Meld skade på bil, mc og andre kjøretøy

Her finner du nødvendig informasjon og skjema for å melde skade på bil, båt, campingvogn og andre kjøretøy.

Det er viktig at du melder skaden så raskt som mulig.

Veihjelp - ring 22 48 90 00

Vi samarbeider med SOS International. Hvis bilen din har mobilitetsgaranti fra forhandler, bør du bruke forhandlers veiassistansenummer. Da kan det hende du slipper egenandel for transporten, og i noen tilfeller få leiebil.

Mer om veihjelp

Når det oppstår et forsikringstilfelle

Har du kollidert med et annet kjøretøy, fyller du ut et europeisk skademeldingsskjema og legger dette ved saken din. Har du tatt bilder fra skadestedet, kan du gjerne legge ved disse også.

Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger mer informasjon.

Bestill time for reparasjon

Hærverk

Ta bilde av skadene, og skriv en forklaring om hva som har skjedd.

Send det til oss som brevpost eller sikker e-post

Les dette før du sender inn skademeldingen

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger på denne måten.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten.

Les mer om Storebrands behandling av personopplysninger

Sikker e-post

Ønsker du å sende oss tilleggsinformajson i en sak, kan du gjøre det med sikker e-post

Ordinær brevpost

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker

Politianmeldelse

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Meld tyveri eller skadeverk til politiet