Mopedforsikring – 10 % nettrabatt

Forsikring for norskregistrerte mopeder til og med 50 kubikk. Mopeden må være i privat bruk og eie.

Har du mopedforsikring hos oss, får du:

 • dekket personskade for både fører og passasjer.
 • dekket tyveri og skade påført mopeden i forbindelse med tyveriet (delkasko og kasko).
 • dekket skade på egen moped ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk (kasko).
 • dekket skade på hjelm, kjøredress, hansker og støvler.
 • veihjelp i Norden (delkasko og kasko) og resten av Europa (kasko).

Vær oppmerksom på at ting du frakter med mopeden ikke er omfattet av forsikringen.

Du må ha enten bil-, innbo-, hus- eller hytteforsikring hos oss for å få kjøpt mopedforsikring.

20 % fordelsrabatt

Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, får du 20 prosent fordelsrabatt på ordinær pris på alle skadeforsikringer. Det kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

15 % samlerabatt

Du får 15 prosent rabatt på ordinær pris når du har minst tre skadeforsikringer hos oss. En av forsikringene må være bil-, hus-, innbo- eller hytteforsikring. Tilbudet kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

Hva dekker mopedforsikringen?

I tabellen ser du en forenklet oversikt de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Forsikringen dekker Ansvar Delkasko Kasko
Ansvar
Fører- og passasjerulykke
Rettshjelp
Brann
Tyveri
Veihjelp i Norden
Veihjelp i Europa
Skade på eget kjøretøy

Detaljer om mopedforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Generelt

  Dekningene omfatter

  • Mopeden
  • Kjøredresser, hansker og støvler
  • Hjelmer

  Dekningene omfatter ikke

  • Gods som fraktes med mopeden
  • Tap av arbeidsfortjeneste ved skade
 • Ansvar

  Dekningene omfatter

  • Personskade på fører og passasjer
  • Skade på personer utenfor kjøretøyet
  • Skade påført bygninger og andre gjenstander
  • Skade påført andre kjøretøyer

  Dekningene omfatter ikke

  • Skader på eget kjøretøy
  • Skade på andres kjøretøy og gjenstander utover 10 000 000 kroner
 • Fører- og passasjerulykke

  Dekningene omfatter

  • Ulykke, se punkt 10 i vilkårene (pdf nederst på siden)
  • Død inntil 100 000 kroner
  • Livsvarig invaliditet 200 000 kroner
 • Delkasko

  Dekningene omfatter

  • Brannskade
  • Eksplosjon
  • Smelteskade på elektrisk anlegg etter kortslutning
  • Tyveri av selve mopeden og tyveri av fastmontert utstyr fra mopeden
  • Skade som mopeden blir påført i forbindelse med tyveri/tyveriforsøk
  • Veihjelp i Norden ved driftsstopp, sykdom eller ulykke
  • Skade under ferge- eller togtransport (ikke i land- eller ombordkjøring)

  Dekningene omfatter ikke

  • Skade på egen moped ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
  • Annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
  • Utgifter til assistanse
  • Bagasje fra moped
  • Maskinskade
 • Kasko

  Dekningene omfatter

  Kasko dekker alt som dekkes på Delkasko (se over) + følgende:

  • Skade på egen moped ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
  • Annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
  • Utgifter til veihjelp/assistanse i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke

  Dekningene omfatter ikke

  • Bagasje fra moped
  • Maskinskade
 • Egenandel for mopedforsikring

  Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen. På mopedforsikring er egenandelen 4 000 kroner.

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen

  • Ansvarsskade: Ingen egenandel
  • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
  • Veihjelp: 500 kroner
 • Fullstendige vilkår for mopedforsikring (pdf)

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?