Ansvar

Her kan du søke støtte hvis du har pådratt deg et rettslig erstatningsansvar. Velg den forsikringen saken gjelder.

Nyttig informasjon

 • add Hva er ansvarsforsikring?

  Ansvarsforsikring er en fast del i hus-, innbo- og reiseforsikring. Den kan dekke utgifter i forbindelse med rettslig erstatningsansvar, som du eller noen i din husstand pådrar seg overfor en tredjeperson.

  Selv om du har forårsaket en skade på en tredjepersons eiendom eller eiendeler, betyr det ikke nødvendigvis at du er erstatningsansvarlig. Den som krever erstatning fra deg, må dokumentere og begrunne at vilkårene for å holde deg ansvarlig er oppfylt.

  Dersom du mottar slik dokumentasjon eller skriftlig krav fra en tredjeperson eller denne personens forsikringsselskap, laster du opp dokumentet i «Følg saken din» etter at du har meldt inn saken til oss. Vi følger opp videre mot den som krever erstatning av deg.

 • add Vanlige unntak i ansvarsforsikringen

  Forsikringen dekker blant annet ikke:

  • ansvar for skade på ting som du har til leie, lån, bruk eller oppbevaring.
  • ansvar for skade på person eller ting som tilhører din nærmeste familie.
  • ansvar relatert til forsettlig skadeforvoldelse og forsettlig straffbar handling, det vil si skade eller handling som er gjort med vilje.

  Logg deg inn på forsikringsoversikten for å se alle unntak i vilkårene som gjelder for din hendelse.

  Du kan eventuelt finne de aktuelle vilkårene i denne oversikten.

 • add Hva bør jeg gjøre når en skade oppstår?
  • Ta bilder av skaden.
  • Få motpartens fulle navn, adresse og kontaktinformasjon.
  • Få navn og kontaktinformasjon på eventuelle vitner.
  • Skriv ned faktaopplysninger om hva som har skjedd, helst med begge parters signatur.
  • Vi anbefaler at du ikke påtar deg ansvar eller går i diskusjon om skyld.

  Når du har meldt inn saken til oss, laster du opp bilder og eventuell dokumentasjon i «Følg saken din».

 • add Kan barnet mitt holdes ansvarlig for en skade?

  Barn under skolepliktig alder kan ikke holdes erstatningsansvarlig for sine handlinger. For barn i skolepliktig alder må det tas en helhetsvurdering av situasjonen ut fra barnets alder, utvikling og den konkrete hendelsen.

  Dersom skaden oppsto på grunn av manglende tilsyn, kan du som forelder holdes ansvarlig, avhengig av den konkrete situasjonen.

Følg skadesaken din

Når saken er registrert, kan du logge inn på 'Mine skadesaker' for å holde deg oppdatert. Der kan du også sende oss spørsmål og tilleggs­opplysninger, og laste opp vedlegg.

Postadresse

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker


Fant du det du lette etter?