Detaljer om mopedforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva mopedforsikringene omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Generelt

Omfatter

 • Mopeden
 • Kjøredresser, hansker og støvler
 • Hjelmer

Omfatter ikke

 • Gods som fraktes med mopeden
 • Tap av arbeidsfortjeneste ved skade

Ansvar

Omfatter

 • Personskade på fører og passasjer
 • Skade på personer utenfor kjøretøyet
 • Skade påført bygninger og andre gjenstander
 • Skade påført andre kjøretøyer

Omfatter ikke

 • Skader på eget kjøretøy
 • Skade på andres kjøretøy og gjenstander utover 10 000 000 kroner

Fører- og passasjerulykke

Omfatter

 • Ulykke, se punkt 10 i vilkårene (pdf nederst på siden)
 • Død inntil 100 000 kroner
 • Livsvarig invaliditet 200 000 kroner

Delkasko

Omfatter

 • Brannskade
 • Eksplosjon
 • Smelteskade på elektrisk anlegg etter kortslutning
 • Tyveri av selve mopeden og tyveri av fastmontert utstyr fra mopeden
 • Skade som mopeden blir påført i forbindelse med tyveri/tyveriforsøk
 • Veihjelp i Norden ved driftsstopp, sykdom eller ulykke
 • Skade under ferge- eller togtransport (ikke i land- eller ombordkjøring)

Omfatter ikke

 • Skade på egen moped ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • Utgifter til assistanse
 • Bagasje fra moped
 • Maskinskade

Kasko

Omfatter

Kasko dekker alt som dekkes på Delkasko (se over) + følgende:

 • Skade på egen moped ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • Utgifter til veihjelp/assistanse i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke

Omfatter ikke

 • Bagasje fra moped
 • Maskinskade

Egenandel for mopedforsikring

Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen. På mopedforsikring er egenandelen 4 000 kroner.

Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

 • Ansvarsskade: Ingen egenandel
 • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
 • Veihjelp: 500 kroner

Fullstendige vilkår for mopedforsikring (pdf)


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 1767–2021