis du ikke lenger kan jobbe som før, og får lavere inntekt som følge av sykdom eller ulykke.

Hvis du sliter med å få lønna til å strekke til nå, kan det være lurt å tenke over hvordan du vil klare deg på 66 prosent av den. Uten en uføreforsikring er det tilfellet – i beste fall.

Selv om inntekten din reduseres, forsvinner nemlig ikke de månedlige kostnadene, gjeld eller uforutsette og større utgifter.

En uføreforsikring dekker den delen av mellomlegget du selv ønsker, slik at forskjellen på det du har i inntekt i dag, og det du får utbetalt av NAV som arbeidsufør, ikke blir like stor.

Tjener du mye, taper du mest

Desto høyere lønn du har, desto større blir inntektstapet hvis du blir arbeidsufør. Det er fordi NAV har et maksbeløp de utbetaler i uføretrygd, som per 1. mai 2024 er 491.151 kroner.

For mange nordmenn vil det bety at de får en lavere inntekt enn de er vant til, selv om de har en forsikring gjennom arbeidsgiveren sin.

Utbetalingene fra NAV beregnes nemlig ut fra grunnbeløpet i folketrygden . Grunnbeløpet – 1G – er nå på 124.028 kroner.

Det første året med sykdom dekkes inntil 6G av lønna. Enkelte arbeidsgivere dekker i tillegg mellomlegget hvis lønnen din er høyere enn dette.

Etter disse 12 månedene med sykemelding går du over på arbeidsavklaring og uføretrygd. Da reduseres summen du får fra NAV til 66 prosent av 6G.

VIKTIGHETEN AV PERSONFORSIKRINGER: Forsikring er nødvendig når den økonomiske belastningen av en hendelse blir større enn du kan leve godt med uten forsikring.

Vurder flere personforsikringer

I tillegg til uføreforsikring, gir livsforsikring, barneforsikring og kritisk sykdom-forsikring deg en viktig økonomisk trygghet i hverdagen.

En livsforsikring sikrer dine etterlatte hvis du dør og inntekten din forsvinner.

Videre sikrer barneforsikringen familieøkonomien hvis barnet blir rammet av alvorlig sykdom eller ulykke, og gjelder helt frem til «barnet» fyller 26 år.

En kritisk sykdom-forsikring gir deg en skattefri engangsutbetaling, som kan komme godt med i en vanskelig tid. Du kan bruke pengene slik du selv ønsker, som for eksempel til å nedbetale gjeld, benytte spesialistbehandling i utlandet, eller på å være mest mulig sammen med dine nærmeste.

Ikke avslutt viktige forsikringer

Hvis du ser at økonomien kniper er det viktig å be om hjelp så tidlig som mulig, slik at vi kan se over ditt forsikringsbehov sammen med deg.

– I stedet for å avslutte viktige forsikringer, kan du kanskje nedjustere dekningene og forsikringssummen noe, tilpasset den økonomiske situasjonen din og behovet ditt, sier Tvetenstrand.

– Det er fornuftig å nedjustere forsikringene fordi behovet ditt har endret seg, men hvis du gjør det ene og alene på grunn av økonomien, bør du tenke deg godt om. Det er nemlig ikke gitt at du får endret dette tilbake.

Noe annet du bør ha i bakhodet, er at hvis du velger å si opp forsikringer, er det ikke garantert at du kan kjøpe dem igjen.

– Hvis du allerede har fått eller senere får en sykdom, slitasjeskader eller andre helseutfordringer, kan det være du ikke får kjøpt forsikringene, eller at du får kjøpt dem med begrenset dekning og til en høyere pris, sier Tvetenstrand.

Dette kan gi deg lavere pris på forsikring 

Det er imidlertid andre grep du kan ta for å få lavere pris på forsikringene dine.

Har du gjennomgått livsendringer kan det medføre endret forsikringsbehov. Har du sluttet å røyke, kan du også få lavere pris på personforsikringene dine.

En mulighet for å fordele kostnadene utover er å dele forsikringene opp i månedlige trekk, fremfor kvartalsvis trekk eller halvårlige fakturaer. Ved å dele opp betalingen blir beløpet mindre, og du slipper å få en stor regning noen få ganger i året.

Tvetenstrand har i tillegg et siste tips i forbindelse med barneforsikring:

– Husk at når barneforsikringen opphører når «barnet» fyller 26 år, kan enkelte av dekningene videreføres, uten krav om ny helseerklæring.


Vil du snakke med en rådgiver?Fant du det du lette etter?