Meld skade på utleiebolig

Her finner du nødvendig informasjon og skjema for å melde hendelser knyttet til utleiebolig.

Meld skade og tyveri til politiet

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Følg skadesaken din

Når saken er registrert, kan du logge inn på 'Mine skadesaker' for å holde deg oppdatert. Der kan du også sende oss spørsmål og tilleggs­opplysninger, og laste opp vedlegg.

De viktigste dekningene

Hærverk
Hærverk på bygninger og hageanlegg samt innbo og løsøre på forsikringsstedet, er dekket når hærverket er utført av leietaker eller leietakerens gjester. Erstatningen er begrenset til 500 000 kroner pr. skadetilfelle.

Tyveri
Tyveri av innbo og løsøre på forsikringsstedet, er dekket når tyveriet er utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500 000 kroner pr. skadetilfelle.

Erstatning ved tapt husleie
Forsikringen dekker tapt husleieinntekt, hvis leietaker ikke betaler i henhold til avtalen. Erstatningen er begrenset til et beløp tilsvarende 6 måneders husleie.

Utgifter i forbindelse med utkastelse
Forsikringen dekker utgifter i forbindelse med utkastelse, hvis leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet. Erstatningen er begrenset til 20 000 kroner pr. skadetilfelle.

Postadresse

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker


Fant du det du lette etter?