Meld skade under reiseforsikringen

Her finner du nødvendig informasjon og skjema for å melde skade for reise, opphold og reisegods.

Koronaviruset

Gjelder det avbestilling av reiser til utlandet? Kontakt flyselskapet eller reisebyrået først for å avbestille. Når du registrer saken hos oss, skal du oppgi hva reisen kostet og hva du har fått tilbake av operatøren. 

For reiser i perioden 12. mars frem til 30. april dekker Storebrand krav dersom du har fått bekreftet at kostnader ikke blir dekket av operatøren.

Se flere spørsmål og svar

Følg saken din

Det er lenger behandlingstid enn vanlig, og vi jobber på spreng for å hjelpe deg og dine i denne utfordrende tiden. 

Når saken er registrert, kan du følge status på innloggede sider.

Du får uansett en sms eller e-post fra oss når saken er ferdigbehandlet.

Det er viktig at du melder saken så raskt som mulig.

Nyttig informasjon

 • SOS International ved akutt sykdom eller personskade på reisen

  Hvis du har vært hos lege i forbindelse med akutt sykdom eller personskade mens du var på reise, kan du søke om å få legeutgiftene dine refundert. Når du melder saken til oss, må du legge ved

  • legeerklæring
  • originale kvitteringer for utleggene dine
  • billetter/bookingbevis for reisen

  Noen typer hjelp trenger forhåndsgodkjenning

  Hvis du er på reise og trenger hjemtransport, evakuering, ledsagelse eller tilkallelse av familiemedlemmer, eller om du har behandlingsutgifter over 5 000 kroner, må dette forhåndsgodkjennes av SOS International. Disse når du på telefon +47 22 48 93 00.

 • Jeg ble forsinket på reisen

  Har du blitt forsinket og av den grunn ikke nådd fram til avgang? Da trenger vi en
  bekreftelse på dette. Dette gjelder dersom du har benyttet fly eller annet forhåndsbestilt/-betalt offentlig transportmiddel, eller dersom forsinkelsen skyldes en uforutsett skade på egen bil. Bekreftelsen får du fra selskapet som var forsinket eller bergingsselskapet som hjalp deg med bilen.

  Bekreftelsen må dokumentere årsaken til forsinkelsen og opplysninger om hvor lang forsinkelsen var.

  Når du melder forsinkelsen, må du også legge ved

  • kvitteringer for ekstrautgifter
  • billetter og bookingbevis for opprinnelig reise
 • Bagasjen min er forsinket

  Har bagasjen din blitt forsinket, må du kontakte flyselskapet for å få en bekreftelse på forsinkelsen, en såkalt PIR-rapport. Du må skaffe denne før du forlater flyplassen. Når du melder forsinkelsen, må du også legge ved

  • kvitteringer for nødvendig innkjøp av klær og toalettsaker
  • billetter og bookingbevis for den opprinnelige reisen

  Hvis bagasjen anses som tapt av flyselskapet, må de bekrefte dette. Bekreftelsen må også inneholde opplysninger om hvor mye av tapet de er ansvarlig for å dekke.

 • Skadet eller frastjålet reisegods

  Dersom du opplever ran eller tyveri på reise, må du umiddelbart melde dette til politiet. Du anmelder saken i landet du er i. Kopi av anmeldelsen sender du til oss. Det er viktig at du beskriver hendelsesforløpet nøye i skademeldingen slik at vi får en god forståelse av hva som har skjedd.

  Har du fått skade på innsjekket bagasje? Det er viktig at du sjekker for dette mens du enda er på flyplassen, og melde skaden raskt til flyselskapet. Flyselskapet må fremlegge en rapport på skaden og hva de tilbyr i erstatning.

  Du må ta vare på gjenstandene som har blitt skadet og som du vil kreve erstatning
  for, slik at vi ved behov kan vurdere skaden.

  Når du melder skaden/tyveriet, må du også legge ved

  • dokumentasjon for tapt/skadet gjenstand
  • takseringsrapport for skadet gjenstand
 • Jeg må avbestille reisen min

  Hvis du blir forhindret i å gjennomføre en reise du har bestilt, er det viktig at du avbestiller både transport og overnatting snarest. Vi dekker de resterende utgiftene du ikke får refundert fra avbestillingen med unntak av flyskatter. Flyskatter og avgifter har du krav på at blir refundert av flyselskapet.

  Avbestillingsforsikringen gjelder i tilfeller der sykdom eller dødsfall oppstår etter at reisen er bestilt, og før reisen er påbegynt.

  Når du melder avbestillingen til oss, må du også legge ved

  • legeerklæring som viser at lege ble oppsøkt før avreise
  • avbestillingsbekreftelse fra transportør, overnatting, leiebil
  • billetter og bookingbevis der pris fremkommer
  • annen dokumentasjon som belyser årsaken til avbestillingen
 • Flyet mitt er innstilt

  Dersom flyet ditt er innstilt, skal flyselskapet tilby deg hjelp med å booke om reisen din til første ledige fly eller booke en flyving på et senere tidspunkt. Du kan også be om å få refundert billetten fra flyselskapet hvis du velger å ikke reise.

  Hvis årsaken til innstillingen er teknisk feil eller værforhold, kan du søke om å få erstatning for ekstrautgifter til overnatting. Dette gjelder dersom du ikke blir tilbudt nytt fly samme dag, og du ikke får overnatting dekket av flyselskapet. Vi dekker ikke tap av forhåndsbetalte utgifter som du mister på grunn av forsinkelsen, som for eksempel konserter eller andre arrangementer.

 • Jeg har fått skade på leiebilen min

  Har du reiseforsikring med superdekning og fått skade på leiebilen din under reisen, kan du søke om dekning for egenandelen du må betale til leiebilselskapet. Når du melder skaden må du legge ved

  • kopi av leiebilavtalen der det fremkommer hva som er avtalt egenandel
  • dokumentasjon på betalt egenandel til utleiefirmaet
  • bekreftelse på at det har vært en feriereise med minst en overnatting i leieperioden
 • Jeg har behov for støtte til rettshjelp

  Skal du søke om rettshjelp, må du sende oss en skademelding og dokumentasjon som viser at en tvist har oppstått. Vi sender deg et skriftlig svar, og eventuell videre dialog opprettes.

  Søk om støtte til rettshjelp

 • Er du ikke fornøyd med oppgjøret?

  Du har mulighet til å klage hvis du er uenig i avgjørelsen vår. Du får ny behandling av saken ved å sende oss en skriftlig klage på din forsikringssak.

  Du må logge inn på forsikringssaken din 'Følg saken din' og deretter trykke 'Jeg må sende inn mer informasjon'.

  Her kan du laste opp klagen din som et eget dokument til saken din. I klagen er det viktig at du får tydelig frem hva du er uenig i, og eventuelt nye opplysninger som kan ha betydning for saken.

  Når vi har mottatt klagen din, får du svar fra oss innen 21 virkedager.

Behandling av personopplysninger

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger via e-post.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten. Les mer om Storebrands behandling av personopplysninger

Ordinær brevpost

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker

Politianmeldelse

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Meld tyveri eller skadeverk til politiet


Fant du det du lette etter?