Meld skade på reise

Her finner du nødvendig informasjon og skjema for å melde skade som reiseforsikringen omfatter.

Meld saken din

Her melder du alle typer saker, enten det er skade, sykdom, tyveri eller forsinkelse.

Gjelder ikke SmartDelay+. Se egen informasjon.

kunderådgiver

SmartDelay+

Hvis du trenger assistanse og svar på spørsmål om loungetilgang, utbetaling eller AirHelp via SmartDelay+, kan du kontakte dem direkte.

Kontaktinformasjonen finner du på SmartDelay+ sine sider.

Rask hjelp på reisen

Kontakt vår døgnåpne alarmsentral. De hjelper deg så du får den hjelpen du trenger, der du er.

Meld skade og tyveri til politiet

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Følg skadesaken din

Når saken er registrert, kan du logge inn på 'Mine skadesaker' for å holde deg oppdatert. Der kan du også sende oss spørsmål og tilleggs­opplysninger, og laste opp vedlegg.

Nyttig informasjon

 • add Medisinske råd før reisen

  Har du en kronisk eller nåværende sykdom og er usikker på om du vil være dekket av forsikringen, kan du kontakte oss for medisinsk rådgivning før du bestiller reisen eller før du skal reise. 

  Rådgivningen er inkludert i reiseforsikringen din.

 • add Akutt sykdom eller personskade på reisen

  Hvis du har vært hos lege i forbindelse med akutt sykdom eller personskade mens du var på reise, kan du søke om å få legeutgiftene dine refundert. Når du har meldt saken til oss, må du laste opp følgende dokumentasjon i «Mine skadesaker»

  • legeerklæring
  • originale kvitteringer for utleggene dine
  • billetter/bookingbevis for reisen

  Noen typer hjelp trenger forhåndsgodkjenning
  Hvis du er på reise og trenger hjemtransport, evakuering, ledsagelse eller tilkallelse av familiemedlemmer, eller om du har behandlingsutgifter over 5 000 kroner, må dette forhåndsgodkjennes av SOS International. Disse når du på telefon +47 22 48 93 00.

 • add Digital helsehjelp

  Med reiseforsikring i Storebrand, får du telefonrådgivning fra sykepleier hele døgnet og legetime over video, når du er på utenlandsreise.

  I tillegg får du 20 prosent rabatt på reisevaksinering. Tjenesten blir levert av Kry.

 • add Avbestilling

  Hvis du blir forhindret i å gjennomføre en reise du har bestilt, er det viktig at du avbestiller både transport og overnatting snarest. Vi dekker de resterende utgiftene du ikke får refundert fra avbestillingen med unntak av flyskatter. Flyskatter og avgifter har du krav på at blir refundert av flyselskapet.

  Avbestillingsforsikringen gjelder i tilfeller der sykdom eller dødsfall oppstår etter at reisen er bestilt, og før reisen er påbegynt.

  Når du har meldt avbestillingen til oss, må du også laste opp følgende dokumentasjon i «Mine skadesaker»

  • legeerklæring som viser at lege ble oppsøkt før avreise
  • avbestillingsbekreftelse fra transportør, overnatting, leiebil
  • billetter og bookingbevis der pris fremkommer
  • annen dokumentasjon som belyser årsaken til avbestillingen
 • add Flyet mitt er innstilt

  Dersom flyet ditt er innstilt, skal flyselskapet tilby deg hjelp med å booke om reisen din til første ledige fly eller booke en flyving på et senere tidspunkt. Du kan også be om å få refundert billetten fra flyselskapet hvis du velger å ikke reise.

  Hvis årsaken til innstillingen er teknisk feil eller værforhold, kan du søke om å få erstatning for ekstrautgifter til overnatting. Dette gjelder dersom du ikke blir tilbudt nytt fly samme dag, og du ikke får overnatting dekket av flyselskapet. Vi dekker ikke tap av forhåndsbetalte utgifter som du mister på grunn av forsinkelsen, som for eksempel konserter eller andre arrangementer.

 • add Jeg ble forsinket på reisen

  Har du blitt forsinket og av den grunn ikke nådd fram til avgang? Da trenger vi en bekreftelse på dette. Dette gjelder dersom du har benyttet fly eller annet forhåndsbestilt/-betalt offentlig transportmiddel, eller dersom forsinkelsen skyldes en uforutsett skade på egen bil. Bekreftelsen får du fra selskapet som var forsinket eller bergingsselskapet som hjalp deg med bilen.

  Bekreftelsen må dokumentere årsaken til forsinkelsen og opplysninger om hvor lang forsinkelsen var.

  Når du har meldt forsinkelsen til oss, laster du opp bekreftelsen og følgende dokumentasjon i «Mine skadesaker»

  • kvitteringer for ekstrautgifter
  • billetter og bookingbevis for opprinnelig reise
 • add Forsinket eller tapt bagasje

  Har bagasjen din blitt forsinket, må du kontakte flyselskapet for å få en bekreftelse på forsinkelsen, en såkalt PIR-rapport. Du må skaffe denne før du forlater flyplassen. Når du har meldt forsinkelsen til oss, laster du opp PIR-rapporten og følgende dokumentasjon i «Mine skadesaker»

  • kvitteringer for nødvendig innkjøp av klær og toalettsaker
  • billetter og bookingbevis for den opprinnelige reisen

  Hvis bagasjen anses som tapt av flyselskapet, må de bekrefte dette. Bekreftelsen må også inneholde opplysninger om hvor mye av tapet de er ansvarlig for å dekke.

 • add Skadet eller frastjålet reisegods

  Dersom du opplever ran eller tyveri på reise, må du umiddelbart melde dette til politiet i landet du er i. Kopi av anmeldelsen sender du til oss. Det er viktig at du beskriver hendelsesforløpet nøye når du melder inn skaden til oss, slik at vi får en god forståelse av hva som har skjedd.

  Har du fått skade på innsjekket bagasje? Det er viktig at du sjekker for dette mens du enda er på flyplassen, og melde skaden raskt til flyselskapet. Flyselskapet må fremlegge en rapport på skaden og hva de tilbyr i erstatning.

  Du må ta vare på gjenstandene som har blitt skadet og som du vil kreve erstatning for, slik at vi ved behov kan vurdere skaden.

  Når du har meldt inn skaden eller tyveriet til oss, laster du opp nødvendig dokumentasjon i «Mine skadesaker»

  • politianmeldelse ved ran og tyveri
  • dokumentasjon for tapt/skadet gjenstand
  • takseringsrapport for skadet gjenstand
 • add Skade på leiebilen

  Har du reiseforsikring med superdekning og fått skade på leiebilen din under reisen, kan du søke om dekning for egenandelen du må betale til leiebilselskapet. Når du har meldt inn skaden, laster du opp nødvendig dokumentasjon i «Mine skadesaker»

  • kopi av leiebilavtalen der det fremkommer hva som er avtalt egenandel
  • dokumentasjon på betalt egenandel til utleiefirmaet
  • bekreftelse på at det har vært en feriereise med minst en overnatting i leieperioden
 • add Psykologisk krisehjelp

  I sammenheng med en alvorlig hendelse tilknyttet din forsikring, slik som kollisjon, personskade, brann, ran og lignende, refunderer vi opptil 10 timer til kriseterapi når terapitimene gjennomføres innen 12 måneder etter hendelsen.

 • add Hva dekker reiseforsikringen ved konkurs?

  Reiseforsikring i Storebrand dekker dessverre ikke økonomisk tap på grunn av konkurs.

  Dersom du har betalt en flyreise med et kredittkort, anbefaler vi at du hører med kortutsteder eller banken din om det finnes refusjonsmuligheter.

  Last ned og send reklamasjonsskjema til Storebrand Bank (pdf, 90 kB)

  Les mer om dine rettigheter ved konkurs på Forbrukerrådets sider

Postadresse

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker


Fant du det du lette etter?