Detaljer om MC-forsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva MC-forsikringene omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Generelt

Omfatter

 • Motorsykkelen
 • Kjøredresser, hansker og støvler
 • Hjelmer

Omfatter ikke

 • Gods som fraktes med motorsykkelen
 • Tap av arbeidsfortjeneste ved skade

Ansvar

Omfatter

 • Personskade på fører og passasjer
 • Skade på personer utenfor kjøretøyet
 • Skade påført bygninger og andre gjenstander
 • Skade påført andre kjøretøy

Omfatter ikke

 • Skade på eget kjøretøy
 • Skade på andres kjøretøy og gjenstander utover 10 000 000 kroner

Fører- og passasjerulykke

Omfatter

 • Ulykke, se punkt 10 i vilkårene (pdf nederst på siden)
 • Død inntil 100 000 kroner
 • Livsvarig invaliditet 200 000 kroner

Delkasko

Omfatter

 • Brannskade
 • Eksplosjon
 • Smelteskade på elektrisk anlegg etter kortslutning
 • Tyveri av kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet
 • Skade som kjøretøyet blir påført i forbindelse med tyveri/tyveriforsøk
 • Veihjelp i Norden ved driftsstopp, sykdom eller ulykke. Gjelder ikke snøscooter og terrengmotorsykkel
 • Skade under ferge- eller togtransport (ikke iland- eller ombordkjøring)

Omfatter ikke

 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • Utgifter til assistanse
 • Bagasje fra motorsykkel

Kasko

Omfatter

Kasko dekker alt som dekkes på Delkasko (se over) pluss følgende:

 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Annen skade som skyldes tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • Utgifter til veihjelp/assistanse i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke

Omfatter ikke

 • Bagasje fra motorsykkel
 • Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver

Egenandelen for MC-forsikring

Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen. Egenandelen er som regel 4 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, desto billigere blir selve forsikringen.

Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

 • Ansvarsskade: Ingen egenandel
 • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
 • Veihjelp: 500 kroner
 • Hvis FG-godkjent alarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres egenandelen med 4 000 kroner
 • Hvis det er gitt rabatt for og avtalt at motorsykkelen ikke skal brukes av annen enn forsikringstaker, og fører i skadeøyeblikket er en annen enn forsikringstaker, økes egenandelen med 10 000 kroner

Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 1767–2021