Rettshjelp

Har du havnet i en tvist kan du melde saken din her. Velg den forsikringen saken gjelder.

Illustrasjonsfoto: enighet med et håndtrykk

Gratis meklingsmøte med Mekle

 • 8 av 10 saker som mekles ender med avtale.
 • Som Storebrand-kunde får du hjelp til å løse saken ved utenomrettslig mekling – helt kostnadsfritt.
 • Vår samarbeidspartner Mekle bidrar med spisskompetanse innenfor rettsområdet saken din gjelder.
 • Tilbudet forutsetter at vilkårene for rettshjelpsdekning er oppfylt.

Velger du mekling, får du hjelp til å forberede saken din for et meklingsmøte. En jurist som er spesialist på fagområdet saken din gjelder, leder meklingsmøtet for å se om du og motparten kan komme til enighet. Meklingsmøtet avholdes digitalt.

I etterkant av meklingsmøtet, setter Mekle opp en avtale du signerer med BankID.

Send kontaktopplysningene dine til Mekle, så tar de kontakt med deg for å avtale møte.

Nyttig informasjon

 • add Hva er rettshjelp og hva dekkes?

  Rettshjelp er en forsikring som blant annet gir deg mulighet til å løse tvisten du står i, gjennom kostnadsfri mekling. Dersom du ikke ønsker å benytte deg av mekling, eller meklingen ikke fører frem, kan du søke om å få dekket dine kostnader i forbindelse med tvisten du står i. Forsikringen dekker da rimelige og nødvendig utgifter til advokat, retten og sakkyndige inntil avtalt forsikringssum.

  Forsikringen dekker primært sivile tvistesaker.

  Forsikringen dekker ikke:

  • advokatutgifter som er påløpt før tvistetidspunktet.
  • tvister som gjelder blant annet yrkes-, skilsmisse- eller straffesaker.

  NB: Erstatning for rettshjelp er alltid begrenset til den økonomiske interessen du har i saken, dersom denne er lavere enn avtalt forsikringssum.

 • add Hva er mekling og hva dekkes?

  Mekling er en metode for å løse konflikter. Mekling foregår ved at en upartisk tredjeperson (en mekler) legger til rette for dialog og forhandling mellom partene. Mekleren bestemmer ikke hvordan konflikten løses, men hjelper partene til å bli enige om en løsning.

  Har du allerede kontaktet advokat? Da kan du informere advokaten om at du vil forsøke mekling først.

  Hvis saken din ikke lar seg løse eller du velger å avslutte meklingen, kan du benytte deg av selvvalgt advokat for å gå rettens vei. Da dekker vi kostnadene dine i forbindelse med tvisten du står i. Forsikringen dekker rimelige og nødvendig utgifter til advokat, retten og sakkyndige inntil avtalt forsikringssum, minus din egenandel.

 • add Hva er en tvist?

  En tvist er et økonomisk krav som er framsatt av en part og bestridt av motparten.

 • add Hva utgjør min egenandel?

  Hva som er din egenandel, kommer frem av vilkårene dine. I de fleste tilfeller er egenandelen 4 000 koner pluss 20 prosent av det resterende kravet.

  Det er ingen egenandel ved mekling.

  Dersom advokatutgiftene overstiger forsikringssummen eller din økonomiske interesse i saken, må du betale hele det overskytende beløpet selv.

 • add Hvordan refunderes advokatutgiftene?

  Advokatfaktura og timelister sender du eller din advokat til oss via «Mine skadesaker» på innloggede sider.

  Du kan enten legge ut for advokatutgiftene og deretter få dem refundert fra oss, eller videresende oss advokatfaktura slik at vi betaler vår andel av kravet direkte til advokaten din.

  Vi trekker alltid fra egenandel før vi utbetaler, så denne må du selv betale til advokaten din.

Følg skadesaken din

Når saken er registrert, kan du logge inn på 'Mine skadesaker' for å holde deg oppdatert. Der kan du også sende oss spørsmål og tilleggs­opplysninger, og laste opp vedlegg.

Postadresse

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker


Fant du det du lette etter?