Meld skade på verdigjenstand

Her finner du nødvendig informasjon og skjema for å melde skade og tyveri av verdigjenstander.

Det er viktig at du  melder skaden så raskt som mulig.

Verdigjenstander som for eksempel smykker, bunad, PC og malerier.

Gjelder også for studenter som har PC-forsikring gjennom Danske Bank.

Les dette før du sender inn skademeldingen

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger på denne måten.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten.

Les mer om Storebrands behandling av personopplysninger

Sikker e-post

Ønsker du å sende oss tilleggsinformajson i en sak, kan du gjøre det med sikker e-post

Ordinær brevpost

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker

Politianmeldelse

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Meld tyveri eller skadeverk til politiet