Rettshjelp

Har du havnet i en tvist kan du melde saken din her. Velg den forsikringen saken gjelder.

Nyttig informasjon

 • Hva er rettshjelp og hva dekkes?

  Rettshjelp er en forsikring som blant annet gir deg mulighet til å løse tvisten du står i, gjennom kostnadsfri mekling. Dersom du ikke ønsker å benytte deg av mekling, eller meklingen ikke fører frem, kan du søke om å få dekket rettskostnader, men her påløper det egenandel. Forsikringen dekker da rimelige og nødvendig utgifter til advokat, retten og sakkyndige inntil beløpsgrensen for erstatning.

  Forsikringen dekker primært sivile tvistesaker.

  Forsikringen dekker ikke:

  • advokatutgifter som er påløpt før tvistetidspunktet.
  • tvister som gjelder blant annet yrkes-, skilsmisse- eller straffesaker.

  NB: Erstatning for rettshjelp er alltid begrenset til de faktiske utgiftene i saken, dersom utgiftene dine er lavere enn beløpsgrensen.

 • Hva er mekling og hva dekkes?

  Mekling er en metode for å løse konflikter. Mekling foregår ved at en upartisk tredjeperson (en mekler) legger til rette for dialog og forhandling mellom partene. Mekleren bestemmer ikke hvordan konflikten løses, men skal hjelpe partene til å bli enige om en løsning.

  Hos oss i Storebrand gir vi deg muligheten til å få hjelp til å løse saken ved utenomrettslig mekling, og hos oss er dette helt kostnadsfritt. Velger du mekling, får du hjelp til å forberede saken din for et meklingsmøte, og en jurist som er spesialist på fagområdet saken din gjelder, leder meklingsmøtet for å se om partene kan komme til enighet. Alle kostnader for utenomrettslig mekling er dekket av forsikringen din.

  Ønsker du mekling, huker du av for det når du melder inn saken din. Saken blir da videreformidlet til vår samarbeidspartner Mekle som tar kontakt med deg og håndterer saken videre. Hos Mekle får partene hjelp til å få frem sitt syn på saken og til å sende inn relevante dokumenter. Meklingsmøtet avholdes digitalt, noe som betyr at du kan sitte hjemme og løse saken. I etterkant av meklingsmøtet setter Mekle opp en avtale som signeres med BankID.

  Har du allerede kontaktet advokat? Da kan du informere advokaten om at du vil forsøke mekling først.

  8 av 10 saker løses med mekling, men dersom din sak ikke lar seg løse eller du velger å avslutte meklingen, kan du benytte deg av selvvalgt advokat for å gå rettens vei. Vi dekker da rettskostander inntil beløpsgrensen minus egenandel.

 • Hva er en tvist?

  En tvist er et økonomisk krav som er framsatt av en part og bestridt av motparten.

 • Hva utgjør min egenandel?

  Din egenandel utgjør 4 000 kroner med tillegg av 20 prosent av det resterende erstatningsbeløpet.

  Du har ingen egenandel for mekling. Fører ikke meklingen frem kan du benytte advokat, og egenandelen er da 4 000 kroner pluss 20 prosent av det resterende erstatningsbeløpet. Dersom advokatutgiftene overstiger beløpsgrensen for erstatning, må du betale hele det overskytende beløpet selv.

 • Kan Storebrand gi juridisk rådgivning?

  Nei, Storebrand går ikke inn i selve tvisten som sak, og kan heller ikke gi juridisk rådgivning. 

  Dersom du huker av for mekling når du melder saken din, vil du imidlertid kunne unngå behov for juridisk rådgivning i forbindelse med rettsak og de utgifter det kan medføre.

 • Hvordan refunderes advokatutgiftene?

  Advokatfaktura og timelister sender du alltid samlet inn til oss via «Følg saken din»  på innloggede sider.

  Du kan enten legge ut for advokatutgiftene og deretter få dem refundert fra oss, eller videresende oss advokatfaktura slik at vi betaler direkte til advokat.

  Vi trekker alltid fra egenandel før vi utbetaler, så denne må du selv betale til advokat.

Følg skadesaken din

Når saken er registrert, kan du logge inn på 'Mine skadesaker' for å holde deg oppdatert. Der kan du også sende oss spørsmål og tilleggs­opplysninger, og laste opp vedlegg.

Postadresse

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker


Fant du det du lette etter?