Meld skade på hus, hytte og innbo - flere detaljer

Skade på hus eller hytte

Ved skade på bygning forårsaket av brann, er det viktig at du kontakter oss snarest, telefon 22 31 25 00. Brannskader - uansett størrelse - må du dessuten melde til politiet.

Flyter vannet hos deg? - steng hovedkranen i bygningen og kontakt rørlegger. Kontakt deretter oss, telefon 22 31 25 00, for å melde skade, slik at vi kan vurdere nærmere befaring med en takstmann eller en sakkyndig. 

Tilleggsdokumentasjon

Dokumentasjon du sender inn sammen med skademeldingsskjema.

Brudd utvendig/innvendig ledning

 • Tilbudsoversikt eller faktura for utbedring
 • Alder/type skadet ledning
 • Ved felles ledning deles faktura på antall husstander koblet til ledningen, send inn din del av faktura.
 • Dersom det er innvendige følgeskader, må selskapet kontaktes for befaring.

Lynnedslag/elektrisk fenomen

 • Rapport fra elektriker på elektrisk fenomen
 • Rapport fra reparatør som beskriver skadeårsak og reparasjonskostnader
 • Prisbekreftelse fra forhandler på tilsvarende gjenstand

Skade på glassrute og matvarer i fryseren

Du må oppbevare ting som har blitt skadet og som du vil kreve erstatning for, slik at vi ved behov kan vurdere/besiktige skaden. 

Husk å ta et bilde av skaden på glassruten. Ta kontakt med en glassmester for et prisoverslag på reparasjon.

Tilleggsdokumentasjon

Dokumentasjon du sender inn sammen med skademeldingsskjema.

Glasskade

 • Rapport fra glassmester som beskriver skadeårsak, reparasjonskostnader og/eller kvittering på utlegg.

Matvarer i fryser

 • Prisbekreftelse på hva tilsvarende fryser koster i dag, og rapport fra reparatør hvor skadeårsak og reparasjonsoverslag eller lønnsomhet fremkommer.

Innbrudd eller tyveri av innbo

Innbo er alle de løse tingene du tar med deg hvis du skal flytte. Gjelder også sykkel.

Du må oppbevare ting som har blitt skadet og som du vil kreve erstatning for, slik at vi ved behov kan vurdere/besiktige skaden. Tyveri må du umiddelbart melde til politiet.

Tilleggsdokumentasjon

Dokumentasjon du sender inn sammen med skademeldingsskjema.

Tyveri og innbrudd

 • Kvitteringer/dokumentasjon for de tapte gjenstandene, for eksempel takstpapirer, foto, bruksanvisning og lignende
 • Bekreftelse på politianmeldelse

Sykkeltyveri

 • Kvitteringer/prisbekreftelse på sykkel
 • Bekreftelse på politianmeldelse
 • Dersom medlem i Falck sykkelregister eller Smart Safety må dokumentasjon på gyldig medlemskap vedlegges.

Skade eller tyveri av verdigjenstand

 • Kvittering, prisbekreftelse eller annen dokumentasjon på skadet gjenstand.
 • Rapport fra reparatør hvor reparasjonsutgifter eller lønnsomhet kommer frem.
 • Angi alder på gjenstand.

Ansvar

Har du pådratt deg et rettslig erstatningsansvar, eksempelvis at du som syklist har kjørt på en bil? Send oss en skademelding og krav fra motpart.

i sender deg et skriftlig svar, og eventuell videre dialog opprettes.

Rettshjelp

Skal du søke om rettshjelp, må du sende oss en skademelding og dokumentasjon som viser at en tvist har oppstått.

Vi sender deg et skriftlig svar, og eventuell videre dialog opprettes.

Naturskade

Her finner du nødvendig informasjon for å melde skade som følge av naturskade.

Ved brann- vann- og naturskade må du først sikre personer og verdier. Når dette er gjort, kan du ringe oss på telefon 915 08880.

Tyveri, innbrudd, hærverk og brannskader må du melde til politiet så fort du får anledning. 

Ved skade  forårsaket av naturskade, er det viktig at du kontakter oss snarest, telefon 22 31 25 00. 

Hva er status i bygningsskadesaken min?

Når du melder inn skade på bygning hos oss, vil du få tilsendt en e-post med link til din skadesak.

Her har du mulighet til å se på status, fremdrift, sende inn spørsmål og få oversikt over kontaktpersoner i skadesaken din.


Fant du det du lette etter?