Rettshjelp og rettslig erstatningsansvar

Her kan du søke støtte hvis du har havnet i en rettstvist, eller har pådratt deg et rettslig erstatningsansvar.

Rettshjelp

Søk støtte til rettshjelp hvis du har havnet i en rettstvist. Velg forsikring.

Hva trenger du å vite før du melder inn en hendelse?

 • Behov for rettshjelp

  Dersom du har innbo-, hus-, hytte- eller kjøretøyforsikring hos oss, kan du søke om å få dekket rettshjelp.

  Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten og sakkyndige når du er part i en tvist.

  For å få en endelig bekreftelse, må du først melde saken til oss med vedlagt bekreftelse på tvisten.

 • Hva er rettshjelp?

  Rettshjelp er en refusjonsordning hvor du kan få dekket utgifter til advokat dersom du er i en tvist med en annen part.

 • Hva er en tvist?

  En tvist er et økonomisk krav som er framsatt og bestridt av motparten.

 • Hva utgjør min egenandel?

  Din egenandel utgjør 4 000 kroner med tillegg av 20 prosent av det resterende erstatningsbeløpet.

 • Hva er forsikringssummen for rettshjelp?

  Den samlede erstatning for hver tvist er begrenset til 100 000 kroner.

  Vi gjør allikevel oppmerksom på at erstatningen for rettshjelp under enhver omstendighet, er begrenset til den antatte verdien av den økonomiske interessen i saken (dersom denne er lavere enn forsikringssummen).

 • Hvilke saker er omfattet av rettshjelp?

  Forsikringen dekker primært sivile tvistesaker.

  Forsikringen dekker ikke tvister som gjelder blant annet yrke-, skilsmisse- eller straffesaker.

 • Kan Storebrand gi juridisk rådgiving?

  Nei, Storebrand går ikke inn i selve tvisten som sak, og kan heller ikke gi juridisk rådgivning.

 • Hvor kan jeg ettersende informasjon?

  Det gjør du med «Følg saken din» på innloggede sider.

 • Dekker forsikringen rådgivning før tvisten er bekreftet?

  Nei, selskapet dekker ikke advokatutgifter før tvistetidspunktet.

 • Hvordan refunderes advokatutgiftene?

  Advokatfaktura og timelister sendes alltid samlet inn til oss via innloggede sider.

  Du kan enten legge ut for advokatutgiftene og deretter får refundert fra oss, eller videresende oss advokatfaktura slik at vi betaler direkte til advokat.

  Vi trekker alltid fra egenandel før vi utbetaler, og denne må du selv betale til advokat.

Rettslig erstatningsansvar

Send oss en skademelding og kopi av krav fra motpart. Velg forsikring.

Følg saken din

Her ettersender du eventuell dokumentasjon, og følger status i saken din.

Behandling av personopplysninger

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger via e-post.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten. Les mer om Storebrands behandling av personopplysninger

Ordinær brevpost

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker

Politianmeldelse

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Meld tyveri eller skadeverk til politiet


Fant du det du lette etter?